marți, 21 iulie 2015

Frumos - Ceramic - Folositor
Ceramica de Tara Barsei


Muzeul in aer liber, Dumbrava Sibiului


editia a III-a, 22 - 27 iulie 2015Targ de Antichitati
Colectii si Colectionari


Iulius Mall, Timisoara


editia a 93-a, 24 - 26 iulie 2015

   EXPOTIMIŞOARA INTERNAŢIONAL anunţă publicul pasionat de lucruri antice, că luna lui cuptor 2015 este intâmpinată cu Târgul de Antichităţi, ediţia 93 care va avea loc în perioada 24 - 26 iulie.
   Zeci de colecţionari de frumos vin la parterul IULIUS MALL - la o nouă întâlnire cu pasionaţii obiectelor cu istorie. De vineri până duminică inclusiv, vizitatorii vor putea admira şi achiziţiona: bijuterii, argintărie, ceasuri, numismatică, filatelie, porţelanuri, tablouri, statuete şi multe altele.
    Rămas ca evenimentul numarul 1, în acest domeniu, din această zonă a ţării, vor participa în jur de 37 de standuri, fiind prezenţi unii dintre cei mai prestigioşi anticari din zona de vest, nord-vest şi sud-vest.

Mediaş Ethnic Festival
Piata Corneliu Coposu, Medias


editia a II-a, 14 - 15 august 2015

    Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism si Tineret organizează, în perioada 14-15 august 2015, în Piaţa Corneliu Coposu, festivalul intercultural Mediaş Ethnic Festival- ediţia a II-a.
    În aceste zile, au loc ultimele pregătiri pentru realizarea unui eveniment care va transforma Mediaşul într-o Cetate a diversităţii etnice, prin prezentarea patrimoniului cultural a mai multor minorităţi naţionale în cadrul manifestărilor artistice şi prin târgul breslelor, unde meşteşugari din rândurile comunităţilor etnoculturale vor oferi vizitatorilor produse tradiţionale .
    Sunt invitaţi la festival reprezentanţi ai mai multor minorităţi etnice din România: maghiari, germani, romi armeni, greci, bulgari, rusi lipoveni, italieni şi macedoni. Ne dorim ca acest festival să reunească cât mai mulţi participanţi, în vederea promovării dialogului intercultural, a portului, dansului , a patrimoniului cultural specific fiecărei etnii.
  A doua ediţie a Mediaş Ethnic Festival va oferi publicului proiecţii de film, standuri expo şi cu vânzare dar şi spectacole excepţionale, care vor cuprinde dansuri și cântece tradiționale specifice fiecarei etnii participante, cântece şi dansuri populare româneşti din diferite zone ale ţării dar si concerte de muzica usoară, care vor incheia cele doua zile de festival.

Festivalul Strada Armeneasca
Bucuresti


7 - 9 august 2015


Armenian Street Postcrossing Exhibition & Meetup

Mult mai multe si interesante informatii gasiti aici:

Festivalul Strada Armeneasca

Chipul nou al oraşului
Arta plastica contemporana romaneasca


Galeria Gheorghe Naum, Braila


11 iulie - 15 august 2015

    Muzeul Brăilei Carol I vă invită să vizitaţi expoziţia Chipul nou al oraşului. Descriptiv, apologetic şi alegoric în reprezentarea peisajului urban în anii <construcţiei socialiste>. Expoziţia este deschisă la Galeria „Gheorghe Naum” (Piaţa Traian nr. 3, intrarea prin Calea Galaţi).

     Expoziţia cuprinde 32 de lucrări de grafică (gravură şi desen), dintre care cele mai multe – aproximativ două treimi – au fost realizate de Emilia Dumitrescu în intervalul dintre 1957 şi 1977. Celelalte poartă semnăturile unor reprezentanţi proeminenţi ai graficii româneşti moderne, activi mai ales în deceniile al şaptelea şi al optulea: Eva Cerbu, Marcel Chirnoagă, Dumitru Dumitriu-Nicolaide, Feszt László, Ethel Lucaci Băiaş, Natalia Matei, Gheorghe Naum, Marcel Olinescu, Maria Popa Georgescu, Nicolae Spirescu.
    Temă importantă pentru modernitate, oraşul devine, în anii "construcţiei socialiste”, începând cu anii 1950, dar şi mai intens imediat după 1960, locus-ul unor preocupări noi.
    Unităţile industriale, extinse sau nou înfiinţate, cartierele muncitoreşti adiacente lor, îmbunătăţirile aduse infrastructurii sunt prezentate ca dovezi ale succesului politicii economice şi sociale a regimului democrat-popular, drept expresia concretă şi, în acelaşi timp, drept suprema dovadă de legitimitate a ideologiei comuniste. Deloc întâmplător, temele şi vocabularul "construcţiei”, "şantierului”, "progresului” domină discursul oficial – "orânduirea socialistă” însăşi este un vast şantier, o etapă de lucru în procesul de edificare a comunismului deplin – şi, prin el, toate ramurile de activitate. Emblemă a contemporaneităţii, a "măreţelor transformări înnoitoare” patronate de Partid, peisajul industrial şi, prin corelaţie, cel urban, ocupă, pentru o vreme, locul secund în noua ierarhie a genurilor artistice, fiind întrecut în importanţă numai de reprezentarea "Omului Nou”.
   Chipul nou al oraşului...identifică trei strategii de reprezentare a peisajului urban: una descriptivă, care documentează apariţia noilor construcţii edilitare; o a doua, apologetică, urmărind să glorifice, prin procedee retorice specifice (ex.: monumentalizarea, perspectivele spaţiale ample, formule care contrapun "noul” funcţional şi salubru „vechiului” perimat şi precar) realizările epocii; şi, în sfârşit, o a treia, alegorică, ce codifică, prin imagini simbolice (ex.: porumbelul păcii, stupul) câteva dintre poncifurile ideologiei comuniste.
     Rareori vreuna dintre aceste strategii este izolabilă într-o formă pură. Cel mai adesea, lucrările se află la intersecţia a cel puţin două moduri de reprezentare. "Simpla” vedută se lasă contaminată de retorica triumfalistă a "noului”, scenele de muncă sau de şantier capătă valenţe alegorice.
    Dimensiunea locală a expoziţiei – faptul anume că selecţia include, în mod preponderent, imagini reale din sau referiri directe la oraşele Brăila şi Galaţi – face ca acest fenomen de glisare retorică să fie cu atât mai evident, iar întrepătrunderea dintre descriptiv (referirea punctuală la un spaţiu geografic şi economic particular) şi iconografia deja definitiv cristalizată, la începutul anilor 1960, a realismului socialist internaţional, cu atât mai interesant de urmărit.

Alina-Ruxandra Mircea
Muzeograf - Secţia Artă

Pe simezele Capitalei
Arta plastica contemporana romaneasca


Alexandru Ioan Grosu


Galeria Simeza, Bucuresti


23 iulie - 5 august 2015
Perspective medieşene – în tablouri document
Muzeul Municipal Medias


23 iulie - octombrie 2015

    Noua expoziţie temporară propusă publicului vizitator în vara anului 2015 de către Muzeul Municipal Mediaş prezintă unele dintre cele mai deosebite şi interesante lucrări de pictură şi grafică aflate în patrimoniul instituţiei noastre. Datorită faptului că majoritatea acestor opere de artă sunt expuse destul de rar publicului pentru a fi ferite de eventualele degradări, în această perioadă instituţia noastră a decis organizarea unei expoziţii cu o tematică extrem de interesantă, îndeosebi pentru medieşeni, dar şi pentru vizitatorii străini.
    Expoziţia intitulată Perspective medieşene – în tablouri document cuprinde unele dintre cele mai valoroase lucrări de artă din patrimoniul muzelui nostru şi etalează o serie de tablouri realizate între anii 1858 – 2012, care surprind diferite aspecte ale unor monumente istorice din Mediaş, precum şi peisaje citadine (străzi, pieţe, etc.). Multe dintre aceste opere sunt semnate de artişti renumiţi, atât pe plan local cât şi naţional, dintre care îi amintim pe Hermann Mader (1858, 1863), Arpad Jakab (1982), Pavel Majoran (1969, 1971), Ioan Munteanu (1967), Franz Wendler (1934), Wilhelm Kamner (1890), F. Siegele (1917), Nicolae Limbăşan (1967), Viorel Pustianu (1975), Eva Lukacs-Solymossy, Ladislau Völgyesi (1975), Ioan Cacovean (2012) şi Grigorie Muntean.
    Ineditul expoziţiei constă în faptul că fiecărei lucrări de artă îi este ataşată o imagine fotografică realizată recent, care permite privitorului să observe şi să înţeleagă mult mai uşor transformările înregistrate în mediul urban de-a lungul timpului, dintre perioada în care a fost pictat respectivul tablou şi momentul actual

Vernisaj: joi, 23 iulie, ora 16:00.

Expoziţia va fi deschisă la sediul Muzeului Municipal Mediaş,
Str. M. Viteazu, Nr. 46,
în perioada 23 iulie – 23 octombrie 2015.

Tabăra de creație și recreație
Asociația Universul Prieteniei Iași


Botoșani - plai eminescian


26 iulie - 1 august 2015


"Municipiul de pe Trotuș"
România de-altădată


Onești (1)


Colecții și Colecționari


CartofilieRevista Femeia, Nr. 11. Noiembrie 1960.


Blocurile moderne ce se rînduiesc ca pe un fir de ață
s-au ridicat repede pentru a adăposti pe harnicii muncitori ai combinatului.
Almanahul Femeii 1961. Decembrie 1960.


Onești. Cel mai tînăr oraș din Romînia, construit pentru muncitorii
de la complexul chimic Onești - Borzești.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romîne. 1963.


Vedere din Onești. 1963.


Vedere din Onești. Cod: 9105. Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Cu cîțiva ani în urmă pe aici creștea porumbul. Acum, vedeți și dumneavoastră,
e vorba de un oraș cu blocuri, trotuare, magazine și turisme.
Foto: D-tru F. Dumitru. Almanahul femeii 1965. Decembrie 1964.


Vedere din Onești. 1965.


Vedere din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Carnet. Sfârșitul anilor '60.


Vedere din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej . 1967.


Vedere din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1967.


Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej - Vedere. Cod: 43. 1968.
Mai există o variantă, identică. Cod: 233. 1969. Necirculată.
Peste marca poștală (fixă) are aplicată o ștampilă dreptunghiulară, 
de culoare violet, cu textul "ANULAT".


Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1969.


Vedere din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej.
Volum. Slănic Moldova - Mic îndreptar turistic. 1969.


Una dintre magistralele municipiului de pe Valea Trotușului.
Pliant: Județul Bacău. 1972.


Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Foto: L. Harpău. 1973.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.Gheorghe Gheorghiu-Dej. Vedere generală. Pliant: Județul Bacău. 1978.


Gheorghe Gheorghiu-Dej, vedere de ansamblu.
Pliant: Județul Bacău. 1982.
Imagine "în oglindă" cu cea precedentă.


Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. B-dul Oituz. Foto: L. Harpău. 1973.


Vedere din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Foto: R. Braun. Anii '70.


Revista Flacăra, Nr. 42. 25 octombrie 1975.


Paul Vasilescu - Stejarul din Borzești (piatră).
Premiul I, secțiunea Artă monumentală, Premiile UAP pe anul 1967.
Revista: Arta plastică, Nr. 5. mai 1968.


Magazin alimentar cu autoservire din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Pliant: Ghidul principalelor unități comerciale de pe traseele turistice
ale regiunii Bacău. 1965 (probabil).


Magazinul universal Victoria. Standul cu jucării.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Expozițiile cu vînzare - permanențe ale desfacerii mărfurilor.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Vedere.
Pliant: Județul Bacău.Anii '70-'80.


Colaj: Județul Bacău. Cod: 1974. 1975. Necirculată. 
Imaginea din dreapta, jos: Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Magazinul Universal.
Alt tiraj: 1976.
Altă variantă, același cod. Titulatură: Magazinul universal. 1984. Necirculată.Creșe și grădinițe (n.a.)
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Din activitatea tehnico-aplicativă a elevilor (n.a.)
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Noua centrală P .T. T. R. Onești. Revista Știință și Tehnică, nr. 7. Iulie 1964.


Vedere din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cod: 7140. 1966. Necirculată.


Ilustrată nefrancată, de unde și aplicarea ștampilei Taxa de plată.


Oficiul PTTR. Foto: Fl. Oița. 1969.


Volum: Bacău - Județele Patriei. 1980.


Casa de Cultură a Sindicatelor asigură locuitorilor, prin forțe
locale obștești, activități politico ideologice și cultural-educative
de înaltă ținută patriotică.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Volum: Bacău - Județele Patriei. 1980.


Cabinetul de științe sociale de la Casa de cultură a sindicatelor
polarizează numeroase activități de educare politico-ideologică
a oamenilor muncii din municipiu.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Ansamblul de cîntece și dansuri populare Doina Trotușului,
pe scena Casei de cultură.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Spital - Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Athitect - E. Machedon ș.a.
Sculptura - Ion Vlad. Revista: Arta plastică, Nr. 11. Noiembrie 1966.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Interiorul restaurantului Tabăra arcașilor.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Volum: Bacău - Județele Patriei. 1980.


Piața orașului - realizare a harnicului colectiv al trustului de 
construcții industriale din localitate.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Volum: Bacău - Județele Patriei. 1980.


Trotuș Hotel. Pliant: Județul Bacău. 1972.


Hotel Trotuș. Foto S. Mendrea. Prima parte a anilor '70.


Gheorghe Gheorghiu-Dej. Vedere din centru. 
Cod: 245. Foto: Giurgeanu Valentina. 1972. Necirculată.
Mai există o variantă, identică. Cod: 64. O S E D T. 1973.
Alt tiraj, este trecut și fotograful: V. Giurgeanu. 1974.


Hotelul Trotuș se impune prin construcția sa arhitecturală.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Complexul Trotuș.
Pliant: Județul Bacau. Anii '70-'80.


Complexul Trotuș. Apartament. Pliant: Județul Bacau.  Anii '70-'80.


Vedere. Foto: C.P.C.S. 1977.


Hotel Trotuș. Pliant: Județul Bacau. 1978.


Hotel Trotuș. Foto C. P. C. S. Publiturism. 1979.


Hotelul Trotuș. Cod: 1335. Foto: V. Stamate. 1980. Necirculată.
Alt tiraj, același cod. 1990. Circulată în 1993.


Între timp, prețurile au luat-o razna; dovada și adnotările aferente prețului de vânzare.


Hotel Trotuș. Pliant: Județul Bacău. Publiturism. 1982.


Hotel Trotuș. Cod: 11287. Foto: Al. Florescu. Anii '80. Necirculată.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Complexul sportiv. Foto: Al. Florescu. 1981.
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica Sf. Nicolae din Onești. Fațada.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Vedere dinspre sud-vest. 
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Catapeteasma.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Podul lui Ștefan cel Mare. Gîrbovana-Negoești, sec. al XV-lea.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Podul lui Ștefan cel Mare. Vedere generală.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica Sf. Voievozi, Rădean (1628). Fațada.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica Rădeana. Vedere dinspre sud-est.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Catapeteasma bisericii. Detaliu.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Mînăstirea Bogdana. Vedere dinspre sud-est.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Clopotnița mînăstirii.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Catapeteasma mănăstirii.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Mormîntul lui Solomon Bîrlădeanul - ctitorul lăcașului.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica din lemn Sf. Nicolae din Gura Văii. Vedere dinspre sud-vest.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Vedere generală.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica Adormirea Maicii Domnului din Pătrășcani (Gura Văii). Vedere dinspre sud-vest.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica Sf. Nicolae din Slobozia. Vedere dinspre sud-vest.


Bustul lui Gheorghe Donici, comuna Ștefan cel Mare, satul Negoești
(sculptor: Pia Slătineanu).
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Idem. Pe placa de marmură sînt descrise faptele sale de arme. 
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Bustul lui Gheorghe Donici.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Articol (Călătorind prin Regiunea Bacău - 3 popasuri) publicat în
Revista Femeia, Nr. 11. Noiembrie 1960.
Articol publicat în Almanahul Femeii 1961. Decembrie 1960.Revista Flacăra, Nr. 42. 25 octombrie 1975.


Imaginea nu este caracteristică pentru un peisaj rural. Uriașa construcție metalică...
este însă mărturia transformării satului Onești într-un puternic centru industrial al țării.
Almanahul Femeii 1961. Decembrie 1960.


Rafinăria din Onești. Almanahul femeii 1963. Decembrie 1962.


În acest reactor are loc un proces intermediar, care va duce la obținerea
polistirenului expandat (poros). Revista Știință și Tehnică, nr. 7. Iulie 1964.


Nu este o utopie! La acest modern combinat din Onești se fabrică anual zeci de mii de tone de cauciuc sintetic. Din calupurile pe care scrie CAROM (cauciuc românesc) se fac anvelope 
pentru tot felul de vehicule, de la tractor și camion pînă la bicicletă.
Foto: D-tru F. Dumitru. Almanahul femeii 1965. Decembrie 1964.


Idem.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Vedere parțială a combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice
de la Onești. Album: Mica geografie a Republicii Populare Romîne. 1963.


Idem.


Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice de la
Onești. Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). 1965.


Tancurile cu gaz lichefiat ale Combinatului de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice de la Onești.
 Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). 1965.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Rafinăria Onești, unul dintre cele mai noi centre ale 
industriei chimice romînesti.
Album: Mica geografie a Republicii Populare Romîne. 1963.


Vedere parțială a Rafinariei din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Carnet. Sfârșitul anilor '60.


Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Rafinăria.
Volum. Slănic Moldova - Mic îndreptar turistic. 1969.


Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Peisaj industrial.
Pliant: A 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. 1969.


Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej: Combinatul de cauciuc și produse petrochimice.
Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Colaj. Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Momente de neuitat din timpul vizitei de lucru a conducerii de partid și de stat
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Colaj.
Cod: 16930. Foto: Al. Florescu și Al. Mendrea. Anii '80. Necirculată.


Revista Femeia, Nr. 11. Noiembrie 1960.


Almanahul Femeii 1961. Decembrie 1960.


Album: Mica geografie a Republicii Populare Romîne. 1963.
Editura Meridiane. În patru limbi, nu și în română.Revista Știință și Tehnică, nr. 7. Iulie 1964.Almanahul femeii 1965. Decembrie 1964.


Pliant: Ghidul principalelor unități comerciale de pe traseele turistice
ale regiunii Bacău. 1965 (probabil).


Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). Editat (în limba engleză)
de către Camera de Comerț a Republicii Populare Române. 1965.


Volum. Slănic Moldova - Mic îndreptar turistic.
Editura Meridiane. 1969. 
Fotografiile executate de studioul de artă fotografică al
Combinatului Poligrafic Casa Scînteii.


Pliant: A 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. 1969.
Oficiul Național de Turism.


Pliant: Județul Bacău. Oficiul Județean de Turism Bacău. 1972.


Volum: Turism cu manualul de istorie. Editura pentru Turism. 1973.


Revista Flacăra, Nr. 42. 25 octombrie 1975.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.
Autori: Pr. Ioan Sătulu, prof. Mihai Hrișcă.
Editura Episcopiei Romanului și Hușilor.


Pliant: Județul Bacău. Ministerul Turismului. Publiturism. 1978.


Volum: Bacău - Judetele Patriei. Editura Sport-Turism. 1980.


Pliant: Județul Bacău. Publiturism. 1982.


***Am reprodus întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

***
Postarea cu Borzești o găsiți aici:

Imi pasa: Acolo unde s-a născut Ștefan cel Mare și Sfânt