duminică, 21 iunie 2020

Situat pe râul Târnava Mică
România de-altădată 


Târnăveni 


Colecții și Colecționari - Cartofilie

Vedere din Tîrnăveni. 1966.


Tîrnăveni. Cod: 8571. Foto: Al. Comănescu. Anii '70 - '80. Necirculată.


Liceul industrial. Cod: 8572. Foto: Al. Comănescu. 1978. Necirculată. 


Vedere din Tîrnăveni. Cod: 3091. Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Tîrnăveni. Foto: Z. Haragos. 1975.


Tîrnăveni. Foto: Z. Haragos. 1978.
Imagine identică cu cea precedentă.


Tîrnăveni. Colaj. Cod: 10205. Anii '70 - '80. Necirculată.
Imaginea din stânga, jos. Ilustrată de format mare.


Colaj. Județul Mureș. 
Tîrnăveni. Imaginea din dreapa, sus. Foto: Z. Haragos. 1981.


Tîrnăveni. Cod: 10094. Foto: Zoltan Haragos. 1977. Necirculată.


Tîrnăveni. Cod: 10094. Foto: Zoltan Haragos. 1978. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă, cu "supratipar".


Tîrnăveni. Cod: 10092. Foto: Z. Haragos. 1978. Necirculată.


Tîrnăveni. Cod: 10092. Foto: Z. Haragos. Anii '80. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă, fără "supratipar".


Vedere din parc. 1959.


Strada Republicii. Cod: 3955.
Foto: Al. Mendrea. A doua parte a anilor '60. Necirculată.


Casa de cultură.
Cod: 662. Foto: Comănescu Alexandru. 1973.


Casa de cultură.


Cod: 0127. 1982.


Restaurantul Tîrnava.


Cod: 0088. 1982.


Combinatul chimic de la Tărnăveni.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romîne. 1963.


Tărnăveni. Colaj. 1971.


Tîrnăveni. Colaj. Cod: 3760. 1981.
Casa de cultură a sindicatelor; Școala generală nr. 4; Restaurantul.Album: Mica geografie a Republicii Populare Romîne. 1963.
Editura Meridiane. În patru limbi, nu și în română.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !