miercuri, 11 iulie 2018

Cu ce ne lăudam...prin 1965
România de-altădată 


Colecții și Colecționari 


Înscrisuri de toate felurile 


Reclame

Foto: Hedy Loffler.

Reclame publicate în Revista femeii 1966. Decembrie 1965.

Ermitaj - Pictură franceză
De prin lume adunate...


Rusia - Leningrad 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Set, Editura de Artă Aurora, Leningrad. 1981. Necirculată.
Pierre Dumoustier cel Bătrân (cirrca 154- - 1600). Portretul lui Etienne Dumoustier, 1569.


Idem. Daniel Dumonstier (1674 - 1646). Portretul unui tânăr blond, 1640.


Idem, Daniel Dumonstier (1674 - 1646). Portretul unei femei în negru, 1631.


Idem, Domique Ingres (1780 - 1867). Potretul unei tinere


Idem, Edgar Degas (1834 - 1917). Dansatoare încâlțându-se.


Idem, Gustave Dore (1832 - 1883). Tavernă la Whitechapel, 1869,


Idem, Francois Boucher (1703 - 1770). Pelerini la Emmaus. Anii 1750.


Gabriel de Saint-Aubin (1724 - 1780). Garden Party. Anii 1760.


Henri Matisse (1869 - 1954). Potret de femeie, 1942.


Pablo Picasso (1881 - 1973). Băiat cu un câine, 1905.


Francois Clouet (circa 1522 - 1572). Portretul lui Charles IX, 1569.


Theoplhile Alexandre Steinlein (1859 - 1923). Bal într-o suburbie pariziană.


Idem, Edouard Manet (1832 - 1883). Portretul doamnei Jules Guillemet. Spre 1880.


Idem, Jean Cousin le Jeune (spre 1522 - spre 1594). Peisaj cu Apollon.


Idem, Hubert Robert (1733 - 1808). Vila Madama, începutul anilor 1760.

...în comuna Chiscani
România de-altădată 


Stațiuni balneoclimaterice - Lacu(l) Sărat 

Colecții și Colecționari 

Cartofilie

Vila Segîrceanu din Lacul-Sărat.
Ziarul Adeverul din 11 martie 1903.


Parcul Englez. Editura I. Șaraga & S. Schwartz, București. 
Strada Lipscani 1. 1916.


Vedere din parc. Cod: 717 I. P. 1. 1957.


Băile. Cod: 012. Anii '50 - '60. Necirculată.


Frumosul parc al stațiunii balneare Lacul Sărat oferă excelente condiții 
de plimbare și recreere. Almanahul femeii 1966. Decembrie 1965.


Vedere din parc. Foto: D. Pretor. 1970.


Lacu Sărat. Foto: Tibor Lowy. 1973.


Vedere de la Lacul Sărat. 1968.


Brăila. Vedere din Lacul Sărat. 1965.
Mai exista o variantă, identică. Intitulată: Brăila. Lacul Sărat. 
Cod: 8331. Dispare inscripționarea: "Republica Populară Romînă" 
si apare numele autorului fotografiei: Gh. Voicu. 1970. Necirculată.


Restaurantul Lacul Sărat.
Volum: Brăila - Mic îndreptar turistic. 1965. 


Restaurant în stațiunea Lacul Sărat.
Imagine identică cu cea precedentă; cadru mai larg în partea de jos.
Volum: Ghid turistic al regiunii Galați. 1967.


La cabinetul medical al stațiunii se primesc indicații foarte amănunțite
privind tratamentul balnear. Almanahul femeii 1966. Decembrie 1965.


Complexul balnear O.J.T. Cod: EST 2145. Foto: Ion Oprea. 
Anii '70-'80. Necirculată.


Complexul balnear O. J. T. 
Cod: EST 2146. Foto: Ion Oprea. Anii '70-'80. Necirculată.


Colaj. Complexul sanatorial O.J.T. Cod: 3489. 
OSETCM. Suport de carton subțire. 1981. Necirculată.
Recepția; Băi galvanice; Vedere; Barul de zi.


Noua casă de odihnă și tratament aflată pe malul "mării din Cîmpie", 
cu puțin timp înaintea inaugurării.
Volum: Stațiunile de odihnă și tratament balnear. 1979.


Lacul Sărat în ipostaza sa obișnuită, privit de la fereastra unei camere.
Volum: Stațiunile de odihnă și tratament balnear. 1979.


Complexul balnear al Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție.
Cod 16114. Foto: Constanța Nestor. Necirculată. Pe un alt exemplar găsim o
relatare, tristă, despre decesul unei pisici (cred). 
"Sînt la Lacul Sărat pentru <reparații curente>. Reumatismul e cu bătaie lungă.
Pe 19 iulie a murit Pantera. Am plîns-o și o plîng și acum. Ea era tinerețea, era
amintirea locului ei de naștere, era o particică din sufletul meu. Am îngropat-o 
la poartă sub nuc."  1984.


Hotelul Turist - Lacu Sărat - jud. Brăila.
Cod: 0463. Publiturism. Anii '70. Necirculată.


Tabăra de copii. Cod: 10803. Foto: Aurelia Cristescu. Anii '80. Necirculată.
Ilustrată cu marginile zimțate.


Lacul Sărat, ale cărui efecte curative s-au făcut cunoscute de-a lungul anilor.
Almanahul femeii 1966. Decembrie 1965.


Băi în lac, ungeri cu nămol, plajă pentru aero și helioterapie, iată cîteva
dintre procedurile tratamentelor. Almanahul femeii 1966. Decembrie 1965.


Faleza Litoralului ?
Volum: Stațiunile de odihnă și tratament balnear. 1979.


Mănăstirea Sfantul Pantelimon. 2012. Necirculată.


Mănăstirea Sfântul Pantelimon. 2012. Necirculată.


Mănăstirea Sfântul Pantelimon. 2012. Necirculată.


Mănăstirea Sfântul Pantelimon. 2012. Necirculată.


Mănăstirea Sfântul Pantelimon. 2012. Necirculată.


Mănăstirea Sfântul Pantelimon. Icoana Sf. Pantelimon. 2012. Necirculată.


Mănăstirea Sfântul Pantelimon. Icoana Fecioarei Maria. 2012. Necirculată.Consemnare (re)publicată în Almanahul Flacăra 1980. Decembrie 1979.
Articol promoțional (semnat R. Roda) publicat în Almanahul femeii 1966. 
Decembrie 1965.


Colaj. Cod: 3509. OSETCM. 1980. Necirculată. 
Tabăra de copii; Complexul U.N.C.A.P.; Complexul sanatorial O.J.T.
Alte tiraje: 1988 și 1989.


Ziarul Adeverul din 11 martie 1903.Volum: Braila - Mic indreptar turistic. Editura Meridiane. 1965.
Dat la cules: 14.08. 1964. Bun de tipar: 07.01. 1965.
Fotografiile realizate de Studioul de arta fotografica al Combinatului
poligrafic Casa Scinteii si de sectia foto Agerpres. Tiraj: 8.170 exemplare.Almanahul femeii 1966. Decembrie 1965.


Volum: Ghid turistic al regiunii Galați. Editura Meridiane. 1967.
Fotografiile au fost executate de studioul de artă fotografică al
Combinatului poligrafic Casa Scînteii si de secția foto Agerpres.
Bun de tipar: 1966. Tiraj: 6660 exemplare.


Volum: Stațiunile de odihnă și tratament balnear. 1979.
Lucrare editată de Comisia pentru activitatea balneo-climatică
(Uniunea Generală a Sindicatelor din România).


Almanahul Flacăra 1980. Decembrie 1979.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !).
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !