joi, 3 decembrie 2020

De la anatomia artistică la opera finită

 


Muzeul Municipiului București 


9 decembrie 2020 - 26 septembrie 2021
    Expoziția anuală a Pinacotecii Muzeului Municipiului București se va deschide la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu nr. 2) miercuri, 9 decembrie 2020, începând cu ora 10:00.

    Conceptul propus de Muzeul Municipiului București pornește de la definiția anatomiei artistice, aceasta fiind știința care studiază din punct de vedere estetic relațiile dintre dimensiunile, reliefurile și proporțiile corpului uman, jocul mușchilor, diferite atitudini și mișcări, cu scopul teoretizării și înțelegerii frumuseții. Reprezentarea corpului uman și portretistica în arta plastică presupun ca artistul să aibă serioase cunoștințe de anatomie, fiziologie, antropologie sau psihologie.

    Picturile, operele finite care se vor expune cu această ocazie, sunt realizate de mari maeștri ai artei românești: Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Mișu Popp, Constantin Lecca, G.D. Mirea, Daniel Rosenthal, Nicolae Enea, Mihail Dan, Anton Chladek, Theodor Pallady, Ion Theodorescu-Sion, Ștefan Dimitrescu, Corneliu Baba, Nina Arbore, Mina Byck Wepper, Frederic Storck, Cornel Medrea etc.

    "Prin acest concept expozițional, unic în România, propus de Secția Artă, se încearcă aducerea în actualitate a importanței studierii anatomiei artistice în orice sistem educațional de tip plastic, pentru că nu se poate ajunge la esențe, la formule clare de reproducere a corpului uman, la un limbaj personalizat și epurat stilistic până la limita lui materială, dacă mecanismele interioare ale formei nu sunt corect stăpânite. Vizitatorii vor afla și tainele realizării unei lucrări de anatomie artistică, cum se poate obține proporția corectă, în ce constă perspectiva, când este necesară tehnica umbrei și cum se ajunge la forma operei finite. Lecțiile de anatomie artistică au fost și rămân baza înțelegerii modului de funcționare a acelei capodopere a naturii care este corpul uman" - dr. Elena Olariu, director adjunct Secția Artă, Restaurare, Conservare – Muzeul Municipiului București, coordonatorul proiectului.

    "O personalitate importantă pentru conturarea acestui concept expozițional este Joseph Francisc Rainer (1874-1944), care a activat la Catedra de Anatomie a Facultății de Medicină din Iași, preluând apoi Catedra de Anatomie din București, unde rămâne până în 1941. Are contribuții extrem de importante în promovarea conceptului de anatomie funcțională, căutând să elimine descrierea rece și seacă, care presupunea enumerarea noțiunilor fără a ține seama de ființa vie. Expoziţia include deci şi un spaţiu dedicat antropologiei fizice în amintirea profesorului de anatomie Francisc Rainer, potrivit căruia anatomia este știința formei vii. Studiul anatomiei reprezintă domeniul unde se întâlnesc studenții de la medicină și aceia de la Arte Frumoase, având același profesor, care-și modela cursul în funcție de specificul școlii: Medicină sau Artă. Expoziția va include și lucrări ale studenților de la Arte (cursul de anatomie artistică), precum și jurnale științifice, cu desene și acuarele, ale studenților mediciniști prezenți la cursul de anatomie. Astfel de piese sunt expuse în premieră în acest proiect expozițional" - dr. Adrian Majuru, istoric, antropolog, manager al Muzeului Municipiului București.

    Expoziția De la anatomia artistică la opera finită – autori dr. Elena Olariu și dr. Adrian Majuru – va putea fi vizitată până pe data de 26 septembrie 2021.

    Dorind să ofere publicului un excelent periplu artistic prin două secole, Muzeul Municipiului București a conceput expoziția din două părți: prima va fi deschisă în perioada decembrie 2020 – aprilie 2021 și va cuprinde lucrări ale artiștilor de la Anton Chladek la Theodor Pallady; cea de-a doua parte va fi deschisă în perioada mai 2021 – septembrie 2021 și va reuni lucrări de la Jean Alexandru Steriadi și până la Georgeta Năpăruș.

 

În prezent...ARTEGO

 


Din istoria industriei românești 


Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc 


Târgu - Jiu (4)Articol publicat în Revista Flacăra, Nr. 41. 18 octombrie 1975.


Pe simezele Oneștiului

 


Arta plastică contemporană românească 


Adrian Ioan Podoleanu 


Biblioteca Municipală Radu Rosetti, Onești 


3 decembrie 2020 - 18 ianuarie 2021Carte franceză din colecţia lui Samuel von Brukenthal

 


Muzeul Național Brukenthal 


Sibiu 


decembrie 2020
Locul desfășurării: 

Cabinetul de Cartografie, Palatul Brukenthal, Piaţa Mare, nr. 4, Sibiu

Durata: 4 – 31 decembrie 2020

Curator: dr. Radu Teuceanu

Text oferit de curator:

   În secolul al XVIII-lea, pentru Europa se desenează o hartă ideală. În centru, ţara care dădea mai mult decât primea, a cărei limbă oferea diferitelor popoare mijlocul de comunicare pe care îl doreau, a cărei gândire uimea: Franţa.

   Franceza înlocuia italiana, vorbită încă mult până atunci şi, treptat, latina savantă. Curţile erau toate organizate integral după modelul francez. Oamenii corespondau între ei numai în această limbă. Ea a devenit şi pentru intelectualii burghezi, şi pentru comercianţi, limba străină ce trebuia învăţată. Expresia orală şi scrisă a cosmopolitismului era de acum înainte franceza şi nu latina.

     Samuel von Brukenthal a avut în biblioteca sa un număr de cărţi în această limbă a culturii europene, inclusiv traduceri ale Coranului, opere ale autorilor antici şi multe altele. Expoziţia Carte franceză din colecţia lui Samuel von Brukenthal oferă publicului câteva dintre cele mai frumoase şi valoroase ediţii de cărţi franceze pe care le-a avut fostul guvernator al Transilvaniei.

A inventat...Holograf-ul...

 


Mihai PocorschiArticol publicat în Cărăbuș - Varietăți de iarnă, 
supliment al caietului program editat de Teatrul Satiric Muzical C. Tănase, 1987.

***Mai multe despre Mihai puteți afla și de aici: Wikipedia


Nu filmăm să ne-amuzăm

 


De pe ecranele cinematografelor de-odinioară 


CinematecaInterviu publicat în Magazin Cinematografic 1974.

File de istorie (stagiunea 1879 - 1880)

 


De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Național București
Vasile Alecsandri.


Privire istorică. Volumul III (Teatrul din București 1877 - 1901).
Editura pentru Literatură. 1969.