sâmbătă, 22 iulie 2017

La început, în 1939, Muzeul Dinicu Golescu...
România de-altădată 


Complexul Muzeal Golești 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie

Broșură editată de Sfatul Popular al Regiunii Argeș.
Anii '65 - '67 (probabil).

Aspect din secția memorială Familia Golescu. Salonul de oaspeți sec. al XIX-lea.


Aspect din secția memorială Familia Golescu. 
Interiorul camerei de locuit - Dinicu și Zinca Golescu.


Aspect din secția memorială Familia Golescu. 
Camera Ana Dr. Carol Davila (din familia Golescu)


Foișorul de la poarta de intrare a conacului. Aici a stat între 18 - 21 mai 1821
Tudor Vladimirescu. Din acest loc, a fost ridicat și dus la Tîrgoviște unde a fost omorît.


Tudor Vladimirescu, conducătorul mișcării populare antifeudale din 1821
(bust din teracotă de Athanasie Constantinescu, 1890).Aspect din secția de istorie privind revoluția de la 1848 din Țara Românească.


Nicolae Bălcescu, marele democrat - revoluționar și patriot, conducătorul cel
mai înaintat al revoluției de la 1848din țările române.


Alexandru G. Golescu - Arăpilă, fruntaș al grupului democrat revoluționar
de la 1848, cel mai apropiat prieten și colaborator al lui N. Bălcescu.Banul Radu Golescu (1746 - 1818).


Dinicu Golescu (1777 - 1830).Aspect din secția pedagogică. Reprezentarea grafică a învățămîntului de epocă
după metoda lancasteriană, folosită și în școala de la Golețti.


Gheorghe Lazăr (1779 - 1823), profesor - întemeietorul 
școlii superioare în limba română de la Sf. Sava București 1818.


Aspect din expoziția din secția pedagogică (1818 - 1848).


Ion Eliade Radulescu (1802 - 1872), scriitor și profesor de seamă,
a funcționat și la școala din Golești în anul 1827 - 1828.


Aspect din expoziția privind școala românească de la Golești 
din cadrul secției pedagogice.
Aspecte din secția etnografică - obiecte vechi care înfățișează ocupații tradiționale:
pescuit, albinărit, cules din natură, vînat.


Aspecte din secția etnografică. Obiecte vechi privind creșterea vitelor și
în special păstoritul.


Secția etnografică. Obiecte vechi legate de agricultură din trecut.
În prim plan, un plug de lemn de la mijlocul veacului al XIX-lea. 


Aspecte de muncă în cadrul agriculturii noi socialiste - Seceratul cu combinele.


Noile plantații cu viță de vie în terase de pe dealul Ștefănești - Goleasca.


Plantații noi cu pomi fructiferi în Muscel.


Îndeletnicirile casnice: pieptănatul cînepii. 


Îndeletnicirile casnice: războiul pentru țesutul pînzei și covoarelor.


Secția etnografică. Atelier de olar.


Meșter olar modelînd un vas.
Secția etnografică. Interiorul camerei de oaspeți din cadrul locuinței 
din zona Drăgănești - Olt (sf. sec. XIX).


Secția etnografică. Camera în cadrul locuinței din zona Muscel (sf. sec. XIX).


Secția etnografică. Tinda cu hornul din cadrul locuinței din zona Vilcea (sf. sec. XIX).


Secția etnografică. Camera în cadrul locuinței din zona Vîlcea (sf. sec. XIX).


Port femeiesc din zona Vîlcea.


Găteala capului cu maramă - zona Vîlcea.


Port bărbătesc din Muscel.


Port de ungurean din Vaideeni, raionul Horezu.


Port femeiesc de ungureancă din Vaideeni - Horezu.


Obiecte din lemn lucrate artistic. Fluiere împreună cu uneltele folosite
la confecționarea lor.


Panou din expoziție cu obiecte din lemn, lucrate artistic.


Ornamentarea vaselor de ceramică cu cornul (unealtă veche).


Aspect din sala cu ceramică.


Pliant: Muzee etnografice în aer liber. Anii '70.


Pliant, Complexul muzeal Golești. 1980.
Pliant. Anii 2000.


Conacul Goleștilor, Golești - regiunea Pitești.
Mapă/Album - Monumente istorice din România. A doua parte a anilor '50.


Muzeul. Cod: 8378. Anii '60-'70. Necirculată.
Alt tiraj, aceeași perioadă. Necirculată.
Titulatură: Muzeul din Golești.


Poarta și turnul muzeului.
Cod: 10348. Foto: C. Săvulescu. Începutul anilor '70. Necirculată.


Muzeul din Golești - posesor al unor documente de o inestimabilă valoare 
pentru istoria poporului nostru. Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973. 


Muzeul Golești (foto: Comb. poligr. Casa Scînteii).
Volum: Județele Patriei - Județul Argeș. 1974. 


Foișorul lui Tudor Vladimirescu. Anii '70. Necirculată.
Foto: Dumitru Gheorghe. Editor: Muzeul Golești.

 

Muzeul Golești (si editor) - Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din România.
Gospodărie Băilești - Gorj. Foto: Dumitru Gheorghe. Anii '70. Necirculată.


Casa Goleștilor - 1640. Foto Dumitru Gheorghe. Anii '70. Necirculată.
Editor: Muzeul Golești.


Muzeul Golești. Școala, foișorul lui Tudor Vladimirescu și bolnița.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Muzeul Golești. Conacul Goleștilor (1640), noaptea.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Muzeul Golești. Conacul Goleștilor (1640), iarna.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Muzeul Golești. Conacul Goleștilor (1640). 
Salonul de oaspeți al familiei Golescu, interior sec. al XIX-lea.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.Muzeul Golești - interior. Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.


Muzeul Golești. Conacul Goleștilor (1640). Camera de lucru a fraților Golești.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Muzeul Golești. Conacul Goleștilor (1640). Camera Carol și Anica Davila.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Casă de viticultor din Ștefănești - Muscel.
Carnet, tip armonică, cărți, poștale detașabile. Anii 2000. Necirculate.


Idem, Casă cu cârciumă din Ostrov - Dobrogea.
Idem, editare și sub formă de broșură - Muzeul Golești. Aceeași perioadă.


Idem, Casă de pomicultor din Jugur - Muscel.
Idem, editare și sub formă de broșură - Muzeul Golești. Aceeași perioadă.


Idem, Gospodărie pomicolă din Giulști - Maramureș.
Idem, editare și sub formă de broșură - Muzeul Golești. Aceeași perioadă.


Idem, Casă de viticultor din Glodeni - Gorj.
Idem, editare și sub formă de broșură - Muzeul Golești. Aceeași perioadă.


Idem, Cramă (Velniță) din Vrancea.
Idem, editare și sub formă de broșură - Muzeul Golești. Aceeași perioadă.


Idem, Nuntă țărănească din Brăduleț - Argeș.
Idem, editare și sub formă de broșură - Muzeul Golești. Aceeași perioadă.


Broșură - Muzeul Golești. Anii 2000.
Panoramă.


Idem, Casă de pomi-viticultor din Chiojdu - Buzău.


Idem, Biserică de lemn, Drăguțești - Cotmeana, Argeș (1814).


Casă de pomi-viticultor din Dâmbovița. 


Idem, Conac de deal din Bălănești - Gorj.


Gospodărie de pomicultor din Bălănești - Gorj.


Hanul d răspântir din Posești - Prahova (1860).


Muzeul Golești. Muzeul Viticulturii și pomiculturii - Golești.
Casă de pomicultor din Chiojdu - Buzău, sec. al XIX-lea.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Muzeul Golești. Muzeul Viticulturii și pomiculturii - Golești.
Casa de viticultor din Glodeni - Gorj, 1847.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.


Muzeul Golești. Muzeul Viticulturii și pomiculturii - Golești.
Răspîntie cu fîntînă, muzeul în aer liber.
Editare prin programul Regio. Prima decadă a anilor 2000. Necirculată.
Colești - Argeș. Biserica Goleștilor (sec. XVII).
Cod: 3010. Anii '70. Necirculată.
Peste prețul tipărit ("Lei 1,50") este ștampilată cifra "3".
La ambele tipuri de bilete de intrare pe spate este trecut același mesaj.Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.
În limba germană.


Volum: Turism cu manualul de istorie. Editura pentru Turism. 1973. 


Volum: Județele Patriei - Județul Arges. 1974. 
Editura Academiei Republicii Socialiste România. Tiraj: 4050 exemplare.


Broșură - Muzeul Golești. Anii 2000.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !).
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !