miercuri, 12 septembrie 2018

Taina
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Lucia Sturdza Bulandra

Articol publicat în Contemporanul, nr. 50. 13 decembrie 1963.
Premieră: 1 noiembrie 1963.

Te slăvim Republică iubită
Expoziție de fotografie 


Galeria de Artă Fotografică, București 


decembrie 1976
Scoică Mioara - Casa Centrală a Pionierilor București - Gingășie.
Neguț Nicolae, cl. VIII - Casa Pionierilor Vulcan, jud. Gorj - Asaltul Carpaților.


Articol (semnat de ing. Viorel Simionescu, AFIAP) publicat în
foto grafia, buletin intern, nr. 115. Ianuarie - februarie 1977.   


La ceas aniversar...
Lansare de carte 


Biblioteca Municipală Dr. C. I. Istrati, Câmpina 


27 septembrie 2018


Târgul de Antichităţi
Colecții și Colecționari 


Iulius Mall, Timișoara 


14 - 16 septembrie 2018

    EXPOTIMIŞOARA INTERNAŢIONAL anunţă publicul pasionat de lucruri antice, că toamna începe cu Târgul de Antichităţi, ediția 145 care va avea loc în perioada 
14 - 16 septembrie 2018 la Iulius Mall, parter.
    O mare varietate de colecţionari de frumos vin la parterul Iuliu Mall- la o nouă întâlnire cu pasionaţii obiectelor cu istorie.
    De vineri până duminică inclusiv, vizitatorii vor putea admira şi achiziţiona: bijuterii, argintărie, ceasuri, numismatică, filatelie, porţelanuri, tablouri, statuete, mobilier, oglinzi şi multe altele.
    Continuând să fie evenimentul numarul 1, în acest domeniu, din această zonă a ţării vor participa cca. 24 de standuri reprezentative, fiind prezenţi unii dintre cei mai prestigioşi anticari din zona de vest, nord-vest şi sud-vest.
Vă rugăm să consultaţi site-ul nostru: www.expotimisoara.ro
la pagina calendar expoziţional 2018 şi ne puteţi scrie pe: expotimisoara@gmail.com.
Vă mulţumim pentru interesul acordat.
Organizatorii,

Mai întâi, ctitorită de Stelea Cupețul...
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Stelea, Târgoviște (3)


Colecții și Colecționari 


CartofilieBiserica și clădirile înconjurătoare. Fotografie din 1867 de 
C. Popp de Szatmary. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Turnul clopotniței. Vedere dinspre apus. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Turnul cloporniță văzut din curtea bisericii. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Turnul-clopotniță. Detaliu. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica Stelea văzută de pe latura nord-est. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Fațada de miazăzi a bisericii cu absida laterală. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica Stelea. Vedere dinspre miazăzi. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica Stelea. Fațada de apus. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Turla de pe pronaos. Vedere dinspre apus. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica Stelea (sec. XVII).
Volum: Tîrgoviște - Mic îndreptar turistic. 1966.


Biserica Stelea. Vedere dinspre sud-vest. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica Stelea (sec. XVII). Cod: 9493. Foto: Gabriela Cocora.
Anii '60 - '70. Necirculată.


Biserica Stelea, văzută dinspre sud-vest. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica văzută de pe latura sudică. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Biserica Stelea (1645). Foto: Gabriela Cocora.
Editor: Muzeul Județean Dîmbovița. Anii '70. Necirculată.


Biserica Stelea. Broșură: Monumentele Tîrgoviștei. Anii '80.


Biserica mănăstirii Stelea. Vedere dinspre sud-est.
Pliant: Mănăstirea Stelea. 2016.


Absida laterală sudică. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Ocnițe gemene de deasupra brîului. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Detaliu de fațadă.


Ancadrament de fereastră. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Ancadrament. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Portalul de la intrarea în pronaos. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Pisania bisericii. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Bolțile pridvorului. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Arcosoliu. Detaliu de decorație. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Vas din pronaos pentru scurgerea apei (umivalniță). Volum: Biserica Stelea. 1968.


Nervură de piatră din pronaos. Detaliu. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Arcostilul din pronaos. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Pandantiv din pronaos. Volum: Biserica Stelea. 1968. 


Arcadele ce despart naosul de pronaos. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Detaliu de boltire a pronaosului. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Vedere interioară a turlei. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Detaliu de pictură din proscomidie. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Pliant: Mănăstirea Stelea. 2016.


Catapeteasma. Vedere de ansamblu din naos. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Ușile împărătești ale catapetesmei. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Detaliu din catapeteasmă cu icoanele prăznicare. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Icoană dăruită de jupăn  Fera vel Cupar la 1658 - 1959. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Jilț arhieresc aparținînd perioadei brîncovenești. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Discul de argint aurit dăruit bisericii de Doamna Stanca, soția lui Mihai Viteazu.
Volum: Biserica Stelea. 1968. 


Potir dăruit bisericii de Vasile Lupu. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Fostele chilii de pe latura de apus. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Ruinele zidului de incintă. Volum: Biserica Stelea. 1968.


Volum: Biserica Stelea. 1968.


Pliant: Mănăstirea Stelea. 2016.Pliant: Mănăstirea Stelea. 2016.


Pliant: Mănăstirea Stelea. 2016.


Volum: Biserica Stelea - Mici îndreptare de monumente istorice. 
Editura Meridiane. 1968.
Cu mulțumiri deosebite Dnei Dorotea Momir pentru donație.
Broșură: Monumentele Tîrgoviștei. Anii '80.
Editor: Muzeul Județean Dămbovița.


Pliant: Mănăstirea Stelea. 2016.