sâmbătă, 25 iunie 2016

O scrisoare pierdută
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară


Teatrul Lucia Sturdza Bulandra

Unul dintre cele mai bune spectacole văzute până acum;
și nu numai la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra din Capitală.
Cu o distribuție realmente de excepție.
Și o broșură-program poate cel mai drag sufletului meu;
iubitor de "parfum de epoca".
Format A4, carton gros, lucios...Pagina din mijloc n-am putut (din motive tehnice) să o scanez decât pe bucăti.
"Informația" nu s-a pierdut așa încât cred că voi fi iertat...Așa cum se obișnuia, modificările apărute ulterior erau notificate
printr-o bandă de hârtie (bătută la mașină)


Aici trebuie făcută o observație.
Premiera spectacolului a a vut loc pe 29 ianuarie 1972.
Liviu Ciulei a fost directorul teatrului până în 1974 (din 1963) când a fost îndepărtat
în urma scandalului de la premiera piesei Revizorul (regia Lucian Pintilie). 
Tot în 1974, Ciulei debuta ca regizor in S.U.A. Toma Caragiu a murit în urma 
cutremurului din 4 martie 1977. Coroborând aceste date (vezi și wikipedia)
aș data acest spectacol jucat în perioada 1974 - 1977.


Raportul lui I. L. Caragiale catre D. Barbu Stefanescu Delavrance,
primarul capitalei.
Chiar și plicul scrisorii (programului) a fost realizat într-un mod original......cu totul la numai 3 lei.
Dacă-mi aduc bine aminte, o pâine albă costa 3,20 lei.
Dacă am face o comparație cu lucrurile similare din "epoca" noastră
parcă nu am ieși prea bine... Cronică (semnată de Sanda Faur) publicată în Revista Flacăra, nr. 9. 
26 februarie 1972.


Din nordul județului Sibiu
România de-altădată


Stațiuni balneoclimaterice: Bazna


Colecții și Colecționari


Cartofilie
Vedere din Bazna. Prima parte a anilor '60.


Bazna. Album: Regiunea Brașov. Foto: Aurel Mihailopol. 1965/1966.


Băile Bazna. Edit. C. Florescu, Craiova. Anii '40. Necirculată.


Vedere din Bazna. 1962.


Vile în stațiunea Bazna.
Volum: Mediaș - Mic îndreptar turistic. Editura Meridiane. 1967.
Imagine cvasi-identică cu cea precedentă.


Vedere. Cod: 3098. 1959.


Vedere din Bazna. 1960.


Vedere din Bazna. Aceeași imagine ca mai sus într-un cadru mai apropiat.
Cod: 3098. Prima parte a anilor '60. Necirculată. 


Vedere din Bazna. Cod: 11149. Foto: Fl. Petheu. Anii '60-'70. Necirculată.


Vedere din Bazna. Foto: Al. Florescu. 1968. Necirculată.


Bazna. 1966.


Sanatoriul Balnear. Cod: 331. Librăria Noastră. 1952.


Pavilionul nr. 1. 1960.


Pavilionul nr. 1. 1961.
Ilustrata poartă și lozinca: "Traiasca/a 40 a aniversare/a Partidului/ Comunist Romin".


Vedere din Bazna. 1962.


Vedere din Bazna. 1966.
Într-un tiraj ulterior este trecut și autorul fotografiei: Al. Florescu.


Vedere din Bazna. Cod: 9101. Foto: Al. Florescu. 1970.


Pavilionul nr. 3. 1959.


Pavilionul nr. 3. 1959.
Imagine identică cu cea precedentă, titulatura mutată de pe banda albă.


Vedere din Bazna. Cod: 9099. Anii '60-'70. Necirculată.


Vedere din Bazna. 1966.
Alt tiraj, este trcut și autorul fotografiei: Al. Florescu. 1970.


Bazna. Cod: 6089. Foto: Al. Mendrea. 1974.


Vedere din statiune. 
Cod: 981. Foto: Clara Spitzer. 1975. Alt tiraj: 1980.


Dinspre soare, spre umbra toamnei.
Volum: Statiunile de odihna si tratament balneare. 1979.


Bazna. Foto: Z. Haragos. Cod: 19071. 1985. Necirculată.


Restaurantul Căprioara. Cod: 1622. Foto: A. Cristescu. 1975. Necirculată.


Restaurantul Căprioara. 
Cod: 11768. Foto: Aurelia Cristescu. Anii '70-'80. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă, cadru mai larg.


Ștrandul. Cod: 907. 1975. Necirculată.


Colaj. Din frumusețile județului Sibiu. Cod: 1188. Editor: OSETCM. 1975. Necirculată. 
Imaginea (identica cu cea precedentă) din dreapta, sus: Bazna - Ștrandul.
Alt tiraj: 1976.


Ștrandul. Cod: 1939. Foto: C. Spitzer. 1975.


Proceduri ale balneologiei moderne.
Volum: Stațiunile de odihnă și tratament balneare. 1979.


Statiunea Bazna. Anii 2000. Necirculata.
Mapa-set: Sibiu - Judetul celor cinci Tzari. 
Editare: Consiliul Judetean Sibiu.


Colaj. Cod: 11939. Foto: Aurelia Cristescu. 1977. Necirculata.
Album: Regiunea Brașov.   
Foto: Aurel Mihailopol (EFIAP). Text: Sînziana Pop. Editura Meridiane. 
Dat la cules: 04 08 1966. Tiraj: 5160 exemplare. Aparut: 1967.


Volum: Mediaș - Mic îndreptar turistic. Editura Meridiane. 1967.
Fotografiile executate de Studioul de artă fotografică al Combinatului
poligrafic Casa Scînteii și de I. Fischer, Sibiu.


Cu mulțumiri deosebite Dnei Dorotea Momir pentru donație.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări și corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !