miercuri, 8 ianuarie 2020

Regionala C.F. București (1919 - 1984)
Din istoria C.F.R.-ului
Volum de uz intern. 1984.

Colectivul Diviziei Mișcare.Aspect privind mecanizarea activității în magazii.


Terminal de manipulare a mărfurilor transcontainerizate.


Descărcarea din vagoane a mărfurilor paletizate la liniile publice.


Autotractor pentru transportul containerelor mari de 40 tone.


Colectivul Diviziei Comerciale.Locomotiva Călugăreni - aflată în Muzeul Căilor Ferate.


Una dintre primele locomotive cu abur care au circulat pe Regionala C.F. București.


Locomotivă seria 231 000 Pacific care a circulat cu cea mai mare viteză pe liniile
ferate române - dintre locomotivele cu abur - 127 km/oră.


Locomotivă seria 142 000, pentru trenuri de călători, construită în țară.


Locomotivă seria 150 000 pentru trenuri de marfă construită în țară.


Locomotivă diesel de manevră, construită în țară.


Locomotivă diesel-electrică. construită în țară.


Locomotivă electrică, construită în țară.


Locomotivă diesel-hidraulică construită în țară.


Simulatorul - cabina de conducere a locomotivei.


Colectivul Diviziei de Tracțiune.Vagon de călători de clasa I-a (a circulat în perioada 1869 - 1925).


Vagon de călători clasa a III-a (a circulat în perioada 1890 - 1935).


Vagon de marfă acoperit (a circulat în perioada 1869 - 1930).


Vagon de călători clasa a II-a (a circulat în perioada 1920 - 1956).


Vagon de călători clasa a I-a (circulă din 1964 pînă în prezent).


Cuplu de vagoane etajate (circulă din 1962 pînă în prezent).


Vagon de marfă acoperite pe 4 osii (circulă din 1963 pînă în prezent).


Stația de spălare a vagoanelor de călători de la Revizia de vagoane Ploiești Sud.


Macheta halei de pregătire a trenurilor de călători Grivița - București.


Colectivul Diviziei de Vagoane.Executarea lucrărilor de refacție cu macarale portal mobile.


Mașină de ciuruit balast tip MCB fabricată la IMMR Brașov.


Lansare mecanizată a panourilor la refacția liniilor cu instalația PLATOV.


Verificarea liniilor în cale cu defectoscopul ultrasonic.


Colectivul Diviziei Linii.Aparat de comandă cu luminoschemă detașată în stația București Nord.


Instalația de teleafișaj din Gara de Nord.


Trecere de nivel înzestrată cu barieră automată cu semicumpene. 


Substația de tracțiune electrică Pasărea.


Panou sinoptic de la DEF București.


Colectivul Diviziei Instalații.Prezidiul simpozionului de comunicări tehnico-științifice.


Căruciorul de presat vagoane și frîna de țintă. 


Echipamentul de calcul pentru comanda automată a macazelor și frînelor de cale.


Calculatorul pentru gestiunea parcului de vagoane din triaj.


Terminal de date pentru gestiunea parcului.


Post de lucru în laboratorul pentru întreținerea echipamentelor de calcul.


Colectivul Atelierului de Proiectare.Colectivul Oficiului de Calcul Regional București.Aspect din activitatea școlii profesionale a Grupului școlar C.F. București: 
elevi de anul I - electromecanici, în laboratorul de locomotive.


În laboratorul de chimie al liceului industrial nr. 12 București.


Colectivul Serviciului Personal, Învățămînt, Redistribuirea Muncii, Juridic.Colectivul Serviciului Financiar și Control Financiar Intern.Colectivul Serviciului Contabilitate și Verificarea Veniturilor.Colectivul Serviciului Plan Statistic Special.Colectivul Serviciului Siguranța Circulației și Control.Colectivul Serviciului Tehnic.Colectivul Serviciului de Investiții.Colectivul Serviciului Administrativ.Colectivul Biroului de Aprovizionare.Colectivul Oamenilor Muncii din Recepția U.M.M.R. București Triaj.Colectivul Oamenilor Muncii din Recepția C.F.R. București Grivița.Colectivul Serviciului de Recepție Agregate și Aparataj pentru Locomotive și Vagoane.Colectivul Serviciului de Recepție C.F.R. din Întreprinderea 23 August București.Afișe și programe la diferite spectacole.


Cupe, trofee, medalii obținute de formațiile artistice.


Ansamblul coral mixt deținător al locului I pe țară la toate cele 4 ediții
ale Festivalului Național Cîntarea României.


Ansamblul de cîntece și dansuri Fluierașul - locul IV la cea de a 4-a ediție
Festivalului Național Cîntarea României. 


Orchestra ansamblului Fluierașul - locul III pe țară la cea de a 4-a ediție
Festivalului Național Cîntarea României.


Decernarea distincțiilor obținute de către formațiile artistice ale Sindicatului Regional 
C.F. București, la cea de a 4-a ediție a Festivalului Național Cîntarea României.


Brigada artistică a regionalei - locul IV pe țară la cea de a 4-a ediție a
Festivalului Național Cîntarea României.


Beigada artistică a Sindicatului pe Complexul CFR Ploiești - 9 titluri consecutive
de laureat al Festivalului Național Cîntarea României, printre care și la ediția 1983.


Grupul vocal Cununa al Agenției de voiaj C.F.R. București.


Defilarea participanților la ediția Ceferiadei 1983.


Locul I  la faza finală a  Ceferiadei ediția 1982.


Echipa de volei-fete a Regionalei C.F. București - locul III la faza finală
 Ceferiadei ediția 1982.


Aspecte de la campionatul de motocros organizat de Asociația sportivă Loconotiva Ploiești.


Baza sportivă Feroviarul a Regionalei C.F. București.


Idem.


Blocul de locuințe de serviciu - Rușețu.


Interior cameră-dormitor, Gara de Nord.


Vedere de la Gospodăria-anexă Odăile.


Bufetul Regionalei C.F. București.


Creșa de copii a Regionalei C.F. București.


Grădinița de copii a Regionalei C.F. București.


***Alte "înscrisuri" complementare: