vineri, 10 august 2018

Ce-am avut...și încă mai avem...
Combinatul Siderurgic GalațiIndustrializarea a hotărît destinul multor orașe ale țării. Un exemplu concludent:
Galațiul, unde marele combinat siderurgic a făcut din vechea urbe un centru de
seamă al oțelului. Almanah Flacăra '71. Decembrie 1970.


Cabina de comandă a laminorului de tablă groasă, combinatul siderurgic.
Almanah Scînteia 1968. Decembrie 1967.
Articol publicat în Revista Flacăra, Nr. 18. 27 aprilie 1974.


În marea întrecere, laminoriștii Galaților au început anul nou cu dreptul.
La laminorul de tablă, primele zece zile ale lui ianuarie au însemnat, pentru producție,
"cea mai bună decadă" din istoria ultimilor ani: peste 740 de tone de laminate peste plan
(în imaginea noastră laminorul de benzi calde). Fotografie de Gh. Vințilă.
Articol publicat în Revista Flacăra, nr. 3. 25 ianuarie 1975. 


Impresionantul furnal de 2700 m.c. înălțat pe platforma Combinatului Siderurgic Galați.
Almanah Magazin 1980. Decembrie 1979.


Cel mai puternic izvor de oțel al țării - Combinatul siderurgic de la Galați.
Almanah Scînteia 1985. Decembrie 1984.

Lordul John...de la Hanul lui Manuc
Mircea Vintilă


***Articol publicat în Revista Flacăra, nr. 3. 25 decembrie 1975.