luni, 30 octombrie 2017

Timpul și Omul
Muzeul Ceasului Nicolae Simache


 Ploiești 


ediția a XIX-a, 2 - 3 noiembrie 2017

   Muzeul Ceasului Nicolae Simache Ploiești, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează, în perioada 2-3 noiembrie 2017, a XIX-a ediție a Simpozionului Național Timpul și Omul.
    În deschiderea lucrărilor simpozionului, care va avea loc în data de 2 noiembrie 2017, la ora 11:00, în sala Auditorium a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10, va fi lansat volumul Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova – serie nouă, nr. VII, care cuprinde studii ştiinţifice din domeniul orologeriei şi filmul Istoria instrumentelor de măsurare a timpului - o incursiune în evoluţia acestor instrumente cu exemplificări din patrimoniul Muzeului Ceasului Nicolae Simache Ploieşti
    La această manifestare anuală, participă peste 50 de invitați din țară, specialiști din muzee, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, colecționari și pasionați de orologerie, restauratori în domeniu.
    Temele dezbătute în cadrul simpozionului, structurate pe două secțiuni, organizate la sediul Muzeului Ceasului Nicolae Simache din Ploiești, str. Nicolae Simache nr. 1, sunt:
Definirea timpului în concepte filozofice, ştiinţifice, religioase, artistice şi literare; Percepția timpului în lumea satului românesc; Oameni care au marcat timpul. Personalități; Evoluția și istoria orologeriei în plan universal și național; Invenții și inventatori celebri de ceasuri; Asimilarea şi evoluţia orologeriei în România, în diferite perioade istorice; Automate muzicale în patrimoniul muzeal naţional și mondial; Restaurarea ceasurilor și a cutiilor muzicale.

Bibliotecă într-un nou sediu
Agenția de Știri Bune 


Biblioteca Muzeului Municipiului București 


Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu 


31 octombrie 2017
    Muzeul Municipiului București vă invită la inaugurarea 
Bibliotecii Muzeului Municipiului București 
în noul său sediu de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu. 
Evenimentul are loc în ziua de marți, 31 octombrie, ora 18:00.

    "Biblioteca Muzeului Municipiului București este o bibliotecă specializată, dedicată istoriei orașului București și împrejurimilor. Începuturile constituirii fondului sunt sincrone cu înfiinţarea muzeului (1929) şi constituirea colecţiilor sale. Prima menționare documentară a bibliotecii datează din 1935, iar primul donator a fost chiar directorul de atunci al muzeului, doctorul George Severeanu.

Primii donatori și prima menționare documentară

    În 1927, primarul Anibal Teodorescu anunţa public că muzeul municipal, care era în curs de constituire, urma să aibă şi o mare bibliotecă populară, pentru care făcea apel la donaţii. Astfel, Muzeul Municipiului București, deschis publicului în 1931 în casa Moruzzi (Calea Victoriei, nr. 117), a primit în scurtă vreme și primele donații de cărți. Volumele cuprindeau referințe la istoria Bucureștiului și primii donatori au fost personalitățile implicate în fondarea muzeului, fapt dovedit de însemnările și ex librisurile pe care le conţin. Potrivit acestora, în anii 1932-1935, George Severeanu dăruiește muzeului trei volume publicate în secolele XVIII-XIX, Dinu V. Rosetti, conservatorul muzeului, o serie de lucrări de arheologie, iar preotul Constantin Bobulescu, membru în comitetul de redacție al revistei Bucureștii, o carte bisericească tipărită la Tipografia Mitropoliei în 1765. Dar prima menționare directă a bibliotecii datează din 1935 și apare în articolul Intrarea prințului Josias de Saxa-Coburg în București la 10 noiembrie 1789 publicat de doctorul George Severeanu în volumul I al revistei Muzeului Municipiului București, intitulată Bucureștii.

Structura fondului

    Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti deţine un valoros fond de publicaţii constituit de-a lungul timpului prin donaţii, achiziții, schimb interbibliotecar și îmbogățit în permanență prin publicațiile apărute la editura muzeului. În structura tematică a fondului predomină lucrările cu valoare documentară pentru evoluţia istorică, urbanistică şi culturală a oraşului Bucureşti, scrierile tipărite în străinătate cu referinţe la istoria românilor şi la istoria Bucureştiului şi relatări ale călătorilor străini în Ţările Române din secolele XVIII-XIX.
    De la un nucleu de circa 3000 de unități bibliografice existent în 1949, s-a ajuns în 1963 la 25000, iar în prezent fondul însumează cca. 53000 de unități reprezentând publicaţii monografice (cărţi, broşuri, albume, atlase, planuri), publicații seriale (ziare, reviste, anuare) și documente pe suport electronic (CD, DVD). Fondul bibliotecii este compus din Fondul de carte curentă, Fondul periodice, Fondul special și Fondul de carte veche și cu valoare bibliofilă, care cuprinde: manuscrise (sec. XVIII-XIX), carte străină veche (1560-1800), carte românească veche (1648-1830), carte cu valoare bibliofilă (1830-1900) şi periodice vechi româneşti (sec. XIX).
     Biblioteca are o structură enciclopedică, cuprinzând lucrări din domenii variate: istorie, arheologie, numismatică, filozofie, istoria literaturii, istoria artei, istoria arhitecturii, istoria religiilor, istoria comerţului, istoria medicinii, drept, beletristică, descrieri de călătorii, memorialistică, lexicografie. Numeroase exemplare conţin însemnări, diferite impresii şi comentarii asupra evenimentelor epocii precum și ex librisuri, care ne furnizează informaţii despre posesorii lor anteriori, printre care se numără personalități marcante ale vremii: banul Mihail Ghica, Nicolae Bălcescu, Cesar Bolliac , Al. Papiu-Ilarian, Constantin C. Brătianu, dr. George Severeanu, Dinu V. Rosetti., George D. Florescu, Gheorghe Tătărescu, monseniorul Vladimir Ghica.

Servicii oferite

   Reorganizarea muzeului în 1956 şi mutarea în palatul Suţu (Bd. I. C. Brătianu, nr. 2) a însemnat o nouă etapă în dezvoltarea bibliotecii. Până în anul 2000, ea a funcționat ca fond de documentare pentru personalul de specialitate și colaboratorii externi implicați în cercetare.     
   Din anul 2000, biblioteca a fost deschisă şi publicului prin organizarea Sălii de lectură, revenindu-se la ideea de început a ctitorilor Muzeului Muncipiului București de a pune la dispoziția comunității informații, date și imagini referitoare la istoria orașului.
    Având statut de bibliotecă specializată, Biblioteca Muzeului Municipiului București oferă servicii de împrumut la domiciliu doar personalului propriu. Consultarea publicațiilor de către public se poate face gratuit în Sala de lectură, iar servirea cititorilor se face prin acces liber la raft sau, prin intermediul bibliotecarilor, din depozite.
    Începând cu 1 noiembrie 2017 biblioteca este deschisă publicului în noul său sediu de la Observatorul astronomic. Mărirea spațiului și înnoirea mobilierului permit o mai bună organizare a spațiului destinat lecturii și depozitelor, conform normelor biblioteconomice. Noua structură a bibliotecii crează cadrul necesar îndeplinirii principalelelor sale atribuții, de dezvoltare, organizare, prelucrare şi conservare a fondurilor de carte. În acest fel putem asigura condiţii optime de informare, studiu și delectare beneficiarilor noștri: personalul muzeului, cercetători, cadre didactice, studenţi, elevi, precum şi tuturor celor pasionați de istoria oraşului, indiferent de vârstă și profesie." (Daniela Lupu)
***

Expoziție de acuarele
Arta plastică contemporană românească 


Rodica Alexandrescu Slavu 


Cercul Militar Național, București 


24 octombrie - 9 noiembrie 2017


Scrisorile evreilor spanioli din Bucureștiul secolului XIX
Conferințele de joi 


Anca Tudorancea 


Muzeul Municipiului București 


2 noiembrie 2017 

Un mileniu și jumătate de minerit aurifer la Roșia Montană
Lansare de carte 


Woker Wollman 


Muzeul Căilor Ferate Române, București 


3 noiembrie 2017

   Vineri, 3 noiembrie, începând cu ora 13:30, vă invităm la Muzeul Căilor Ferate Române la evenimentul de lansare a cărții Un mileniu și jumătate de minerit aurifer la Roșia Montană a istoricului Dr. Volker Wollmann. După prezentarea cărții va urma o sesiune de dezbateri și autografe. Mai multe detalii găsiți în link:

Arhitectura Bârladului de altădată. Clădiri demolate în anii '70 - '80
Muzeul Vasile Pârvan 


Bârlad 


4 - 15 decembrie 2017
    Daca iti iubesti orasul si vrei sa-i cunosti trecutul, te asteptam sa vii sambata, 4 noiembrie 2017, ora 11:00, la sediul muzeului din str. Republicii 235, sa fim impreuna la vernisajul expozitiei de fotografie Arhitectura Bârladului de altădată. Clădiri demolate în anii '70 - '80.
   Cu acest prilej, vor putea fi vizualizate fotografii din colectia Nicolae Mitulescu si arhiva personala a domnului profesor Marcel Proca, fotografii care pun in evidenta atât stilul arhitectural al clădirilor din Bârladul de odinioară, cât şi urmările seismului din anul 1977 şi cele ale sistemului de urbanizare, impus în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Aşa se explică demolarea caselor în care au locuit personalităţi ale oraşului nostru, dar şi a multor clădiri în care au funcţionat instituţii publice şi magazine.
    Informatii despre istoricul cladirilor si locurilor din Barlad cuprinse in expozitie, vor fi oferite de prof. dr. Elena Monu si prof. Marcel Proca.
Expozitia va putea fi vizionata pana pe data de 15 decembrie 2017.

Gânduri ...din cronici
Lansare de carte 


Petronela Angheluță 


Palatul Memorial Al. I. Cuza, Ruginoasa 


4 noiembrie 2017


Salonul Pictură București
Arta plastică contemporană românească 


Galeria Căminul Artei, București 


8 noiembrie - 4 decembrie 2017

Istorie și religie: Pelerin în Egiptul creștin
Interferențe culturale - Ctitorii creștine 


Victor Simion 


Cercul Militar Național, București 


2 noiembrie 2017


    Joi, 2 noiembrie 2017, ora 17:15, la Sala Ștefan cel Mare și Sfânt, va avea loc expunerea cu tema: Istorie și religie: Pelerin în Egiptul creștin susținută de prof. dr. Victor Simion, istoric de artă.
    Noul program Ctitorii creștine vă propune să descoperiți valorile istorice și culturale ale unor vechi locuri și monumente creștine. Expunerea este însoțită de prezentarea unui fim documentar, care este video-mărturia despre cei mai încercați, dar vii mărturisitori ai credinței creștine de pe Glob. Mănăstirile de aici, unele înființate de mai bine de 1700 de ani, respiră încă aerul creștinismului primar. Icoane, simboluri, limbă și cult, monahism, arhitectură și pustiu sunt elemnentele uneia dintre cele mai importante, dar puțin cunoscute pagini din istoria trăirii creștine. Program cultural realizat în colaborare cu postul Trinitas TV al Patriarhiei Române.
Intrarea liberă.

Scriitori din diaspora
Lansare de carte 


Florentina Niță 


Muzeul Unirii, Iași 


2 noiembrie 2017