duminică, 8 septembrie 2019

Pe simezele Bacăului - Între sfere
Arta plastică contemporană românească 


Georgiana Stănescu 


Galeria Nouă, Bacău 


6 septembrie 2019


Tradiția vie a spiritualității creștine
Librăria Cărturești Verona 


București 


10 septembrie 2019
    Editura Herald şi Librăria Cărturești Verona (Strada Pictor Arthur Verona nr. 13-15, București) au plăcerea de a vă invita într-o incursiune spirituală în practica tradiției creștine, marți, 10 septembrie 2019, ora 18:30, în cadrul  evenimentului Tradiția vie a spiritualității creștine – dincolo de dogmatism și prejudecăți. 

- Care este punctul de convergență al marilor tradiții contemplative ale spațiului creștin ?
- În ce măsură experiența contemplativă creștină poate fi transferată și în sfera laicului?
- Cum trebuie citite și înțelese cărțile de spiritualitate creștină pentru a aduce în viața de zi cu zi valori și practici spirituale inestimabile și a ajuta la „sporirea în duh”?
- Ce este Rugăciunea lui Iisus? Dar Rugăciunea Inimii?

    Acest eveniment ne va introduce în ambianța tradiției contemplative a creștinismului, a apropierii intime, profunde, personale, după propriile măsuri, de marele mister al îndumnezeirii, care impregnează întreaga istorie a mântuirii, de la începuturi și până în ziua de astăzi.
    Contextul dezbaterii este oferit de trei lucrări din colecţia Spiritualitate creştină a editurii Herald: Benedictus Deus de Meister Eckhart, Norul necunoașterii și Muntele tăcerii de Kyriacos Markides. 

    În această incursiune despre linişte, rugăciune, contemplaţia creştină şi adevărata trăire a Inimii, vor fi alături de noi:
Lucian Dîncă, Preot, Conf. univ. dr. la Facultatea de Teologie Catolică
Victor-Lucian Georgescu, Preot şi teolog ortodox, pasionat de studii biblice
Vasile Ioana, Preot
Andrei Găitănaru, Publicist, filosof
Mihai Lita, Senior Editor, coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină al editurii Herald

Evenimentul va fi moderat de Sorin Lucaci, PR Herald.

Patrimoniul muzeal recuperat (I)
Muzeul Național de Artă al României 


București 


septembrie - noiembrie 1991
Catalog expozițional.
Cuvînt înainte
Răspunsuri la posibile întrebăriTheodor Aman (1831 - 1891)


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907)
Ioan Andreescu (1850 - 1882)


Ștefan Luchian (1868 - 1916)Covoare orientale


Eminesciana - o propunere...
Mihai EminescuIlustrație la Împărat și proletar (n.a.)
Articol publicat în Adevărul de Duminică, Nr. 4. 28 ianuarie 1990. 


Dracula în Carpați
Lansare de carte 


Constantin Virgil Gheorghiu 


Librăria Sophia, București 


9 septembrie 2019

Burghezul gentilom
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul C. I. Nottara
George Constantin.
Premieră: 11 noiembrie 1989.


Cronică publicată în Adevărul de Duminică, 
Nr. 4, 28 ianuarie 1990.


Foto: Dinu Lazăr.
Coperta a IV-a, Gong, Almanahul Revistei Teatrul Azi. 1990.

𝙏𝙖̂𝙧𝙜𝙪𝙡 𝙞𝙘𝙤𝙣𝙖𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙨̦𝙞 𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙨̦𝙩𝙚𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙘𝙧𝙪𝙘𝙚𝙧𝙞
Muzeul Național al Țăranului Român 


București 


13 - 14 septembrie 2019

   De peste 15 ani, Muzeul Național al Țăranului Român celebrează, alături de cele mai importante sărbători ale calendarului țărănesc, Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Timp de trei zile, în jurul zilei de 14 septembrie, 𝙏𝙖̂𝙧𝙜𝙪𝙡 𝙞𝙘𝙤𝙣𝙖𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙨̦𝙞 𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙨̦𝙩𝙚𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙘𝙧𝙪𝙘𝙚𝙧𝙞 va oferi publicului noi întâlniri cu artiști și meșteri iconari.
    Muzeul Național al Țăranului Român păstrează structura târgului de iconari și meșteri cruceri inițiat sub forma unui act cultural prin prezentarea unor teme iconografice devenite reper în iconografia țărănească, punând în discuție termenii canon/tradițional/autentic și prin inovații care folosesc imaginea tradițională ca re/sursă, teritoriu de explorare pentru creațiile contemporane ale artiștilor și ale meșterilor iconari.
    𝙏𝙖̂𝙧𝙜𝙪𝙡 𝙞𝙘𝙤𝙣𝙖𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙨̦𝙞 𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙨̦𝙩𝙚𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙘𝙧𝙪𝙘𝙚𝙧𝙞 își propune să redescopere și să recupereze frumusețea icoanei, urmărind calitatea tehnicii și a meșteșugului, respectarea scopului pentru care este realizat obiectul de cult, evitând expresiile kitsch și serializările industriale pentru scopuri comerciale.
   Continuăm noua formulă de prezentare a târgului, invitându-i pe meșterii și artiștii iconari să expună obiectele create pentru târg în cadrul unor micro-instalații, dând astfel posibilitatea de a viziona într-un context diferit creațiile personale și de a iniția un nou dialog cu publicul vizitator și fidel acțiunilor noastre de la începuturi. 
    Participarea unor iconari demult consacrați în cadrul târgurilor MNȚR și prezenți în colecții particulare și muzeale ca: Mihaela Bercea, Nicolae Muntean, Angela Ludoșanu, Teodora Roșca, Bogdan Herescu, Daniel Stancu, Camelia Drăgan, Radu Dincă, Oana Musceleanu, Letiția Rotaru, Mirela Leahu, cât și a altor iconari nou descoperiți, asigură ca și anii trecuți calitatea și valoarea viziunii lor asupra meșteșugului.
     Structura târgului rămâne ca întotdeauna mai aproape de atmosfera unui praznic, celebrând prin prăznicare, sfinți protectori, sărbătorile mari, heruvimi desprinși din cetele îngerești - Crucea în variante ne-împuținate, toate 𝘻𝘶𝘨𝘳𝘢̆𝘷𝘪𝘵𝘦 𝘴̦𝘪 𝘪̂𝘯𝘤𝘩𝘪𝘱𝘶𝘪𝘵𝘦 pe icoane pe sticlă, icoane pe lemn, icoane de vatră, crucițe, cruci de mână, pristolnice, miniaturi religioase, izvoade, pecetare, mozaicuri, obiecte și lucrări care se înscriu în teritoriul artei sacre.
Însoțim iconarii cu ceaiuri de leac, cozonaci, dulcețuri, zacuscă, miere și prăjituri de casă.
Scoatem din lada de zestre a muzeului: albume, cărți poștale, scrieri și ziceri țărănești, revista Martor, caiete de meșteri, cataloage de expoziții - și oferite spre vânzare publicului interesat.

𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 / 𝗶̂𝗻𝘁𝗮̂𝗹𝗻𝗶𝗿𝗶

    După experiența celor trei ani de ateliere, le facem și de această dată copiilor, dar și adulților, invitația de a descoperi cum desenau iconarii vechi izvoadele și zugrăveau sfinții și îngerii, pictând pe dosul sticlei sau pe lemn grunduit, cum se însemnează și se încrustează pristolnicele și icoanele de vatră în cadrul unor întâlniri cu câțiva dintre iconarii și crucerii al căror drum dezvăluie căutări și reconstituiri personale ale meșteșugului Icoanei, dar și o raportare adecvată la canon și tradiție.
    Înscrierile pentru ateliere se fac la: educatiemuzealamtr@gmail.com / costul unui atelier: 
25 lei / pers.
    Persoane de contact: Valentina Bâcu, Monica Irina Chiorpec

    𝗣𝗿𝗲𝘁̦𝘂𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗲𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗮̂𝗿𝗴: adulți - 8 lei; pensionari - 4 lei; elevi și studenți, posesori ai cardului Euro 26, în vârstă de până la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau ușor - 2 lei
Orarul târgului: 13 – 15 septembrie 2019, orele 10:00 - 18:00.
Organizator târg: Secția Educație muzeală / coordonator: Lila Passima

Dintre comorile Capitalei
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Antim - București 


Colecții și Colecționari - Cartofilie

Biserica Antim. Volum: Ghidul Bucureștilor. 1935.Biserica Mînăstirii Antim - Strada Antim 29. Construită de Mitropolitul
Antim Ivireanul între anii 1714 şi 1715. 
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.Biserica Mînăstirii Antim. Pridvorul.
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.Mînăstirea Antim - Arcadele chiliilor.
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.Manastirea Antim, datind din 1714. 
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.Biserica mănăstirii Antim (Monument istoric, sec. XVIII).
Prima parte a anilor '60. Necirculată.Biserica mănăstirii Antim.
Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Mănăstirea Antim. Foto: Alex Florescu. 1974. Necirculată.Mănăstirea Antim (sec. XVIII).
Cod: 0034. Foto: C.P.C.S. 1975. Necirculată.
Carnet-set, cărți poștale detașabile: România. Mini-imagine rămasă la cotor.


Mănăstirea Antim. Cod: 872. Foto: Florescu Alex. 1980. Necirculată.Clădirea Sfântului Sinod. Mănăstirea Antim.
Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.Calendar de birou. 2011.


Idem.


Idem, spre exemplificare.


Idem. Palatul Sf. Sinod la începutul sec. XX. 


Idem.Idem.Idem.


Idem. Răstignirea - frescă din Sala de lectură, pictată de Olga Greceanu (1933).Idem.Idem.


Idem.


Idem. Cabinetul de carte veche străină.


Idem.


Idem. Sala de colocvii Konon Mitropolitul.


Idem. Oficiul sălii Konon Mitropolitul.


Idem. Cabinetul de carte veche românească.


Volum: Ghidul Bucureștilor. 1935.


Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. Editura Tehnică. 1956. 


Volum: București. Ghid. Editura Meridiane. 1962.


Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editura Institutului Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană.


Carnet-set, cărți poștale detașabile: România. Mini-imagine rămasă la cotor.
Publiturism. 1975.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere cu 
promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !