joi, 23 octombrie 2014

Din urbea lui Bogdan I
România de-altădată


Rădăuți


Colecții și Colecționari


Cartofilie
Rădăuți (Bucovina). Primăria.
Volum: România (în limba franceză). Editura Universul. 1927 (probabil).


Vedere din Rădăuți. Cod: 1316. 1962. Necirculată.Vedere din centru. Cod: 2163. Foto: V. Stamate. 1976.Aspect din centrul orașului.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.Hotel nr. 1. Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.Catedrala. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.Vedere din parc. 1963.
Mai există o variantă, identică. 1967.
Dispare inscripționarea "Republica Populară Romînă".
Este trecut și autorul fotografiei: M. Volbură. 1967.
Idem: Vedere din parcul orașului Rădăuți. Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.Vedere din Parcul căprioarelor. 1963.


Vedere din parcul orașului. Cod: 5260. 1965.
Idem, volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Vedere din parc. Cod: 3063. Foto: Ion Petcu. Anii '70. Necirculată.


Vedere din parc. Cod: 5773. Foto: Al. Florescu. Anii '70. Necirculată.


Vedere din parc. 
Cod: 215. Foto: Florescu Alex. 1972. Necirculată.
 Mai există o variantă, identică. Cod: 103. 1981.
Autorul fotografiei nu mai este trecut.
Pe un exemplar, circulat în 1982, găsim rânduri amuzante scrise 
în mai multe limbi: română, franceză, ba și engleză.
"Cherie mea, Bonjour, ce mai faci? Așteptai vești de la toi, dar rien.
Cum e Emilia? și how is Jo, draga de ea? Și-o mai făcut părul permanent
s-au l-a lăsat plete? Eu fac comci-comsa, am ajuns pîna la Rădăuți.
Sora lui Elvira a fost un tres jolie mireasă. Rădăuțiul este un oraș tare 
curățel. Te pup. Moi (G.G.)".


Casa raională de cultură Rădăuți. Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.


Casa raională de cultură. Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


La cercul de artă populară al Casei de cultură din Rădăuți.
Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.


Biserica lui Bogdan. Cod: 597. Anii '50-'60. Necirculată.


Biserica lui Bogdan Vodă (Monument istoric, sfîrșitul sec. XIV)
Cod: 5223. Prima parte a anilor '60. Necirculată. 


Biserica Bogdan Vodă din orașul Rădăuți. Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.


Biserica lui Bogdan Vodă (sec. XIV). Cod: 1617. Foto: Al. Mendrea.
Anii '60-'70. Necirculată.


Biserica Sf. Nicolae (Bogdana) (sec. XIV) - cea mai veche biserică
din întreaga Moldova. Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Biserica lui Bogdan Vodă (sec. XIV). Foto: Ion Petcu. Anii '60 - '70.
Alt tiraj, cod: 8559. Titulatură modificată în paranteză:
- sfărșitul sec XIV. Aceeași perioadă. Necirculată.


Biserica Bogdan Vodă. Cod: 413. 1968.


Biserica Bogdan Vodă.
Broșură: Monumente istorice bisericești din Județul Suceava. 1970.


Biserica Bogdana. Broșură: Monumente istorice bisericești din Județul Suceava. 1970.


Biserica Bogdan Vodă. Cod: 731. Foto G. Cocora. 1974. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă. Cu excepția formei...norilor.
Pe alt tiraj, autorul fotografiei nu mai este trecut. 1976. Necirculată.


Colaj. Cod: 6403. Anii '70. Necirculată.
Imaginea din stânga, mijloc. Ilustrată de format mare.


Biserica lui Bogdan Vodă (sec. XIV). Cod: 3675. Foto Gabriela Cocora.
Anii '70. Necirculată.


Biserica Bogdana. Volum: Turism în toate anotimpurile. Anii '70.


Biserica Bogdan Vodă. Cod: 2941. Foto: A. Cristescu. 1977.


Biserica Bogdan-Vodă (sec. XIV).
Anii '70. Necirculată.
Idem, editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei-Iași. 1973. Necirculată.
Idem, carnet. Monumente istorice din Nordul Moldovei. 1977.
Este trecut și autorul fotografiei: Gh. Comănescu.


Indicarea prețului de vânzare în editarea Mitropoliei invocate mai sus.


Și într-o altă variantă (1973).


Biserica Bogdan Vodă (sec. XIV). Cod: 7398. Foto: Al. Mendrea. 
1974. Necirculată.


Colaj. Cod: 101. OSETCM. 1975. Necirculată.
Imaginea din dreapta, jos: Biserica Bogdan Vodă.


Colaj. Județul Suceava. Cod: 101. 1979. Necirculată.
Imaginea (identică cu cea precedentă) din dreapta, jos: Biserica Bogdan Vodă. 
Alt tiraj, 1981.


Cel mai vechi monument de piatră al Moldovei biserica lui Bogdan Vodă.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.


Rădăuți.
a. Statuia ecvestră a lui Bogdan I (1359-1365). 
b. Vedere de ansamblu, monument din secolul al XIV-lea.
După explicatii, pare a fi un colaj de imagini.
Foto: Mihai Petru Ungureanu.
Editor: Muzeul Județean Suceava. Anii '80. Necirculată.


Prețul de pe alt exemplar din aceeași perioadă. Necirculat.


Sfânta Mânăstire Bogdana. 
Biserica Sf. Nicolae, ctitorită de Bogdan I (1359).
Cod: 282. Editura Asscomind. Anii 2000. Necirculată.


Bucovina. Mini-carnet imagini, tip armonică. 2004.


Sfânta Mânăstire Bogdana. Colaj.
Biserica Sf. Nicolae, ctitorita de Bogdan I (1359).
Cod: 281. Editura Asscomind. Anii 2000. Necirculată.


Tabloul votiv al ctitoriei lui Bogdan Vodă.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.


Biserica Bogdan Vodă. Piatra funerară așezată în anul 1480 de Ștefan cel Mare
la mormîntul lui Bogdan I. 
Broșură: Monumente istorice bisericești din Județul Suceava. 1970.


Muzeul raional. Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Costum huțul (Muzeul raional Rădăuți). Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.


Muzeul raional. Vitrina cu obiecte din ceramică de Kuty.
Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Muzeul etnografic. Aspect din expoziția Tehnici populare bucovinene.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.


Aspect din Muzeul etnografic - costume populare.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.


Muzeul etnografic. Cod: 16252. Foto: Aurelia Cristescu. Anii 80. Necirculată.Muzeul Tehnicii populare din Bucovina.
Pliant: România - Muzee și monumente. 1988.


Colaj. Muzeul tehnicilor populare. 
Foto: Mihai Petru Ungureanu.
Editor: Muzeul Județean Suceava. 1987. Necirculată.


Muzeul Etnografic. Colaj. Cod: 17946. Foto: Aurelia Cristescu.
Sfârșitul anilor '80. Necirculată.


Indicarea prețului de vânzare. 


Casa-atelier Colibaba din Rădăuți.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.


Atelierul lui Constantin Colibaba.
Broșură: Ghid Comercial Turistic Județul Suceava. Anii '70-'80.


Țesături populare lucrate în Rădăuți.
Broșură: Ghid Comercial Turistic Județul Suceava. Anii '70-'80.


Catedrala ortodoxă Pogorârea Duhului Sfânt (1927). 2007. Necirculată.
Cod: biserici 031. Seria: Veacurile Bucovinei. Foto: Marius Vasiliu. Terra Design.


Blocuri noi pe Bd. Bogdan Vodă.
Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Bulevardul V. I. Lenin. 
Cod: 14022. Foto: Aurelia Cristescu. Anii '80. Necirculată.


Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.
Idem, carte poștală: Complexul comercial. Foto: Al. Florescu. 1994.


Restaurantul Țărăncuța din Rădăuți.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. 1978.


Fabrica de mobilă din Rădăuți. Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.


În fabrica de mobilă. Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.


Fabrica de mobilă. Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Colaj. Cod 13409. 1977. Necirculată.


Colaj. 1978.


Idem. Cod: 13409. Aceeași perioadă. Necirculată.
"Cartușul" din stânga, jos, este prezentat "în oglindă" față de cel din
imaginea precedentă.


Colaj. Cod 3503. 1981. Necirculată.
Banca Națională; Complexul meșteșugăresc; Biserica Bogdan Vodă.


Colaj. Monument de arhitectură, secolul al XIV-lea; 
Statuia lui Petru I Mușat(1375-1391); Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare 
din secolul al XIV-lea, descoperite în necropola voievodală.
Foto: Mihai Petru Ungureanu.
Editor: Muzeul Județean Suceava. Anii '80. Necirculată.


Idem, anii '80. Nercirculată.
Culoarea de fond a titulaturii schimbata.
Preț indicat printr-o ștampilă mica, dreptunghiulară, cu textul:
"Lei 3" (peste prețul obișnuit: Lei 2).


Colaj. Editor: Muzeul Județean Suceava. Anii '80. Necirculată.
Stînga, sus: Monument de arhitectură, secolul al XIV-lea
jos: Turn din secolul al XVI-lea
dreapta, sus: Statuia voievodului Bogdan-Vodă (1359 - 1365).Colaj. Cod: 3504. 1980. Necirculată.
Obcinele; Vedere din centru; Bulevardul V. I. Lenin; Bulevardul Ana Ipatescu.


Colaj. Cod: 3683. 1981. Necirculată.
Bulevardul Lenin; Vedere din parc; Banca națională;
Vedere din centru; Obcinele.Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. 1967.


Volum: Suceava - Îndreptar turistic. 1964.
Editor: Sfatul Popular al Regiunii Suceava.


Fotografii: Șt. Petrescu, H. Popescu, D. Vințilă, I. Negrea.Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană. 


Volum: Ghid turistic al regiunii Suceava. Editura Meridiane. 1967.
Dat la cules: 10. 08. 1966. Tiraj: 11.150 exemplare.
Fotografiile au fost executate de Studioul de artă fotografică al
Combinatului poligrafic Casa Scînteii, Secția foto Agerpres și Ștefan Petrescu.


Broșură: Monumente istorice bisericești din Județul Suceava. 1970.
Editată de Mitropolia Moldovei și Sucevei, Iași.


Broșură: Monumente și muzee. Oficiul Național de Turism. 1971.


Volum: Turism în toate anotimpurile. Anii '70.
Volum: Rădăuți - Mic îndreptar turistic. Editura Sport-Turism. 1978.


Brosura: Ghid Comercial Turistic Judetul Suceava. Anii '70-'80.
Editat de Directia Comerciala a a judetului Suceava.
Realizat de I S Recom.


Pliant: Romania - Muzee si monumente. 1988.
ONT Carpati - Publiturism. In limba franceza.


Bucovina. Mini-carnet imagini, tip armonică. 2004.
Foto: Constantin Dina (2004). Editor: Tipo-Dec '95.
În limba franceză și engleză (nu și în română).

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !