marți, 16 decembrie 2014

Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică
Muzeul George Severeanu


București


19 decembrie 2014 - 30 iunie 2015
   Manifestarea Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică este prilejuită de împlinirea a 180 de ani de la înfiinţarea Muzeului de istorie naturală şi antichităţi şi a 150 de ani de existenţă a Muzeului Naţional de Antichităţi, al cărui continuator este Institutul de Arheologie Vasile Pârvan.
   Expunerea prilejuieşte o întâlnire a publicului bucureştean şi nu numai cu un patrimoniu valoros provenit din vechile colecţii de tip anticvaric ale Muzeului Naţional de Antichităţi şi ale dr. George Severeanu. Totodată, prin combinarea materialelor ilustrative şi a pieselor din colecţiile de studiu, expoziţia îşi propune să sugereze parcursul instituţiei de la momentul colecţionării de artefacte la cercetarea sistematică şi protejarea patrimoniului arheologic.
    Numele şi patrimoniul Muzeului Naţional de Antichităţi se leagă de situri arheologice aparţinând epocii greco-romane, situate în regiunea cuprinsă între Dunăre şi Marea Neagră, a căror cercetare a început în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sau în primele decenii ale secolului al XX-lea, pentru a continua fără întrerupere sau a fi reluată şi desfăşurată până în zilele noastre.
   Anul 2014 consemnează şi jubileul unuia dintre cele mai reprezentative şantiere arheologice dobrogene: Histria, vechea colonie milesiană de pe malul lacului Sinoe, ale cărei începuturi în domeniul cercetării datează de acum un veac.
   Expoziţia este organizată de Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti – Muzeul George Severeanu şi cu participarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi a Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti. Este deschisă în sediul Muzeului G. Severeanu (str. Henri Coandă nr. 26) în perioada 19 decembrie 2014 – 30 iunie 2015. Vernisajul expoziţiei va avea loc vineri, 19 decembrie 2014, la ora 18.00.

Traditii pe Ulita Lapusneanu
Asociatia Mesterilor Populari din Moldova


Iasi


editia a V-a, 19 - 21 decembrie 2014

***Sorin Pasaniuc

Acta Musei Porolissensis XXXV
Lansare de carte


Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău


18 decembrie 2014
Cenaclul Literar Floare de Colț
Magia Sărbătorilor de Iarnă


Biblioteca Orășenească Borșa


17 decembrie 2014
    Mâine, 17 decembrie 2014, începând cu ora 14:00, Biblioteca Orășenească Borșa va găzdui o nouă ședință a Cenaclului Literar Floare de Colț. Pentru că se apropie Crăciunul, tema aleasă de membrii cenaclului pentru această ședință este MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ.
    Creațiile membrilor înscriși în cenaclul literar de la Borșa se vor plia pe această frumoasă temă, care, prin multitudinea de semnificații și prin bogăția tradițiilor și obiceiurilor care o însoțesc, va facilita creațiile literare.
   Altfel spus, iarna, zăpada, bradul împodobit, familiile reunite, bucuria copiilor, colindele și multe alte elemente care întregesc tabloul minunat al sărbătorilor de iarnă sunt tot atâtea surse de inspirație pentru cei care doresc să aștearnă pe hârtie, în versuri sau proză, gândurile, trăirile și sentimentele inspirate de perioada magică a sărbătorilor de iarnă.
***jurnalmm.ro

Decembrie ‘89. 25 de ani de libertate
Muzeul National de Istorie a Romaniei


Bucuresti


17 decembrie 2014 - martie 2015

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) vernisează expoziția foto-documentară Decembrie ‘89. 25 de ani de libertate, miercuri, 17 decembrie 2014, începând cu ora 13.00 la sediul muzeului, din Calea Victoriei nr. 12, București.
    Expoziția este amplasată în aer liber, putând fi vizitată pe terasa MNIR, dinspre Calea Victoriei, până în luna martie 2015.
   Expoziția marchează împlinirea a 25 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, fiind un omagiu pentru cei care, în urma cu un sfert de secol, au ieșit in stradă, împotriva unui regim dictatorial, care încălca cele mai elementare drepturi și libertati ale românilor. Propagarea revoltei începută la Timisoara, pe 16 decembrie 1989, nu a putut fi oprită, în pofida încercărilor autorităților comuniste.
Pe 21 și 22 decembrie 1989, bucureștenii și-au manifestat la rândul lor dorința de libertate și au determinat fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu și astfel, căderea unui regim politic ce guvernase țara vreme de jumătate de secol.
    Expoziția foto-documentară deschisă la muzeu surprinde, în imagini sugestive, momente ale desfășurării evenimentelor din perioada cuprinsă între 16 - 23 decembrie 1989, la Timișoara si București.
    Partenerii MNIR în realizarea evenimentului sunt: Guvernul României - Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în Romania în Perioada 1945 - 1989 și Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989.

Acorduri sacre
Arta plastica contemporana romaneasca


Daniel Murgu, Liviu Adrian Ene, Adrian Crismaru


Galeria de Arta Theodor Pallady, Iasi


20 - 30 decembrie 2014
Un strălucit ierarh al Bisericii Ortodoxe Române
Institutul Cultural Român Mihai Eminescu


Mitropolitul Iosif Naniescu


Sângerei, Republica Moldova


17 decembrie 2014
    Miercuri, 17 decembrie 2014, ora 12.00, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău organizează, la Sângerei, dezvelirea bustului mitropolitului Iosif Naniescu, lucrare finanțată de Institutul Cultural Român și realizată de artistul plastic din Republica Moldova, Iulian Condrea.
   La eveniment și-au anunțat prezența domnul Nagy Mihály Zoltán, vicepreședinte al Institutului Cultural Român, domnul Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, domnul Gheorghe Meaun, președintele Raionului Sângerei, domnul Vasile Doga, primarul orașului Sângerei, împreună cu alți reprezentanți ai autorităților centrale și locale.
   Marele mitropolit al Moldovei si Sucevei Iosif al II-lea, Naniescu, a fost, alături de Sfântul Calinic de la Cernica, cel mai strălucit ierarh al Bisericii Ortodoxe Române din a doua jumătate a secolului XIX. Născut la 15 iulie 1818 în familia preotului Vasile Anania şi al prezbiterei Teodosia, din satul Răzălăi (de lângă Sângerei), ţinutul Bălţi, el rămâne la vârsta de doi ani orfan de tată și de aici încolo cunoaște toate greutățile vieții. Educat de mama în spiritul creștinismului ortodox, luat în grijă de fratele mamei Teofilact, care a fost călugăr apoi ierodiacon la Mănăstirea Frumoasa din Basarabia, ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Iosif Naniescu învață la Manăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi, la Seminarul teologic din Buzău şi apoi la Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti (1840-1847) și face, apoi, o strălucită carieră în biserica ortodoxă: de la simplu călugăr în 1835, egumen la Mănăstirea Şerbăneştii Morunglavului - Râmnicu-Vâlcea (1849), preot în Bucureşti (1850), protosinghel în 1852 şi egumen la Mănăstirea Găişenii-Dâmboviţa (1857), arhimandrit (1861) şi egumen la Mănăstirea Sărindar din Bucureşti (1863), arhimandrit și profesor de religie la Gimnaziul Gheorghe Lazăr şi la Liceul Matei Basarab din București (1864 – 1870), director la Seminarul Central din București (1870 – 1871), arhiereu (1872) și episcop de Argeş (1873), mitropolit al Moldovei (din 1875 până în 1902). În această ultimă calitate, timp de 27 de ani, mitropolitul Iosif Naniescu a păstorit cu o rară blândeţe şi înţelepciune Mitropolia Moldovei, desfîșurînd o bogată activitate duhovnicească, teologică, pastoral, cultural şi socială, fiind supranumir în popor Iosif cel sfânt şi milostiv, un exemplu viu şi greu de urmat. Refuză de mai multe ori scaunul patriarhal. Se stinge din viață la 26 ianuarie, 1902 și e înmormântat în partea de sud a Catedralei mitropolitane din Iași.
   Iosif Naniescu a fost un mare ctitor de așezăminte ecleziastice, de cultură și de învățământ. De numele său este legată ridicarea Catedralei mitropolitane din Iaşi (1881–1887), a cărei piatră de temelie şi început fuseseră puse de mitropolitul Veniamin Costachi. Cu mari eforturi biserica catedrală din Iaşi era finalizată prin sfinţirea din 23 aprilie 1887, în prezenţa regelui Carol I. Ulterior, în această catedrală Iosif Naniescu aduce moaştele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
    Mitropolitul Naniescu reface și clădirile din incinta Centrului mitropolitan, restaurează bisericile Sfinţii Trei Ierarhi, ctitorită de Vasile Lupu şi Sfântul Nicolae Domnesc ctitorită de Ștefan cel Mare.
   Iosif Naniescu este cel care continuă lucrările începute de mitropolitul Veniamin Costachi şi în ceea ce priveşte Seminarul teologic Veniamin. Constatând condiţiile improprii în care acesta îşi desfăşura activitatea, mitropolitul Iosif cumpără palatul din Iaşi al fostului domnitor Mihail Sturdza pentru a stabili acolo şcoala. După reparaţiile necesare şi extinderea impusă de noua destinaţie a clădirii, Seminarul Veniamin este mutat în această locaţie din imediata apropiere a Catedralei şi a Reşedinţei mitropolitane din Iaşi.
   Profesorii şi elevii s-au bucurat de atenţia specială a ierarhului. Între 23 martie 1883 şi 18 ianuarie 1887, sub îndrumarea şi cu cheltuiala mitropolitului Iosif, a apărut la Iaşi Revista Teologică, redactată de profesorii Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu. Revista a avut o înaltă ţinută ştiinţifică şi un profund caracter misionar.
   Mare iubitor de cultură, mitropolitul Iosif Naniescu a dăruit Academiei Române bogata sa bibliotecă (peste 10.000 de volume, peste 300 tipărituri vechi româneşti, numeroase manuscrise şi doua lăzi cu documente). Interesat de literatura română, el a continuat să adune lucrări cu o tematică variată, multe dintre ele ale unor autori contemporani cu el, dar şi opera ale literaturii universal de o reală valoare istorică şi literară, pe care la finele vieţii le-a dăruit bibliotecii Academiei Române, la fel ca şi manuscrisele sale, în special cele de muzică. 
    La 16 aprilie 1888, Academia Română l-a ales membru de onoare. Mitropolitul Iosif s-a remarcat prin dragostea sa pentru muzica bisericească, rămânând de la el manuscrise muzicale de o deosebită valoare. La rugămintea compozitorului Gavriil Musicescu, dirijorul corului catedralei, a permis şi a susţinut prezenţa femeilor în corurile bisericeşti. A selectat cei mai buni cântăreţi şi predicatori care să înfrumuseţeze sfintele slujbe. Între cei care au activat în această perioadă amintim pe arhidiaconul Vasile Marţian şi pe protopsaltul Dimitrie Suceveanu. Mitropolitul Iosif era el însuşi un bun liturgist, un predicator priceput şi un neîntrecut cântăreţ, participând zilnic la slujbele oficiate la catedrală. Mitropolitul Iosif a scris lucrări literare şi musicale (unele dintre melodiile sale, precum Răspunsurile Mari în glasul VIII, au fost înveşmântate armonico-polifonic de mari compozitori români precum Gavriil Musicescu, George Dima, Dumitru G. Kiriac, Ioan D. Chirescu, Nicolae Lungu şi mulţi alţii, păstrându-se neschimbată linia melodică şi fiind cântate şi în zilele noastre), a adunat toate cântările bisericeşti, care circulau în foi volante, pentru a le pune într-un volum, a scris predici, cuvântări şi o lucrare dedicată istoriei seminariilor teologice. A editat lucrarea lui Gavriil Protul Viaţa Sfântului Nifon. A păstrat cu sfinţenie manuscrisele psaltice ale lui Macarie, pe care i le încredinţase episcopul Chesarie. Spre sfârşitul vieţii le-a donat Bibliotecii Academiei Române. 
    Iosif Naniescu a fost un bun orator, un neîntrecut vorbitor. S-au păstrat câteva predici cu totul deosebite. A ţinut o predică la sfinţirea catedralei de o mare profunzime teologică, culturală şi patriotică. În timpul său era o creştere duhovnicească, o slujire căutată de toată lumea din Iaşi şi nu numai. 
    Mitropolitul Iosif Naniescu era un om milostiv. Nimeni nu pleca de la el neajutorat. Mărturiile vremii consemnează că aproape 200 de oameni săraci veneau constant la mitropolitul Iosif Naniescu pentru a primi ajutor. O mulţime de tineri, studenţi şi elevi din Iaşi veneau la el ca la un părinte după ajutor. Documentele vremii spun că sufrageria lui era ca un internat pentru copiii sărmani. De aceea a intrat în istoria Bisericii ca un ierarh milostiv.
   Mitropolitul Iosif Naniescu, mare ierarh ortodox, a cărui canonizare e preconizată de Biserica Ortodoxă Română, e şi o mare personalitate a culturii române şi prin instalarea acestui bust, ICR îi aduce prinosul de recunoştinţă al tuturor românilor.

