marți, 21 aprilie 2020

Culturalo-artistice
România de-altădată


De pe scenele teatrului românesc de-odinioară
Consemnări publicate în Ziarul Universul de joi, 8 martie 1945.Foto Son '80
Imortalizând clipa, 


TimișoaraCasa de Cultură a Tineretului, Timișoara.
Ilustrată din colecția personală.

Articol publicat în Revista Fotografia, Nr. 140. Martie - apriie 1981.

Ecouri eminesciene în arta plastică (3)
Mihai Eminescu


Petre Popescu Gologan
Editura Meridiane. 1989.


Gabriela Manole-Adoc - Icar.


Edita Ambrusova - Peste vîrfuri. 


Rodica Anca - Luceafărul.


Lia Maria Andreiță - Hyperion.


G. D. Anghel - Din viața unui geniu (detaliu).


Elena Boariu-Opriș - Făt-Frumos din Lacrimă.


Bardocz Ludovic - Te duci și tu.


Sabin Bălașa - Floare albastră.


Sabin Bălașa - Împărat și proletar.


V. Antonescu - Luceafărul.


Elena Boariu-Opriș - Călin (File din poveste).


Elena Boariu-Opriș - Fiind băiet păduri cutreeram.


Aurel Bordenache - Doină.


Aurel Bordenache - Luceafărul.


Aurel Bordenache - Singurătate.


Eugen Ștefan Boușcă - Făt-Frumos din Lacrimă.


Aurel Bordenache - Scrisoarea I.


Aurel Bordenache - Scrisoarea II.


Eugen Ștefan Boușcă - Strigoii.


Eugen Ștefan Boușcă - Făt-Frumos din Lacrimă.


Traian Brădean - Cezara.


Traian Brădean - Poveste indică.


Traian Brădean - Cezara.


Traian Brădean - Cezara.


Traian Brădean - Întîia sărutare.


Traian Brădean - Cezara.


Traian Brădean - Archeus.


Traian Brădean - Sărmanul Dionis.


Traian Brădean - Sărmanul Dionis.


Alexandru I. Brătescu-Voinești - Epigonii.


Traian Brădean - Sărmanul Dionis.


Alexandru I. Brătescu-Voinești - Călin (File din poveste).


Aurel Bulacu - Veneția.


Pavel Bucur - Luceafărul.


Alexandru I. Brătescu-Voinești - Venere și madonă.


Mina Byk-Wepper - Călin (File din poveste).


Alexandru Ciucurencu - Făt-Frumos din Tei.


Titina Comșa - O pasăre ostnită (De cîte ori).


Alexandru Ciucurencu - Luceafărul I.


Ion Comănescu - Geniu Pustiu.


Alexandru Ciucurencu - Luceafărul II.


P. Constantinescu - Călin (File din poveste).


Titina Comșa - Rîuri de cîntări (Mortua est).


Florica Cordescu-Jebeleanu - Făt-Frumos din Lacrimă.


Lia Rodica Cott - Luceafărul.


Romeo Cosmovici - Unde ești, copilărie...


Lucia Dem. Bălăcescu - La mormîntul lui Aron Pumnul.


Lucia Dem. Bălăcescu - Luceafărul.


Lucia Dem. Bălăcescu - Scrisoarea V.


Ioan Cott - Luceafărul.


Anastase Demian - De ce nu-mi vii?


Aurel Dragoș - Călin (File din poveste).


L. I. Dubinovski - Luceafărul.


Paul Erdos - Luceafărul.


Alexandru Traian Filip - Kamadeva.


Sorin Dumitrescu - Însoțind Luceafărul.


Mircea Dumitrescu - Despărțire.


Paul Erdos - Luceafărul.


Mircea Dumitrescu - Făt-Frumos din Tei.


Alexandru Traian Filip - Kamadeva.


Elena Forțu - Eminesciană.


Lia Grecu - Flori de tei...Dorința.


Sava Henția - Vis.


Sava Henția - Vis.


Oscar Han - Sărutul (Luceafărul).


Filimon Hămuraru - Făt-Frumos din Lacrimă.


Oscar Han - Elegie. 


Filimon Hămuraru - Făt-Frumos din Lacrimă.


Sava Henția - Rugăciune.


Valentin Hoeflich - Călin (File din poveste).


Valentin Hoeflich - Luceafărul.


Dem. Iordache - Împărat și proletar.


Theodor Kiriakoff-Suruceanu - Sara pe deal...


A. Kolosov - Luceafărul.


Juri Isar - Mircea cel Bătrîn.


Jiquidi Constantin - Codrule codruțule.


Theodor Kiriakoff-Suruceanu - S-a stins viața...


Gheorghe Iliescu-Călinești - Luceafărul.


Theodor Kiriakoff-Suruceanu - Luceafărul.


Vespasin Lungu - O, mamă.


Ligia Macovei - Crăiasa din povești.


Ligia Macovei - Călin (File din poveste).


Vespasian Lungu - Lacul.


A. Kolosov - Luceafărul.


Ligia Macovei - Freamăt de codru.


Ligia Mcovei - Dintre sute de catarge.


Maria Manolescu - Luceafărul.


Ligia Macovei - Revedere.


Radu Anton Maier - Peste vîrfuri.


Radu Anton Maier - Dintre sute de catarge.