miercuri, 29 martie 2017

Din vechiul Malenbach
România de-altădată 


Sebeș 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Vedere generală a orașului Sebeș. Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Sfatul popular. Cod: 894 I. P. 1. Librăria Noastră. 1957.


Sfatul popular orășenesc. Cod: 279 I. P. 1. 1959.


Sebeș - punct de plecare în numeroase excursii prin Munții Sebeșului.
Volum: De-a lungul șoselei Oradea-Mangalia. 1962.
Seria: Orașe și priveliști. Foto: S. Mendrea (A.F.I.A.P.)


Colaj: Regiunea Hunedoara. Imaginea din dreapta, jos: Sebeș 1967.

Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Centrul feudal al orașului. Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Biserica evanghelică și centrul feudal al orașului Sebeș.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Biserica evanghelică și casa cu arcade.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Biserica evanghelică (sec. XIII-XIV). 
Cod: 8769. Foto: Fl. Oița. A doua parte a anilor '60. Necirculată.


Biserica evanghelică. Fațada de sud. Înainte de restaurare.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Biserica evanghelică. Fațada de sud. După restaurare.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.) Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Biserica evanghelică. Fațada de sud. Detaliu de fațadă cu sculpturi în piatră.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.) Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Fațada sudică a Corului gotic cu turnulețul scării după restaurare.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.). Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Turnulețul cu scară de pe latura sudică a corului gotic al bisericii evanghelice.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Corul gotic. Statuie gotică pe latura de nord. Detaliu.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Statuie de piatră ce decorează Corul gotic.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Idem.


Idem.


Catedrala evanghelică (sec. XIV). cod: 5637.
Foto: Al. Mendrea. Anii '70. Necirculată.


Catedrala evanghelică. Cod: 579. 1973.


Biserica evanghelică. Volum: Turism în toate anotimpurile. Anii '70.


Catedrala ev. C.A. din Sebeș. Anii '70-'80. Necirculată.
Ilustrata are aplicată ștampilată menționarea:
"Se vinde cu lei 3, în favoarea Bisericii".


Corul gotic. Vedere interioară. Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Amvonul sculptat în piatră și tripticul altarului.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.). Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Nava romanică centrală. Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Nava romanică laterală.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Colaj. Foto Pienaru Petre. Foto Ptonto Sebeș. Anii 2000. Necirculată.
Nava centrală (sec. XIII); Orga Rieger (sec. XIX); Amvon (sec. XVI);
Biserica Evanghelică Sebeș, finisată sec. XVI; Piatra rușinii (sec. XIV);
Biserica Evanghelică Sebeș, finisată sec. XVI; Altar deschis, 1518;
Orga hahn (sec. XVIII); Altar închis, 1518.
Design: Timotei Jinar. Tipar: Honterus, Sibiu.


Ușa metalică a turnului de pe latura vestică a bisericii.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.). Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Ușa metalică a turnulețului cu scară de pe latura sudică a corului.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.). Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Partea de sud-est a zidurilor de incintă cu Turnul Studentului.
Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Turnul Studentului. Înainte de restaurare.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Turnul Studentului. După restaurare. Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Turnul studentului (sec. XV). Cod: 15375. Foto: Al. Florescu.
A doua parte a anilor '80. Necirculată.


Capela Sfîntul Iacob după restaurare. Foto: Sandu Mendrea( E.F.I.A.P.)
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Casa Zapolya. După restaurare.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Casa Zapolya. Detaliu de fațadă.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Biserica romano-catolică.
Broșură: Ansamblul feudal din Sebeș. 1967.


Casa de cultură. Cod: 418. Foto: Stamate V. 1973. 


Terasa Parc. Cod: 580. Foto: D. F. Dumitru. 1975. Necirculată. 


Parcul 23 August. Cod: 9285. Foto: F. Șuler (CPCPS). Anii '70 - '80. Necirculată.


Parcul 23 August. 1988.


Terasa Arini. Cod 474. Foto Dumitru F. Dumitru. 1972.
Alt tiraj, țnscripționare eronată Terasa Afini. Același cod: 474. 1974. Necirculată.


Restaurant Arini. Cod: 9259. Foto: Al. Mendrea. Anii '70 - '80. Necirculată.


Rîpa roșie (Monument al naturii). Cod: 6572. Foto: D. F. Dumitru. Anii '70. Necirculată.


Colaj. Cod: 509. 1973.
Motel Dacia; Casa de Cultură; Catedrala evanghelică; Cabana Arini;
Consiliul popular.


Colaj. Județul Alba. Cod: 891. Editor: OSETCM. 1975. Necirculată. 
Imaginile din dreapta, sus: Sebeș - Rîpa Roșie și stânga jos: Terasa Arini
 Alte tiraje: 1980 (necirculată) și 1984.


Colaj. Cod: 20203. Anii '80 - '90. Necirculată.
Muzeul; Turnul studentului; Casa de cultură;
Parcul 23 August; Rîpa roșie - monument al naturii. 
***Am reprodus întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !