marți, 1 decembrie 2020

File de istorie (stagiunea 1877 - 1878)

 


De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Național București
Contractul de angajament, semnat de Ion Ghica și Aristizza Romanescu
(Arhivele Statului București).
Grigore Ventura și Curcanii (Desen de N. Petrescu).

I. L. Caragiale solicită drepturile de autor pentru traducerea Romei învinse
(Rezoluția lui Ion Ghica) - Arhivele Statului BucureștiPrivire istorică. Volumul III (Teatrul din București 1877 - 1901).
Editura pentru Literatură. 1969.

Pe simezele timișorene - Introversiune

 


Arta plastică contemporană românească


Diana Harja


Timișoara 


30 noiembrie - 11 decembrie 2020