Din bube, mucegaiuri şi noroi…. Intraţi să le vedeţi şi voi!
Muzeul Brailei Carol I


Braila


19 decembrie 2014


    Muzeul Brăilei Carol I vă invită la vernisajul expoziţiei Din bube, mucegaiuri şi noroi…. Intraţi să le vedeţi şi voi! - vineri, 19 decembrie 2014, ora 11.00, la sediul Muzeului Brăilei Carol I (Piaţa Traian nr. 3).
    Prezintă: prof. univ. dr. Ionel Cândea, cercetător - managerul Muzeului Brăilei şi dr. Costin Croitoru, cercetător - Secţia Arheologie a Muzeului Brăilei.

Întâmpinarea Nașterii Domnului
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea


Râmnicu Vâlcea


17 decembrie 2014     În pragul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou vă invităm să retrăim bucuria colindelor şi a poeziilor religioase împreună cu elevi de la Liceul de Artă Victor Giuleanu şi de la Colegiul Economic. Grupurile vocale din comuna Malaia şi de la Casa de Cultură Băbeni vor susţine un recital de colinde pe fondul unei expoziţii de artă populară organizată de bibliotecă.
    Evenimentul are loc mâine, 17 decembrie 2014, la ora 16.00, la Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea.

La toată casa-i lumină
Concert de colinde


Radio Cluj


19 decembrie 2014
   Radio Cluj vă invită la Concertul anual de Colinde – La toată casa-i lumină, din data de 19 decembrie, de la ora 19:00.
   Spectacolul se anunţă unul de zile mari, deoarece invitaţi vor fi Grupurile de colindători ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, talente afirmate pe scenele ţării: Andreea Ciupe, Adrian Buză, Mădălina Mârza, Mihaela Grindean, Raul Oltean, Ioana Breda Morar , Radu Lazăr şi Silviu Adrian Popa.
    Vom primi şi colindul grupului de colindători format din renumiţi şi recunoscuţi artişti ai cântecului popular clujean: Adriana Hagău, Grigore Sâmboan, Maria Golban Șomlea, Florian Roșan, Amalia Codorean Chindriș și Maria Marcu.
   Concertul se va încheia cu un recital extraordinar susţinut de Maestrul Dumitru Fărcaş şi invitaţii săi.

Evenimentul va fi transmis în direct de Radio Cluj şi pe www.radiocluj.ro!

Intrarea este liberă!
***via DejBiz

Targ de Craciun
Muzeul National de Geologie


Bucuresti


19 - 21 decembrie 2014


    Muzeul Geologic Igr organizaza in perioada 19-21 decembrie 2014, Targul de Craciun. Evenimentul reprezinta ultima ocazie din acest an pentru a achizitiona cristale, pietre pretioase si semipretioase, bijuterii, obiecte de decor... Va asteptam!
***Muzeul Geologic Igr

Landleri printre Saşi
Lansare de carte


Camelia Stefan, Simona Malearov


Muzeul Emil Sigerus, Sibiu


18 decembrie 2014

   Aveţi ocazia să aflaţi informaţii preţioase despre o minoritate mai puţin cunoscută, dar aspru încercată de-a lungul timpului! Este vorba despre comunitatea landlerilor din zona Sibiului, o comunitate de oameni muncitori şi credincioşi, vorbitori de limbă germană. Detalii esenţiale despre istoria şi stilul de viaţă al landlerilor sunt cuprinse în broşura Landleri printre Saşi pregătită până la cel mai mic detaliu de către muzeografii C.N.M. ASTRA.
  Publicaţia tipărită în 300 de exemplare va fi lansată oficial joi, 18 decembrie, ora 12:00, în sala de conferinţe a Muzeului Emil Sigerus (Piaţa Mică, nr. 21, Sibiu). Momentul lansării nu a fost ales întâmplător, întrucât în fiecare an pe 18 decembrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Minorităţilor.
***Complexul National Muzeal Astra
Vă aşteptăm!

Pe simezele albiuliene
Arta plastică contemporană românească


Nicu Oprean


Galeria de Artă, Alba Iulia


19 decembrie 2014