luni, 18 decembrie 2017

Artă decorativă de-acum jumătate de secol...
De pe simezele de-odinioară 


Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu

Album, Expoziția de arte decorative a 
Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, București. 1968.
Text în română, franceză, engleză și germană.
Tipărit la Arta Grafică.

Coperta a IV-a.