luni, 6 august 2018

Imago Romaniae. Terra Christiana
Muzeul Național de Istorie a României 


București 


8 august - 1 octombrie 2018

    Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) anunță deschiderea expoziției temporare intitulate Imago Romaniae. Terra Christiana. Vernisajul va avea loc miercuri, 8 august 2018, începând cu ora 18:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București.
    În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, această expoziție - aflată sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale și a Secretariatului de Stat pentru Culte - este inițiată de Arhiepiscopia Romano - Catolică București, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Hărților și al Cărții Vechi și Fundația Nicolae Titulescu din București, cu sprijinul Bibliotecii Județene Mureș, Bibliotecii Teleki-Bolyai (Târgu Mureș), Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca), Muzeului Județean Mureș (Târgu Mureș), Muzeului Casa Junilor al Societății Junilor Brașovecheni (Brașov), Muzeului Bisericii Evanghelice C.A. din România (Sibiu), Episcopiei Romano - Catolice de Oradea, Parohiei Armeano - Catolice din Gherla, Parohiei Bisericii Zlătari din București, Federației Comunităților Evreiești din România, Anticariatului Unu, colecționarului Dragoș Stăncescu, partenerilor din lumea muzeelor, instiutuțiilor ecleziastice și a anticarilor din România, păstrători ai unui bogat patrimoniu de sorginte ecleziastică.
    Expoziția își propune să prezinte într-un mod inedit, prin intermediul hărților, tipăriturilor, dar și al obiectelor de artă ecleziastică creștină, contexte istorice diverse până la înfăptuirea statului modern român, în care factorul de coeziune definitoriu a fost apartenența la creștinism a populației cuprinsă în actualele granițe ale României.
   Expoziția continuă proiectul Monumenta Romaniae Vaticana, inițiat în anul 1996 la Vatican, demers ce propunea expunerea în premieră a unor lucrări relevante pentru istoria poporului român și aflate în patrimoniul Bibliotecii Vaticana. 22 de ani mai târziu, această tematică este reluată la București, la Muzeul Național de Istorie a României și îmbogățită cu artefacte provenind de la instituții muzeale din România.
    Întregul demers expozițional intenționează să contureze, în lumina hărților vechi ale întregului spațiu traversat de cursul Dunării de Jos și vecinătățile acestuia, din Câmpia Panonniei, până în Peninsula Crimeea, o istorie a teritoriului românesc din perspectiva ecumenismului, al cunoașterii și recunoașterii diversității din lumea cofesiunilor religioase, în care creștinismul a îndeplinit rolul unui veritabil promotor al toleranței între semeni și acela de cel mai important liant spiritual în calea spre modernitate.
   Aceste mărturii istorice prezentate în expoziția Imago Romaniae. Terra Christiana nu și-au pierdut nici prospețimea, nici actualitatea, astfel încât, ne exprimăm convingerea că vor reprezenta pentru vizitatori un prilej important de îmbogățire și aprofundare a cunoștințelor despre istoria europeană a românilor și, mai ales, un prilej de îmbogățire sufletească pentru noi toți.
   Expoziția va fi deschisă la MNIR în perioada 8 august - 1 octombrie 2018, putând fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.
***

Pe simezele gălățene - patru decenii de muzeografie
Arta plastică contemporană românească 


Mariana Tomozei Cocoș 


Muzeul de Artă Vizuală Galați 


8 august 2018
   Muzeul de Artă Vizuală Galați are plăcerea să vă invite la vernisajul expoziției Mariana Tomozei Cocoș - patru decenii de muzeografie miercuri, 8 august, la ora 18.00. Expoziția cuprinde lucrări de pictură și grafică semnate de Mariana Cocoș dar și panouri documentare care reflectă activitatea sa profesională de critic de artă și muzeograf.
    Născută pe 13 mai 1949 la Tecuci, Mariana Cocoș a absolvit în 1972, Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, secţia Istoria şi Teoria Artei. A fost profesor de istoria artei la Liceul Dimitrie Cuclin Galați (1992-2010), la Colegiul Studium (1992-2003) și la Seminarul Sf. Apostol Andrei din Galați (2009- 2015). Din 1974 este muzeograf la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, în perioada 2001-2003 fiind și director. Expert în artă modernă românească atestat de Ministerul Culturii, este membru fondator al Asociatiei Artistilor Plastici din Galati și membră a Uniunii Artistilor Plastici din România, secţia critică de artă din 1996.
    "Expoziția urmărește recunoașterea valorii unui muzeograf, critic de artă, plastician, care timp de peste 40 de ani a reprezentat Muzeul de Artă Vizuală Galați în plan național și internațional. S-a urmărit transmiterea către publicul receptor a menirii Muzeului de Artă Vizuală Galați privind sublinierea excelenței în activitatea muzeografică și nu numai.
   Organizarea unei expoziții cu amprenta Mariana Tomozei Cocoș cu secvențe din zecile de expoziții organizate sub curatoriatul ei, cu marcarea în facsimil ale sutelor de pagini de critică plastică, cu expunerea unor lucrări de artă, sub semnătura autoarei, ce oferă o altă dimensiune asupra omului de cultură, se adresează publicului larg, tinerilor creatori, colegilor din muzeele din țară, nenumăraților admiratori ai întregii activități sub semnul <Mariana>.
   S-a realizat astfel conștientizarea faptului că Muzeul de Artă Vizuală Galați știe să respecte valoarea nu numai „in memoriam” ci și atunci când acest lucru este posibil prin discuția directă cu muzeograful, criticul de artă, artistul.
   Expoziția marchează un moment de împlinire a activității muzeografice, curatoriale, de interpretare fenomenului artistic, de creație plastică.
   Muzeograful, plasticianul, scenograful, Gheorghe Andreescu, a știut să pună în evidență acest lucru.” (Dan Basarab Nanu – manager Muzeul de Artă Vizuală Galați)

Tribunii revoluției din Transilvania 1848 - 1849
Din istoria mișcării filatelice românești 


Muzeul Unirii, Alba Iulia 


15 - 20 septembrie 1979
Catalog expozițional, Filiala A.F.R. Alba. 

Coperta a IV-a.

La poalele Munților Bucegi și Baiului
Stațiuni montane - Azuga 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Vedere generală. Cod: 017. Librăria Noastră. 1954. Necirculată.


Colaj. Valea Prahovei. Imaginea din stânga, jos. 1958.Vedere spre Caraiman. Cod: 2125. 1959.Colaj. Valea Prahovei. Cod: 2597/I. 1960. Necirculată.
Imaginea din dreapta, mijloc (nr. 5).Vedere din Azuga. Cod: 2020. 1963.


Azuga. Volum: Valea Prahovei - Mic îndreptar turistic. 1964.Colaj. Valea Prahovei. Cod: 2597. 1963.
Imaginea din mijloc, rândul de jos (nr. 5): Azuga.
Azuga, stațiune climaterică și mic centru industrial, cunoscut și prin
berea ce se fabrică aici. Volum: De-a lungul șoselei Oradea-Mangalia. 1962.
Seria: Orașe și priveliști. Foto: S. Mendrea (A.F.I.A.P.)


Vedere generală. Volum: Predeal - Mic îndreptar turistic. 1972.Azuga. Cod: 1686. Anii '70. Necirculată.Azuga. Cod: 18788. Sfârșitul anilor '80.


Case sub zapada.
Volum: Valea Prahovei - Mic indreptar turistic. 1964.Casă de odihnă.
Cod: 283. Librăria Noastră. Prima parte a anilor '50. Necirculată.


Una din locuințele muncitorilor ceferiști.
Volum: Valea Prahovei - Mic indreptar turistic. 1964.Azuga - Vedere. 
Cod: 278. Librăria Noastră. Începutul anilor '50. Necirculată.


Vedere din Azuga.
Carnet: Brașov și împrejurimi. Foto: Mariana Mendrea. Anii '70.
Idem,  Carnet imagini, tip armonică: Valea Prahovei (tip 2). 1979. 
Idem,  Carnet imagini, tip armonică: Valea Prahovei (tip 4). 1983. 
Idem: Vedere din Azuga. Foto: C.P.C.S. Carnet imagini, tip armonica: 
Valea Prahovei (tip 3). 1989. Școala elementară din Azuga.
Volum: Valea Prahovei - Mic îndreptar turistic. 1964.Fabrica de sticlă. Volum: Valea Prahovei - Mic îndreptar turistic. 1964.Volum: Valea Prahovei - Mic îndreptar turistic. 1964.Colaj. Azuga. Cod: 19363. Sfărșitul anilor '80. Necirculată.

Volum: De-a lungul șoselei Oradea-Mangalia. 1962.
Seria: Orașe și privelisti. Editura Meridiane. Foto: S. Mendrea (A.F.I.A.P.)Volum: Valea Prahovei - Mic îndreptar turistic. 1964.
Editura Meridiane. Tiraj: 20.000 exemplare.
Fotografii executate de Studioul de artă al Combinatului
poligrafic Casa Scînteii, București.Volum: Predeal - Mic îndreptar turistic. 1972.
În limba franceză. Editura pentru Turism. 
Foto: Studioul de artă fotografică al Combinatului poligrafic Casa Scînteii.


Carnet: Brașov și împrejurimi. Editura Sport - Turism. Anii '70.


Carnet imagini, tip armonică: Valea Prahovei (tip 2). Editura Meridiane. 1979.


Carnet imagini, tip armonică: Valea Prahovei (tip 4). Editura Meridiane. 1983.

***Am reprodus întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !