vineri, 2 iunie 2017

Să ne cunoaștem artiștii
Arta plastică contemporană românească 


Sorin Ionescu
Accademia di Romania, Roma, Italia. 16 martie - 5 aprilie 1971.
Consemnare publicată în Revista Arta, nr. 4 - 5. Aprilie - mai 1971.


Galeria Eforie, București. Februarie 1977.
Arcade.Galaxie.Valuri.


Amalfi.


Fascinație.


Florența.


***
    S-a nascut in 1913, mama sa fiind pictorita Constanta Eftimie Ionescu. Astfel a avut contact inca din copilarie cu lumea artistica; in perioada liceului urmat in Bucuresti la Spiru Haret a fost indrumat de profesorul Zamfiropol Dall.
    In perioada 1931-1938 este student la Facultatea de Arhitectura din Bucuresti.
    In 1935 impresioneaza prin expozitia personala de la Sala Dalles, fiiind apreciat de Tonitza.
    Mobilizat pe front, in perioada 1941-1944, a fost pictor de razboi.
    Remarcabile in opera sa sunt peisajele ce infatiseaza puritatea apei si cerului.

Imagini din viața tinerilor din Republica Populară Română
România de-altădată
Album promoționalo-propagandistic. 1959.
Realizat cu ocazia participării la Festivalul Mondial al Tineretului și
Studenților de la Viena, Austria (26 iulie - 4 august 1959).
Unul similar, din Ungaria, vi l-am prezentat cu câteva luni în urmă.
Probabil, și celelalte țări din "lagărul socialist" au procedat la fel. 
Text și explicații numai în limbile rusă, engleză, franceză, germană și spaniolă. 


Gheorghe Gheorghiu-Dej, Prim-Secretar al Partidului Muncitoresc Român.


Chivu Stoica.
Președintele Consiliului de Miniștrii al Republicii Populare Române.


Salut tinereții din lumea întreagă.Conducătorul Partidului Munitoresc Român și al Guvernului R.P.R.
în mijlocul tinerilor muncitori cu ocazia unei vizite la uzinele 
Electroputere din Craiova.


Hunedoara, centru siderurgic important din țară. 
Suspendați la înălțimi amețitoare, tinerii muncitori montează noi furnale înalte.


Tineri muncitori de la Combinatul siderurgic de la Hunedoara
în excursie în minunatele Chei ale Bicazului. 


Familia unui tânăr siderurgist de la Hunedoara primește
vizita unor prieteni.


Cursurile organizate pentru ridicarea nivelului profesional 
sunt urmate cu asiduitate de către tineri. 


Formația de dansuri de la Uzina Grivița Roșie din București
se pregătește pentru spectacol. 


La muncă, în adâncurile galeriei...


...pe șantierele conductelor magistrale...


...și pe câmpurile petroliere, tinerii extrag imenseele bogății ale pămăntului. 


Tinerii își petrec concendiul anual în casele de odihnă confortabile
din cele mai frumoase stațiuni climaterice din țară.


Tineri tehnicieni verificând aparatura de comandă a noii instalații,
în întregime automatizată, de fabricare a fibrelor sintetice de la Săvinești.


Vedere generală a șantierului centralei hidroenergetice de la Bicaz.
Barajul va reține apele Bistriței și, între versanții împăduriți, se va întinde în curând
lacul de acumulare.


Lucrările la baraj avansează rapid..


...în timp ce în inima muntelui tunelul așteaptă apa Bistriței 
pentru a o aduce la turbine.


Plutași pe apele înspumante ale Bistriței.


Milioanele de ziare care vor fi tipărite pe aceste rulouri de hărtie fabricată la Bacău
vor vorbi și ele de munca brigăzilor de tineri de la această întreprindere.


La Casa de Cultură de la Sinaia, tinerii veniți să-și petreacă concediul
consultă cele mai recente lucrări literare. 


"Parchetul" din această "sală de dans" este departe de a fi ideal dar
aceasta nu anulează buna dispoziție generală.


Combinatul Poligrafic Casa Scânteii...


...și una dintre sălile de linotipuri.


Montajul camerelor de luat vederi necesită atenție și competență speciale.


La Facultatea fără frecvență, examenele bat la ușă. Tinerii muncitori de la
Uzinele Mao Tse-tung din București sunt gata să le înfrunte.


Un grup de tineri după o vizită la castelul-muzeu Peleș din Sinaia.


Una dintre Casele de Cultură a Tineretului din București. 


Sala de umplere și de capsulare de la Fabrica de antibiotice din Iași.


Priceperea filatoarelor de la Fabrica Țesătura din Iași este bine 
cunoscută în îmtreaga țară.


Colțul Festivalului de la uzinele Mao 
Tse-tung din București îl întâmpină astăzi pe
Valentin Loghin, tânărul solist al Teatrului de Operă și Balet.


La uzinele Clement Gottwald din București, colțul Festivalului 
poartă un nume simbolic: Pace.


Brigada tinerilor muncind la fabrica de conserve de pește din Tulcea.


În sala clubului dintr-o fabrică din Târgu Mureș.


Ce plăcut este să-ți petreci timpul liber la bordul unei iole, 
învățând să navighezi contra vîntului!
La sfărșitul săptămânii, tinerii, plini de voioșie, vor urca pe înălțimile 
pietroase de unde vor putea contempla, la picioarele lor,
minunatele priveliști din vale.


Tinerele muncitoare de la fabrica Janos Herbak se antrenează 
în sala de sport a acesteia.


O excursie pe Dunăre cu vaporul.Litoralul Mării Negre cu succesiunea lui de plaje și localități moderne
 și elegante este punctul de întâlnire al tinerilor veniți din toate colțurile țării
să-și petreacă concediul.


O muncă bună, recoltă bună. Tinerii exploatării agricole au tot dreptul
să fie satisfăcuți de strădania lor.


Anul trecut recolta de struguri a fost abundentă.


În sănătatea voastră!


Micul dejun în secția de avicultură de la cooperativa agricolă de producție.


În Delta Dunării, tinerii pescari întind plasele de dimineață.


În Teatrul în aer liber al căminului cultural din stațiunea Olănești,
orchestra de muzică populară dă un concert în fața țăranilor muncitori
veniți aici la odihnă.


Veselia acestor tinere colectiviste este cu siguranță îndreptățită.


Batoza-secerătoare este supusă unei ultime verificări, înaintea
începerii lucrurlui, în curtea Stațiunii de mașini și tractoare. 


Tineretul muncește cu rîvnă pe șantierele de ameliorari hidrologice din regiunea Timișoara.


Tineri țărani se antrenează pentru participarea la
Spartachiada de iarnă a satelor.
Activitățile de la căminele culturale sunt din ce in ce mai variate.
Tinerele colectivite pregătesc un moment muzical pentru spectacol
Corul pionierilor înregistrează la postul local de radiodifuziune. 
Trupa teatrala repetă pentru punerea în scenă a unei noi piese
inspirată din viața satului.


Tinerețe și voie bună.


Este duminică: în curtea fermei agricole, hora e în plină desfășurare.


Bucure;ti. Piața Universității. 


Începe un nou an universitar.


Studenții pun în aplicare, în laboratoare, cunoștințele dobândite la cursuri. 


Conducătorul Partidului Muncitoresc Român și al Guvernului, în mijlocul
unui grup de participanți la Conferința națională a Asociației studenților.


Într-o sașă de cursuri.


Analiza compoziției petrolului în laboratorul de tehnologie al
Institutului de Petrol, Gaze și Geologie de la București. 


La Casa de Cultură a Studenților din București.


Instantaneu din Tabăra internațională studențească de la Timișul de Sus.


Oră de studiu a studenților de la Facultatea de Științe Naturale din cadrul
Universității București la Muzeul de Științe Naturale. 


Studenți petrecându-și vacamța de vară în stațiunea balneo-climaterică 
Slănicul Moldovei. 


Facultățile și institutele din țara noastră numără, alături de studenții români,
 mulți studeți veniți din toate părțile lumii.


Studenții își petrec vacanța de iarnă mai ales în localitățile 
de pe Valea Prahovei care le oferă condiții excelente pentru practicarea
sporturilor din acest sezon.Momente de relaxare în parcul Cișmigiu din București.


Studenți ai Institutului Agronomic din București, în sere, pe timpul orelor practice.


O studentă de la Institutul de Mine de la Petroșani dobîndește noi
cunoștințe pe timpul practicii dintr-o mină.


Dupa-amiaza, în căminul studențesc...


...sau în sălile bibliotecii.


Tineri studenți într-o excursie în împrejurimile Bucureștiului. 


Studenți pe timpul muncii patriotice.


Pe timpul vacanței într-o stațiune climaterică, domnește buna dispoziție.


Studenți ai Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București
pregătind lucrări destinate Festivalului.


Chiar și cu această ocazie pasiunea pentru lectură este pe primul loc...


Oră de studiu la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie
I. L. Caragiale din București.


În parcul de cultură și odihnă I. V. Stalin din București.


În parcul de distracții.


Sunt căutate mai ales plimbările cu vaporașul.


Studenții își asistă profesorii în sălile de operații.


Plajele de la Marea Neagră asigură și ele zilele frumoase de vacanță.


Pe drum spre tabără.


Echipele studențești de dansuri se pregătesc pentru Festival.Tinerii participanți la Concursul Internațional George Enescu au organizat,
la Studiourile cinematografice Buftea, un bal mascat.


Un mare centru de educație secundară a fost ridicat recent la Bârlad.


Pionieri la muncă patriotică pe un șantier de locuințe.


Scînteia Pionierului este lectura favorită în timpul orelor libere.


Înmânarea cravatei roții este un moment important din viața pionierilor.


Un grup de pionieri în vizită la ilustrul savant dr. 


Viitorii astronomi încearcă să descifreze tainele Universului la observatorul
Palatului Pionierilor.


Oră de curs la Scoala medie de Coregrafie din București. 


Dimineața în tabăra internațională a pionierilor de la
Mamaia, pe Litoralul Mării Negre.


Colegi de tabără, pionierii români și finlandezi nu vorbesc 
aceeași limbă dar se înțeleg de minune.


Moment cultural la caminul copiilor de la fabrica de confecții 
Gheorghe Gheorghiu-Dej din București.


Prieteni.


Micii ascultători dovedesc un viu interes...


...pentru audițiile radiofonice realizate pentru ei.


București. Marele stadion din parcul 23 August care a găzduit întrecerile 
sportive ale Festivalului din 1953.


Gimnastică de masă pe stadionul Republicii, București.


Partidă de fotbal jucată cu ardoare.


Tinerețe, grație, eleganță.


Fază dintr-un meci de baschet.


Concurs de natație la Ștrandul Tineretului din București.


Înotători se antrenează într-un bazin acoperit din București.


Sala Sporturilor, Constanța.


Meci de volei în sala complexului sportiv Floreasca din București.


Aspect dintr-un concurs internațional de scrimă.


Tinerii participă în masă la alergările de cros organizate
în cinstea zilei de 1 Mai.


București. Startul tradiționalei curse cicliste Victoria.


Ansamblul de cîntece și dansuri a Uniunii Tineretului Muncitor 
se pregătește pentru Festival.


Scene dintr-un joc moldovenesc.


Orchestra Uniunii Tineretului Muncitor repetă pentru Festival.
Cadouri realizate de tineri din România pentru
Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Viena. 


Ne pregătim pentru Viena.


Amintiri de neuitat de la Festivalurile precedente. 
Praga. 1947.


Budapesta 1949.


Berlin 1951.


București. 1953.


Varșovia. 1955.


Moscova. 1957.