sâmbătă, 29 iunie 2019

Cinematografia românească (1944 - 1975)
De pe ecranele cinematografelor de-odinioară 


Cinemateca
Ecranizarea a fost începută în 1944 și prezentată publicului în '46
(Visul unei nopți de iarnă).

Romantismul celor dintîi (Răsună valea).

...convingeri în mers (Desfășurarea).Noile surse ale satirei (Directorul nostru). 


Primii lauri de aur (Scurtă istorie)
Lumea baladei românești (Moara cu noroc).
Drumul spinos al înțelegerii (Poveste sentimentală).Patimi pe șantier (Partea ta de vină).Comicul tandru și burlesc (Un surîs în plină vară).Filmul, act de cultură (Pădurea spînzuraților).Dialogul generațiilor (Meandre).


O notă personală pe o temă majoră (Duminică...)


Permanența clasicilor (Răscoala).


Primul serial românesc (Haiducii).Politic înseamnă adeseori polemic (Subteranul).

Vocația filmului istoric (Mihai Viteazul).

Puterea de a reconstitui adevărul (Puterea și...)


Răspunderea față de sine însuși (Drum...)


Revirimentul comediei (Astă seară...)


Trecutul din unghiul prezentului (Felix și Otilia).


Înnobilarea unui gen (Cu mîinile curate).Decizie stilistică (Nunta de piatră).

Biografii contemporane (Trecătoarele iubiri).


Răspunderea stăpînilor (Proprietarii).


Un ritual vechi, un cod nou (De bună voie...)Adevărul mai presus de sine (Trei scrisori secrete).


Elogiul eticii muncitorești (Un zîmbet...)


Rîsul ca formă de protest (Actorul și sălbaticii).Oameni fără fard (Filip cel bun).


A condamna, a afirma (Ilustrate cu flori de cîmp).


Articol publicat în Almanah Cinema 1976. Decembrie 1975.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu