miercuri, 7 ianuarie 2015

Salonul Naţional Mihai Eminescu

Colectii si Colectionari


Palatul Parlamentului, Bucuresti


8 - 30 ianuarie 2014

Grafica: Constanta Abalasei - Donosa
via Suciu Petru

    Joi, 8 ianuarie 2015, ora 15:00, va avea loc, la Palatul Parlamentului, Sala de expoziţii Constantin Brâncuşi, vernisajul Salonului Naţional Mihai Eminescu în cadrul căruia se desfăşoară Expoziţia Naţională de medalii, insigne, plachete, filatelie, cartofilie, carte veche, grafică, pictură şi alte materiale dedicate, de-a lungul timpului, lui Mihai Eminescu, poetul nostru naţional.
   Manifestarea este organizată de Camera Deputaţilor – Centrul Internaţional de Conferinţe, Direcţia de Marketing, în colaborare cu Gruparea Colecţionarilor de Medalii şi Insigne Mihai Eminescu, din cadrul Societăţii Numismatice Române, cu ocazia aniversării a 165 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti, a celui mai mare patriot român, Mihai EMINESCU.
    La această manifestare au fost invitaţi să participe un număr însemnat de colecţionari, pasionaţi de Eminescu, din diferite colţuri ale ţării.
   Un frumos program artistic se va desfăşura în cadrul vernisajului unde interpreţii Valentin Ajder şi formaţia Celest, din Bucureşti, actriţa Manuela Golescu, actorii Şerban Drăguşanu şi Petre Pletosu vor cânta şi recita din opera lui Mihai Eminescu.
Un moment important îl va realiza şi Cvintetul vocal ANATOLY din Braşov.
Expoziţia este deschisă în perioada 8 – 30 ianuarie 2015 între orele 10:00-16:00.
Intrarea este gratuită!
Mihai COSTIN,
Preşedintele Grupării Colecţionarilor de Medalii şi
Insigne Mihai Eminescu a S.N.R.

Expeditia - Chemare in necunoscutClubul de Speologie Cristal


Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai, Oradea


editia a X-a, 19 - 21 ianuarie 2014
    Am bucuria sa va anunt si invit la editia a X-a a galei de proiectii cu tematica montana: Expeditia - Chemare in Necunoscut. Evenimentul organizat de Clubul Speocristal Oradea, se va desfasura in perioada 19 - 21 ianuarie si va fi gazduit de Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai din Oradea.
***Florea Marius

Lucrarea lunii
Muzeul Judetean de Arta Centrul Artistic Baia Mare


ianuarie 2015
Lucrarea lunii ianuarie 2015

    Simon Hollósy, părintele a ceea ce astăzi numim cu legitimă mândrie Centrul Artistic Baia Mare s-a născut la Sighetu Marmaţiei în anul 1857, într-o familie înstărită de etnie armeană venită din Moldova prin secolul al XVIII-lea.
    Primele desene realizate de Hollósy datează din perioada studiilor liceale de la Liceul Piarist din Sighet, unde a fost îndrumat de profesorul Franz Griesmayer.
    În urma terminării liceului, tânărul Hollósy a plecat la Budapesta unde a avut mai multe încercări de şcolire academică, frecventând sporadic Academia Comercială şi apoi, în anul universitar 1875-1876, cursuri academice de desen şi pictură la Şcoala de desen după model cu Ferencz Klimovits şi Bertalan Székely. După aceste încercări şi tatonări a ajuns la München, unde între 1878 şi 1882, şi-a săvârşit pregătirea artistică la Academia Regală Bavareză de Arte Plastice sub îndrumările lui Alois Gabl, Otto Diez şi Ludwig von Loefftz.
    La München a găsit un climat prielnic dezvoltării sale, atât ca pictor cât şi mai apoi ca profesor, aşa că şi-a stabilit reşedinţa permanentă în metropola bavareză unde a locuit până la sfârşitul vieţii. Tot aici, în 1886 şi-a deschis propria Şcoală particulară de pictură, împletind de aici înainte căutările şi realizările din creaţia proprie cu demersurile pedagogice de artă, care împreună aveau să contribuie la definirea personalităţii marelui artist şi profesor. În timpul vieţii, Hollósy nu a excelat printr-o bogată activitate expoziţională. Totuşi, lucrări ale artistului au fost expuse la München şi Budapesta (1897, 1899, 1900 – Expoziţiile colective ale coloniilor Şcolii Hollósy; 1904), la Paris – Expoziţia Universală (1900), la Satu Mare – Expoziţia de grup a membrilor Coloniei şi Şcolii Hollósy de la Baia Mare (1901) şi la Baia Mare – Expoziţia Jubiliară (1912).
    Abia după moartea artistului, în anul 1918, circulaţia postumă a operelor sale a înregistrat o evoluţie ascendentă începută în 1922 cu participarea a trei lucrări la Bienala de la Veneţia şi continuată apoi cu participări la mai multe expoziţii aniversare şi omagiale. Lucrările sale au ajuns în importante colecţii publice muzeale din Ungaria (Galeria Naţională Maghiară, Budapesta) şi România (Muzeul Judeţean de Artă Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul Naţional de Artă din Cluj Napoca şi Muzeul de Artă din Târgu Mureş).
    Lucrarea Căpiţe de fân este un peisaj de dimensiuni moderate, unde pictorul prezintă un "cadru strâns”, adică un decupaj în care prim-planul este dominat de trei căpiţe de fân. Planul secund este ţinut aproape de prim-plan, împreună formând registrul terestru care ocupă puţin mai mult de jumătatea întregului. În partea superioară registrul aerian se decupează printr-un puternic contrast valoric – cerul, care este redat în frumoase grizări subtil colorate în albastru, roşu şi violet, toate abia perceptibile datorită apropierii de valoarea deschisă a albului.
    La o "citire” superficială am fi tentaţi să afirmăm că… asta ar fi tot. Am putea părăsi tabloul revenind la gândurile şi preocupările noastre cotidiene.
    Şi ar fi mare păcat… pentru că, abia privind mai atent pictura ni se relevă adevăratele sale valenţe artistice şi estetice, dimpreună cu măiestria pictorului care reuşeşte să transforme un subiect aparent banal într-o compoziţie remarcabilă, abordând o interesantă, curajoasă şi originală compunere prin organizarea şi structurarea ma aparte a spaţiului plastic. Hollósy aşează în primul plan cele trei forme masive ale căpiţelor care ocupă cea mai mare parte a tabloului şi care obturează voit pătrunderea privirii curioase să descopere multitudinea elementelor de peisaj situate în planul secund, unde abia se pot întrezări coroanele pomilor şi silueta unei case ţărăneşti specifice zonei. Această "ecranare” premeditată a peisajului din planul secund reţine aproape forţat privirea pe cele trei elemente din prim-plan care, prin formă, culoare şi mişcare, se „încarcă”, pe măsură ce le privim, de valenţe noi glisând inevitabil spre „citirea” în cheie sugerată a celor trei forme ca reprezentări antropomorfe care finalmente duc la posibila lor personificare. Ele devin "personaje”, şi folosind această cheie interpretativă "peisajul” de care vorbeam la început poate şi trebuie să fie analizat din perspectiva unei compoziţii "figurative” cu trei personaje.

Simon Hollosy Capite de fan

    Fie că acceptăm sau nu această cheie interpretativă, lucrarea în discuţie este şi rămâne o compoziţie deschisă şi dinamică, dacă socotim că cele trei elemente principale au o mişcare de la dreapta spre stânga (în sens invers citirii obişnuite care se face de la stânga la dreapta), cu tendinţa de a părăsi spaţiul plastic prin stânga tabloului. Acest tip de mişcare, în direcţie contrară mişcării fireşti, creează în compoziţie tensiuni care subliniază şi evidenţiază greutatea realizării mişcării. Apoi, este lesne de observat că pictorul aliniază vârfurile căpiţelor pe o semi-diagonală descendentă (stânga sus – dreapta jos), direcţie care se „lecturează” tot în sensul invers citirii fireşti (dreapta jos – stânga sus) şi care nu face altceva decât să întărească şi să amplifice tensiunea mişcării din interiorul compoziţiei. Mai mult de atât, în partea superioară a lucrării, pe cerul dominat de griuri valorate uşor, există o dâră subţire de albastru-deschis care brăzdează cerul într-o curgere pe aceeaşi direcţie (dreapta sus – stânga jos) şi care părăseşte spaţiul tabloului pentru a se întâlni, undeva în exterior cu linia care desenează, care profilează şi separă registrul terestru de cel aerian generând astfel un centru de interes situat, practic, în afara spaţiului plastic care deschide, şi el, compoziţia în partea stângă. Toate aceste observaţii argumentative mă îndreptăţesc să afirm că din punct de vedere al organizării compoziţiei, precum şi din punctul de vedere al ritmului plastic creat de elementele care structurează tabloul, această creaţie hollósyană este o compoziţie deschisă şi dinamică.
    Analizând modalitatea folosirii culorilor, lucrarea Căpiţe de fân mă frapează prin lipsa exuberanţei cromatice pe care am întâlnit-o la alte asemenea lucrări realizate de pictor în aceeaşi perioadă de timp şi cu o aceeaşi preocupare motivică legată de peisajul cu căpiţe de fân. Nimic din acel verde-oliv, ocru-galben sau albastru-azuriu şi din acele mici accente pigmentate în tente pure. În această lucrare Hollósy alege să fie mult mai reţinut cu exuberanţele cromatice. Tratează aproape identic cele trei elemente principale în culoarea pământului, un derivat de roşu rupt cu verde şi apoi grizat. Planul al doilea, cu care se încheie registrul terestru este tratat în verde şi albastru, ţinute şi ele într-o tonalitate valoric–închisă care dă unitate şi armonie cromatică acestui registru. Doar jos, în dreapta tabloului, pe o suprafaţă destul de mică, pictorul foloseşte pentru redarea luminii un verde-oliv care delimitează planurile componente şi însufleţeşte întregul.
     Ceea ce leagă această creaţie hollósyană de lucrările sale cu motive analoge este modul inconfundabil în care artistul lucrează cu materia pigmentară, pasta consistentă fiind prezentă în dâre magmatice care texturează suprafaţa pictată într-un mod personalizat, ce se constituie în marca artistică a marelui pictor din perioada anilor colonizărilor sale la Teceu (azi Tyacev, în Ucraina).
      O lucrare care se dovedeşte a fi un reper important pentru pictura întemeietorului Centrului Artistic Baia Mare ajunge să revină din nou „acasă”, după mai bine de o sută de ani de la zămislire şi după un periplu prin mai multe colecţii private din spaţiul european. O inspirată şi importantă achiziţie realizată de muzeul nostru în anul care tocmai s-a încheiat ne oferă bucuria "întâlnirii” cu această creaţie hollósyană, bucurie pe care dorim să o împărtăşim cu iubitorii de frumos care ne vizitează la început de an 2015, pe tot parcursul lunii ianuarie.
*** Dr. Ioan Angel Negrean

Exponatul lunii
Muzeul de Istorie Paul Paltanea


Muzeul Casa Cuza Voda, Galati


8- 31 ianuarie 2015

     Muzeul de Istorie Paul Păltănea Galaţi derulează şi în acest an, în cadrul Programului de valorificare a patrimoniului cultural naţional, proiectul expoziţional Exponatul lunii, proiect care vizează prezentarea unui bun muzeistic cu valoare deosebită din colecţiile instituţiei.
     În luna ianuarie a.c., vizitatorii pot admira la Muzeul Casa Cuza Vodă, secţie a Muzeului de Istorie Paul Păltănea Galaţi, exponatul lunii: PUMNAL DE TIP LOBOJOVKA DESCOPERIT LA ROGOJENI, JUDEŢUL GALAŢI.
     Piesa expusă a fost descoperită în anii 1959-1960, în urma unor investigaţii pe care Muzeul de Istorie Galaţi le-a efectuat pe teritoriul comunei Rogojeni, în punctele Dealul Mic şi Dealul Mare, la înştiinţarea transmisă de localnicul Vasile Roaită. Pumnalul din bronz de la Rogojeni, poate fi încadrat morfologic în tipul Lobojovka, caracterizat prin lamă foliformă, cu peduncul şi nervură mediană, frumos patinat, de culoare verde închis.
      Micro-expoziţia, organizată de muzeograf Adrian Adamescu, poate fi vizitată în perioada 8 - 31 ianuarie 2015, de miercuri până duminică, între orele 9.00 – 17.00.