duminică, 15 octombrie 2017

Dacă e marți, scriitorii îți citesc!Augustin Cupșa 


Librăria Humanitas, Cișmigiu, București 


17 octombrie 2017

  Editura Humanitas vă invită marți, 17 octombrie, ora 19:00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, la o nouă seară de lectură publică Dacă e marți, scriitorii îți citesc! Augustin Cupsa va citi în premieră din romanul Așa să crească iarba pe noi, aflat în pregătire la Humanitas.
Cartea va fi lansată în noiembrie, la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus.


Portret - Personaj - Poveste
Arta plastică contemporană românească 


Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, București


10 - 30 octombrie 2017 

Amintirile lui George Enescu
Lansare de carte 


Bernard Gavoty 


Muzeul Național George Enescu, București 


17 octombrie 2017

   Curtea Veche Publishing si Muzeul National George Enescu vă invită marti, 17 octombrie 2017, începând cu ora 18:00, la evenimentul de lansare a volumului Amintirile lui George Enescu/Les Souvenirs de Georges Enesco, semnat de marele critic muzical Bernard Gavoty si aparut intr-o ediție bilingvă romano-franceză, bogat ilustrată.
   Evenimentul va avea loc in Aula Muzeului National George Enescu (Calea Victoriei, nr. 141).
La eveniment vor lua cuvântul muzicologul si compozitorul Dan Dediu, Elena Bulai, traducatoarea cărții și Grigore Arsene, director Curtea Veche Publishing. Lansarea se va incheia cu un moment muzical. În program: George Enescu, Vasile Filip, Bela Bartok si Ludwig van Beethoven.

Păcală
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul de Revistă și Comedie Ion VasilescuCronică publicată în Revista Teatrul, Nr. 5. Mai 1972.

Printre comorile din Dulcele Târg...
Din istoria învățământului românesc,


Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 


Iași (9)
Supracoperta I-a. 
Monografia Universitatea Al. I. Cuza, Iași.
Ediție în limba franceză (Maria Carpov, Sanda Stavrescu). Editura Litera, București. 1972.
Lucrare elaborată de profesorii conferențiari Aurel Loghin, Maria Platon și Gheorghe Platon.


Domnitorul Al. I. Cuza. Litografie după portretul lui Szathmari.


Iași - vedere generală (1840). Pictură de Stawski.


Iași - vedere de pe Copou - stampă.


Vechiul Palat Domnesc - stampă.


Biserica Golia.


Biserica Trei Ierarhi (detaliu).


Cetățuia - Sala gotică.


Omiliile lui Varlaam. Iași, 1643.


Biserica Trei Ierarhi.


Statuia lui Al. I. Cuza, Piața Unirii.


Statuia lui Gheorghe Asachi.


Statuia lui Mihail Kogălniceanu din fața Universității.


Statuia lui Mihai Eminescu.


Institutul de Anatomie.


Ion Neculce - Hronicul Moldovei.


Statuia lui Miron Costin.


Dimitrie Cantemir.


Gheorghe Asachi.


Aspect de la inaugurarea Academiei Mihăilene.


Academia Mihăileană.


Ziarul Dacia Literară.


Costache Negruzzi.


Vasile Alecsandri.


Alecu Russo.


Nicolae Bălcescu.


Muzeul de Istorie Naturală. Sala Alexandru Ioan Cuza unde a fost decisă
alegerea sa ca Domnitor al Moldovei. 


Revista Convorbiri Literare.


Mihai Eminescu.


Ion Creangă.


Bojdeuca lui Ion Creangă.


Revista Contemporanul.


C. Dobrogeanu-Gherea.


Revista Arhiva Societății Științifice și Literare din Iași.


Statuia lui A. D. Xenopol.


Constantin Stere și...


Paul Bujor, fondatorii Revistei Viața Românească.


Revista Viața Românească.


Sediul Revistei Viața Românească.


Muzeul Unirii.


Octav Băncilă.


Mihail Sadoveanu.


Universitatea Al. I. Cuza și intrarea în corpul Institutului Politehnic Gh. Asachi.


Palatul Culturii. Statuia lui Ștefan cel Mare.


Galata, Monumentul Soldatului Român.


Filiala Academiei.


Sediul Filarmonicii Moldova.


Statuia lui George Enescu.


Aspect din zona industrială a orașului.


Noile blocuri de locuințe.


Biserica Trei Ierarhi. Reproducere după Albumele lui Raffet, Paris, 1837.


Lucrare de Baltazar Corderio care figurează în catalogul Bibliotecii Mihăilene. 


Lucrare donată de Domnitorul Vasile Lupu școlii de la Trei Ierarhi.


Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu.


Observatorul Astronomic.


Palatul Culturii.


Vechea bibliotecă a Universității.


Sala Pașilor Pierduți de la Universitate.


Lucrare care a aparținut Școlii Sf. Sava.


Lucrare care a aparținut Școlii Sf. Sava.


Lucrare care a aparținut Școlii Sf. Sava.


Coperta unei lucrări rare a Bibliotecii Universității.
Dimitrie Cantemir - Divanul sau Gîlceava Înțeleptului cu lumea, Iași, 1698.


Eftimie Murgu.


Ion Ghica.


Ion Ionescu de la Brad.


Primul sediu al Universității - stampă.


Mihail Kogălniceanu.


Actul fondării Universității.


Programul ședinței de inaugurare a Universității.


Inaugurarea Universității din Iași, 26 octombrie 1860 la care au participat:
Domnitorul Al. I. Cuza, M. Kogălniceanu, V. A. Urechia, V. Alecsandri,
Generalul Florescu, Simion Bărnuțiu, Petre Suciu, Dr. Carol Davila, 
N. Culianu, Mitropolitul Scriban, etc.


Universitatea - clădirile din 1896.


Steagul Facultății de Filosofie.


Sigiliul actului de fondare a Universității.


Steagul Facultății de Drept.


Simion Bărnuțiu.


Titu Maiorescu.


Vasile Conta.


Bogdan Petriceicu Hașdeu.


Analele Științifice ale Universității. 1900.


Petru Poni.


Dragomir Hurmuzescu.


Dimitrie Gusti.


Petre Andrei.


Mihai Ralea.


Buletin al Institutului de Filologie Alexandru Philippide.


Al. Philippide.


Iorgu Iordan.


Traian Bratu.


Garabet Ibrăileanu.


D. Alexandrescu.


P. Constantinescu-Iași.


George Călinescu.


Alexandru Myller, respectiv Octav Mayer.


S. Sanielevici, respectiv Ștefan Procopiu.


Grigore Cobîlcescu, respectiv Radu Cernătescu. 


Ion Simionescu, respectiv Mircea Savul.


Ioan Borcea, respectiv Dr. Nicolae Leon.


Dr. Ion Cantacuzino, respectiv Dr. C. I. Parhon.


Secretarul General al P. C. R., Nicolae Ceaușescu, semnând în Cartea de Onoare
a Universității din Iași (0ctombrie 1968).


Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, printre studenții din Iași.


Vizita Președintelui Consiliului de Miniștrii, Ion Gheorghe Maurer la
Universitatea Al. I. Cuza.


Institutul Pedagogic.


Casa Universitarilor.


Laboratorul de fonetică.


Centrul de Calcul.


Seminarul de Matematică Al. Myller.


Clădirile care adăpostesc Staținea de Cercetări Stejarul, Pîngărați.


Filiala Academiei, încadrată de Institutul de Medicină.


Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad.


Conservatorul George Enescu.


Institutul Politehnic Gh. Asachi și noua clădire a Universității Al. I. Cuza.


Sala Mihai Eminescu.


Universitatea Al. I. Cuza - intrarea în Facultatea de Drept.


Muzeul Unirii - ultimul tron al domnitorilor moldoveni.


Muzeul Unirii - salonul Domnitorului Al. I. Cuza.


Casa Mitropolitului Dosoftei (muzeu).


Teatrul Național Vasile Alecsandri.


Înmânarea titlului de Doctor Honoris Causa academicianului Horia Hulubei.


Înmânarea titlului de Doctor Honoris Causa academicianului Iorgu Iordan.


Lucrrări practice într-un laborator de fiziologia plantelor.


Laborator al Stațiunii de Cercetări Științifice Stejarul, Pîngărați.


Lucrări publicate cu ocazia Centenarului.


Ordinul Steaua Republicii Populare Române, Clasa I, conferit Universității din Iași.


O cantină studențească.


Casa de Cultură a Tineretului.
Aspecte din activitatea sportivă a studenților.


Revista Alma Mater.


Institutul de Chimie Petru Poni.


Sala Senatului Universității.


Aspect dintr-o seră a Grădinii Botanice.


Pavilionul sereleor, Grădina Botanică.


Aspect dintr-o seră a Grădinii Botanice.


Pavilionul sereleor, Grădina Botanică.


Cămine studențești.Supracoperta a IV-a.


Lucrare realizată de Ministerul Educației și Învățământului. 1979.Inaugurarea Universității din Iași (26 octombrie 1860) - basorelief (scris bazorelief...).
Universitatea Al. I. Cuza.
Aula festivă M. Eminescu.Sala pașilor pierduți.
Membrii Biroului Executiv al Senatului, în ședință de lucru.Sala Senatului.


Rectorul și Decanii în ședință de lucru.


Observatorul astronomic. 

Grădina Botanică.


Grădina Botanică - Palmarium.Muzeul de Istorie Naturală.


Biblioteca Centrală Universitară M. Eminescu.Lucrări practice de genetică umană.


Studenți geografi în timpul desfășurării lucrărilor practice de aerofotointerpretare.


Aspecte din sala de colecții de paleontologie.


Facultatea de Drept, aspecte din desfășurarea unui seminar.Biblioteca Facultății de Drept.Întîlnirea Academicianului Iordan cu studenți și cadre didactice.


Moment din festivitatea organizată pentru Prof. Dr. Doc. N. I. Popa
la împlinirea vîrstei de 80 de ani.


Sărbătorirea Prof. Dr. Doc. Șt. Gh. Ivănescu, membru corespondent al
Academiei R.S.R., cu ocazia împlinirii vărstei de 65 de ani.Prof. Dr. Doc. Constantin Mihul și colaboratorii.


Catedra de electricitate, fizica corpului solid și fizică teoretică -
Prof. Dr. V. Tutovan. Catedra de spectroscopie, fizica plasmei și fizica nucleară - 
laboratorul de fizica plasmei.Întîlnirea studenților de la secția de istorie cu Prof. Dr. C. Cihodaru.


Dezbatere științifică pe probleme de filozofie cu participarea 
Prof. Dr. Ernest Stere, Prof. Dr. Petre Botezatu, Prof. Dr. Petre Dumitrescu.Ianugurarea noii săli de lectură a Bibliotecii de Istorie.


Studenți în activitatea de crecetare proiectare.


Biblioteca Seminarului Matematic A. Myller.


Sesiunea științifică comemorativă de mecanică Mendel Haimovici.

Noul sediu al Facultății de Științe Economice.Prof. Dr. Doc. Dumitru Rusu la o oră de curs. Conf. Dr. Mihai Tarcă la o oră de lucrări practice în laboratorul de statistică și econometrie. 


Conf. Dr. Anton Rotaru la o oră de lucrări practice în laboratorul de 
economia și organizarea ergonomică a muncii.