sâmbătă, 27 octombrie 2018

Să ne cunoaștem artiștii
Arta plastică contemporană românească 


Suba Laszlo
Casa de Cultură Petofi Sandor, București. 1983.


Consemnare, semnată P. Frâncu, publicată în Revista Arta, nr. 12. Decembrie 1983.


Expoziție de grafică, Biblioteca Municipală Teodor Murășanu, Turda.
1 - 31 octombrie 2018.

***Mai multe despre acest artist puteți afla și de aici: Ziarul 21


...elevă a lui Jean Al. Steriadi și Andre Lhote...
Arta plastică contemporană românească 


Tania Șeptilici Samoilă 


Galeria de Artă Eforie, București 


1983


Cronică, semnată Magda Cârneci, publicată în Revista Arta, nr. 12.
Decembrie 1983.
Să ne cunoaștem artiștii
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Mihail Pascaly (1829/1930 - 1882)Articol publicat în Revista Teatrul, nr. 9. Septembrie 1957.
Articol publicată în Cărăbuș, 
supliment al caietului program editat de Teatrul Satiric Muzical C. Tănase, 1988.

***
Mai multe despre acest artist puteți afla li de aici: Wikipedia


Cultura de mase...
România de-altădată 


Concursul pe țară al Caselor de Cultură 

și al Căminelor Culturale 


ediția a IV-a, 1957 
Consemnare publicată în Revista Teatrul, nr. 7. Iulie 1957.


Bucureștiul Belle Epoque în imagini de arhivă
Arhivele Naționale ale României 


București 


31 octombrie 2018

    Arhivele Naționale organizează, în parteneriat cu Fundaţia Calea Victoriei, o nouă întâlnire din seria Comori Athivele Naționale, în cadrul căreia dr. Mariana Neț, cercetătoare la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan al Academiei Române, va susţine prelegerea Bucureștiul Belle Epoque în imagini de arhivă.
   Conferința Marianei Neț se bazează pe cartea Once Upon Two Cities. A Parallel between New York City and Bucharest by 1900 (Champaign, IL, 2016). Aceasta urmărește felul în care New Yorkul și Bucureștiul au fost percepute prin cele cinci simțuri prin intermediul imaginilor reprezentate pe cărțile poștale ilustrate și în filme, prin ghidurile de călătorie, cărțile de bucate, codurile manierelor elegante, muzică. Este, mai înainte de orice, o carte despre imagini: imagini vizuale, verbale, auditive, olfactive. Este, de asemenea o cercetare care se ocupă de stilurile de viață ale clasei de mijloc din două orașe aflate în căutarea propriei identități. Din toate aceste puncte de vedere, în toate aceste privințe, micul oraș european și marea metropolă americană erau compatibile și comparabile.
    Intervenția de la Arhivele Naționale va interpreta o serie de imagini din Bucureștiul Belle Epoque reprezentate în fotografie și în film, punând accent pe interacțiunea locuitorilor cu orașul, pe multiplele fațete ale acestuia. Capitala României va apărea ca un oraș european, "occidental”, permanent în curs de modernizare, în care totuși persistau urme ale mentalităților patriarhale și rurale. De altfel, o situație similară se întâlnea în toate marile orașe din Europa și din cele două Americi.
    Cu ocazia evenimentului, publicul participant va putea viziona și o micro-expoziție care va conține fotografii cu Bucureștiul la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Acestea fac parte din colecțiile Arhivelor Naționale și vor fi expuse în original.
    Amfitrioana conferinţei va fi doamna cercetător științific gradul I, dr. Georgeta Filitti.
Evenimentul va avea loc în holul central al Arhivelor Naţionale din Bd. Elisabeta nr. 49, intrarea fiind liberă, în limita locurilor disponibile.

Clubul Junimea-Scriptor
Lansare de carte 


Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, Iași 


ediția a 114-a, 31 octombrie 2018


13 pictori români...
Arta plastică contemporană românească 


Galeria Căminul Artei (etaj), București 


1983
Foto: Intell News

Articol, semnat Magda Cârneci, publicat în Revista Arta, nr. 12.
Decembrie 1983.


Din vara lui 1913
România de-altădată
Fapte, întâmplări, evenimente...
consemnate în Adeverul de vineri, 16 august 1913.
Reeditat în...2018.


Ultimele noutăți
Iconar de cuvinte
Lansare de carte 


Sorin Cotlarciuc 


Casa de Cultură a Municipiului Iași Mihai Ursachi 


27 octombrie 2018

Toamnă Româno-Italiană
Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu 


Iași 


2 noiembrie 2018

Să ne cunoaștem artiștii
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Ion (Iancu) Niculescu (1863 - 1917)
În rolul lui Mihail Kogălniceanu (dreapta) din filmul Independența României.


Consemnare publicată în Revista Teatrul, nr. 7. Iulie 1957.