duminică, 2 septembrie 2018

Academia...la ceas de bilanț
România de-altădată 


Din istoria Academiei Române
La deschiderea sesiunii Adunării Generale a Academiei R. P. Romîne.
Raport de activitate pe anul 1962 prezentat de acad. Ștefan Milcu.
Planul de cercetări științifice pe anul 1963 al Academiei R.P.R.,
prezentat de acad. Vasile Malinschi.O imagine din aula Academiei R. P. Române în timpul lucrărilor sesiunii.


Florica Cordescu. Ilustrație la volumul de versuri Surîsul Hiroșimei de Eugen Jebeleanu.
Graficiana a primit Premiul pentru artă plastică Ion Andreescu 
al Academiei R. P. Române pe 1960.
Brăduț Covaliu - Cap de țăran. Pentru ciclul său de Tablouri, pictorul a fost distins
cu Premiul pentru artă plastică Ion Andreescu al Academiei R. P. Române pe 1961.


Consemnări publicate în Contemporanul, nr. 12. Vineri, 22 martie 1963.


Unchiul Vanea
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Național Craiova
Numele actorilor rămîn scrise cu litere mari în biblioteca intitulată Cehov
(în imagine Lucian Albanezu și Tudor Gheorghe).
Premieră: 24 februarie 1989.


Articol publicat în publicat Revista Teatrul, nr. 3. Martie 1989.


Grupaj publicat în Revista Teatrul, nr. 9. Septembrie 1989.
"...proiectând personaje pe ecrane..."
Arta plastică contemporană românească 


Zamfir Dumitrescu
Expoziția: Portrete memorialistice, Ateneul Român, BucureștiPortrete de ieri și de azi.
Portret memorialistic Peter Paul Rubens.Articol publicat în Revista Flacăra, nr. 41, 18 octombrie 1975.


Pace.
Reproducere publicată în Realitatea Ilustrată,
Almanahul Revistei Contemporanul, vara - toamna 1987.


***Mai multe despre acest artist puteți afla și de aici:

Artindex » Dumitrescu Zamfir

Cu Cenaclul la...Ion Creangă...
România de-altădată 


Cenaclul Flacăra - Festivalul de toamnă


Teatrul Ion Creangă, București 


22 - 26 septembrie 1975
Același public entuziast și receptiv.


Anunț publicat în Revista Flacăra, nr. 35. 6 septembrie 1975.
Cu o eroare de...anotimp și cu o desfășurare modificată 
(vezi cronicile redate în continuare)
Un debut convingător pe scena festivalului: Gheorghe Gheorghiu.


Tînărul poet Ion Zubașcu căntă cu autenticitate cîteva piese maramureșene.


Adriana Ausch, impresionantă prin puritatea liniei melodice.


Tudor Gheorghe, acest preasupus și entuziast, nobil serv al versului românesc.


Doru Stănculescu a fost ascultat cu intensă emoție.Dumitru Fărcaș, cu răscolitorul său taragot. La acordeon, Gheorghe Mureșan.


George Mihăiță, talentul în erupție.


Valeriu Sterian își trăiește cu sinceritate arta.


Radu Gheorghe ne-a convins de posibilitățile sale interpretative a
actoricești și muzicale.Articol publicat în Revista Flacăra, nr. 38. 27 septembrie 1975.Mircea Vintilă a cîntat cu extraordinarul firesc al artei sale.


Un interpret care a strălucit în recitalul său: Dan Chebac.


Deosebită sensibilitate artistică și ingenioasă artă compozițională: 
Evandro Rossetti. 
Frumos s-au logodit muzica și versul în recitalul lui Adrian Ivanițchi.


Împătimitul de poezie și expresivul ei interpret, Florian Pittiș.


Nicu Alifantis, un glas de penetrantă sonoritate.
Anda Călugăreanu sau prezența unei artiste de remarcabile și multiple posibilăți.


Mihai Stan a susținut cu vigoarea talentului său 60 de minute de tensiune lirică.


Unul din miile de spectatori satisfăcut de program și de locul său de lîngă lumini.
Dan Tufaru captează,sigur pe harul său, atenția publicului.


Gelu Nițu sau energia unui talent răscolitor.


Articol publicat în Revista Flacăra, nr. 39. 4 octombrie 1975.
Fotografii de Em. Tânjală.