marți, 12 iunie 2018

Festival-simbol al înfloririi socialiste...Ca să se știe...
România de-altădată 


Festivalul Național Cîntarea României
Capitol publicat în volumul România muzicală. Editura Muzicală. 1980. 

Gestul în xilogravură
Arta plastică contemporană românească 


Florin Stoiciu 


Muzeul Național al Literaturii Române, București 


21 iunie 2018


Te iubesc aproape orb
Lansare de carte 


Constantin Romulus Preda 


Librăria Mihai Eminescu, București 


13 iunie 2018
   Librăria Mihai Eminescu împreună cu Editura Hoffman vă invită miercuri, 13 iunie, de la ora 18:00, să participați la evenimentul de lansare a volumului de versuri Te iubesc aproape orb de Constantin Romulus Preda.
   Prezintă Alice Năstase Buciuta, redactor-şef al revistei Tango și scriitoarea Pușa Roth, membră a Uniunii Scriitorilor din România, secția dramaturgie și realizator Radio România.
   De asemenea, invitații se vor bucura de un moment artistic oferit de actrița Raluca Straia Andrei (Teatrul Metropolis), care va interpreta câteva dintre poemele autorului, și de un recital de chitară susținut de Alexandru Munteanu, absolvent al Conservatorului Superior de Muzică din Málaga.
   Constantin Romulus Preda s-a născut la 8 martie 1990, în municipiul Craiova, județul Dolj și este licențiat în Drept și Științe Politice.
   A publicat patru cărți de versuri: Mii de baionete îmi decorează inima (Editura Autograf MJM, Craiova, 2013), Iubirea noastră înflorește dincolo de stele (Editura Autograf MJM, Craiova, 2013), Cap sau pajură, sabie sau inel de logodnă (Editura Autograf MJM, Craiova, 2015), Martirul Garoafei (Editura Autograf MJM, Craiova, 2015).
   I s-a decernat premiul de debut al Festivalului Internațional Mihai Eminescu (ediția I, septembrie 2013), fiind remarcat de Justo Jorge Padrón, unul dintre poeții importanți participanți la prima ediție a Congresului Mondial de Poezie de la Craiova.
   "Nu te lasă să-i bănuiești cruda tinerețe. Dacă nu ai ști – dar nici nu trebuie să știi! – că este nepermis de tânăr, poezia lui Constantin Romulus Preda te-ar putea lovi drept în moalele inimii prin profunzime, prin rotunjime, prin versul care cade înțelept peste uimirile tale, îmblânzindu-ți-le.
   Nu te lasă să bănuiești nici că este fiul poetului drag care l-a zămislit, decât, firește, după numele care își țese silabele peste genele de poet crescut întru curățenie, în lumea tot mai împuținată a oamenilor cu suflet nobil, căutători de măreție, pentru că el scrie altfel decât au scris predecesorii lui întru poem și amor.
   Nu te lasă să crezi nici că nu l-ai mai citit până acum, pentru că toate versurile sale se cuibăresc atât de firesc în sufletul tău, încât le simți întorcându-se acasă, acolo unde tu însuți le-ai gândit și le-ai tăcut pe toate, așteptându-l pe el, Constantin Romulus Preda, să descopere cea mai desăvârșită formă pentru ele.
   Iar la sfârșit de volum, după o tulburătoare călătorie prin tine însuți și prin univers, nu îți îngăduie nici să decazi la cel care ai fost înainte de a deschide cartea.
   Mie așa mi s-a întâmplat. Așa că îndrăznesc să mărturisesc: am crezut că îi fac o favoare tânărului, frumosului poet Constantin Romulus Preda, acceptând misiunea de a-i citi cartea înainte ca ea să dea peste lumina ochilor noștri și de a o recomada mai departe. După ce am străbătut volumul filă cu filă, într-un vărtej de revelații și emoții, am știut că el mi-a făcut un dar de preț, luându-mă de mână pentru a păși alături de el pe un drum de cuvânt și mare dragoste, un drum care duce drept în miezul literaturii române.” (Alice Năstase Buciuta)

Vindecări Miraculoase - Nicolae Grigorescu (1838-1907)
Muzeul Municipiului București 


15 iunie 2018
   Muzeul Municipiului București vă invită la vernisajul expoziției Vindecări Miraculoase - Nicolae Grigorescu (1838-1907) care va avea loc vineri, 15 iunie 2018, ora 18:30, la Palatul Suțu.
   "Simfonia aceea de linii, de tonuri, de umbră și de lumină, înfrățirea aceea a tuturor elementelor care fac, sub raza unei clipe fericite, ca un lucru să fie frumos, n-ai s-o mai găsești. Peste un ceas alta-i fața lumii, și tu ești altul” - spusele lui Nicolae Grigorescu, consemnate de Alexandru Vlahuță.
   Precum timpul care ne transformă de la un ceas la altul, și pictura lui Grigorescu s-a transformat în interpretările primite de la o epocă la alta. Proiectul expozițional propus, cel al Vindecărilor Miraculoase, își dorește de această dată să re-descopere tehnica maestrului. Pentru că trecerea timpului asupra lucrărilor de la Pinacoteca Municipală a lasat urme grave, intervenția restaurării a fost una necesară. Prin acest proces am reușit să vedem tainele ascunse ale picturii. Și am descoperit ce ne place nouă să credem că ar putea fi chiar o amprentă a maestrului.
   Redăm așadar publicului o parte din lucrările semnate de Nicolae Grigorescu din patrimoniul Pinacotecii. Lucrări provenite din donații sau achiziții ulterioare, o parte din ele au un trecut necunoscut, dar frumusețea lor vorbește de la sine. Am încercat să arătăm diferite fațete ale tehnicii pictorului, încercând să surprindem evoluția lui artistică. Vindecarea în cazul Grigorescu nu a venit ca un demers impus de memorie și de conștiință, vindecarea a venit ca un proces de re-descoperire. În sensul în care am redescoperit de la cel mai mărunt pigment folosit la cea mai complexă compoziție și aici mă gândesc la Transportul de provizii. Această lucrare este realizată în urma Războiului din 1877 de Independență și pictorul a ales în mod special tonalitatea de alb și negru pentru a surprinde mai exact durerea. Grigorescu a pictat foarte puține lucrări în tehnica aceasta.
    Dacă de obicei ne gândim la peisajele lui Grigorescu încercând să găsim modalitatea în care a integrat ființa în peisaj, de data aceasta am oferit spre vizionare mai multe portrete ale maestrului în care ființa, mai cu seamă femeia, este personaj central. «Obiectele ce constituie motivul într-un peisaj, arborii, infractuozitățile terenului, ființele ce-l populează și-i dau viață, sunt tot atâtea obstacole de forme variate, pe care le întâlnesc razele în drumul lor, căzând puternic pe anume părți ale lor, și scoțându-le în relief, lăsând în umbră altele». (George Oprescu, Nicolae Grigorescu, ed. Meridiane, 1961). Astfel încât, dacă așa stau lucrurile în peisaje, în portrete, putem spune că se aduce ceva din natură pentru a potența personajul. Vedem jocurile de lumină pe care le aduce în portrete prin tușele de pensulă, încercând să contureze prin tușe și trăsăturile de caracter ale personajelor. Jocul privirilor este de urmărit și el, câteodată personajele ne privesc, alteori ele privesc spre exterior, dar vedem, în fapt, o privire ce este îndreptată spre interiorul lor. Poate cea mai emblematică astfel de ipostază este Profilul pierdut pentru că prin poziționarea pe care Grigorescu a dat-o personajului, cu spatele la privitor, de fapt a dezvăluit mai multă fragilitate și femininate. Lucrarea Profil pierdut, fiind pictată în perioada când a fost în Franța, este semnată Grigoresco.
   Pictura expusă dorește să implice vizitatorul pentru a descoperi aceste dualități, aproape-departe, tușă-ansamblu, micro-macro, să simtă simfonia liniilor, a tonurilor de umbră și de lumină, la Palatul Suțu, admirând pictura lui Nicolae Grigorescu” (Drd. Marinescu Delia).

Conferințele Ruxanda Beldiman
Istoria Regală. Valori europene în artă și arhitectură 


Theodor Paleologu 


Biblioteca Universitară Carol I, București 


14 iunie 2018 
Manifestarea are loc de la ora 18:00. în  Aula Bibliotecii Universitare Carol I.
Vă invităm și vă așteptăm cu drag!
Un proiect al Fundației Culturale Secolul 21.

Ce mi-e Segal, ce mi-e sin Zeilig...
România de-altădată 


Colecții și Colecționari 


Înscrisuri de toate felurile 
Document datat 9 Maiu 1923.


Declarațiune dată de Alex Copăcescu și Horia Cesar.
Ce-au confirmat, vedeți mai jos...Azi și de-a pururi, Suntem Eminescu!
Galați 


15 iunie 2018

Istorie și Muzică
Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat 


Făgăraș 


ediția a II-a, 20 - 23 iunie 2018


   Între 20-23 iunie 2018 vă invităm la cea de-a doua ediţie a proiectului Istorie şi muzică ce îşi propune, în anul Centenarului, evocarea Marii Uniri prin aportul adus de câteva personalități ale lumii muzicale la evenimentele premergătoare (participarea lui Mihail Jora, ca și a altor compozitori, la Primul Război Mondial, a lui Emil Monția ca reprezentant la Adunarea de la Alba Iulia), dar și contribuția unor muzicieni la reapariția unor țări pe harta Europei (pianistul Ignacy Jan Paderewski, devenind primul prim ministru și ministru de externe al Poloniei renăscute ca stat).
   În cadrul proiectului vor fi evocate și momente din istoria de aproape jumătate de secol a regimului comunist din România, prin prezentarea biografiilor necunoscute până acum ale unor interpreți elogiați pe scenele românești și internaționale (prin intermediul celei de a doua expoziții de fotografii și documente din Arhiva C.N.S.A.S.).
Proiectul este inclus în evenimentul Art Festin Făgăraş 2018
Intrarea gratuită

Cântecul preferat...
România de-altădată...Oamenii epocii fanariote
Lansare de carte 


Tudor Dinu 


Librăria Humanitas, Cișmigiu, București 


12 iunie 2018

   Vă așteptăm marți, 12 iunie, ora 19:00, la Librăria Humanitas la Cișmigiu, la dezbaterea prilejuită de publicarea la Editura Humanitas a volumului Oamenii epocii fanariote. Chipuri din bisericile Țării Românești și Moldovei de Tudor Dinu, o fascinantă istorie vizuală a oamenilor din țările române în veacul al XVIII-lea și în primele două decenii ale secolului al XIX-lea. 
   La eveniment vor vorbi, alături de autor, istoricul Georgeta Filitti, filologul și antropologul Cristina Bogdan și Radu Garmacea, redactor-șef al Editurii Humanitas.
  În căutarea imaginii pierdute a oamenilor epocii fanariote, profesorul Tudor Dinu a străbătut în lung și în lat Țara Românească și Moldova, de la hotarele Banatului până la Nistru, de la Iași până la Dunăre, pentru a identifica toate acele biserici care, în pofida vicisitudinilor istoriei, păstrează pe zidurile lor chipurile ctitorilor de odinioară. După peripeții demne de un roman de aventuri, a izbutit să vadă cu propriii ochi și să fotografieze cele circa 135 de tablouri votive din epocă, în care sunt reprezentați vreo mie de semeni de-ai noștri în ipostaza în care își doreau să rămână în amintirea posterității, etalându-și cele mai frumoase costume, bijuterii, arme ori coafuri. Este vorba nu doar de domnitori cu familiile lor, ca în primele secole din existența țărilor române, ci și de oameni aparținând unor categorii sociale dintre cele mai diverse (boieri și boiernași, militari, negustori, meșteșugari, ciobani, moșneni și, de bună seamă, clerici de toate rangurile, de la semeții mitropoliți și episcopi până la umilii monahi), uniţi între ei doar de credința în Dumnezeu și de o certă bunăstare, care le-a permis să contribuie la înălțarea unor lăcașuri de cult. Completând datele oferite de tablourile votive cu cele furnizate de sursele scrise ale epocii, Tudor Dinu oferă o fascinantă istorie vizuală a oamenilor din țările române în veacul al XVIII-lea și în primele două decenii ale secolului al XIX-lea.
   Tudor Dinu (n. 1978) este conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, unde predă limba, literatura şi civilizaţia greacă. A susţinut prelegeri şi conferinţe, ca profesor invitat, la universităţile din Atena, Nicosia, Berlin, Kiev şi Brno şi la mai multe societăţi ştiinţifice din Grecia. În ultimii ani, a participat la cele mai importante congrese internaţionale de studii neoelene (Granada, 2010; Nicosia, 2012; Tbilisi, 2012; Atena, 2012; Paris, 2013; Salonic, 2014, Komotini, 2015; București, 2015; Veliko Tîrnovo, 2016; Atena, 2017; Chios, 2017). În 2014, a fost ales secretar general al Societăţii Europene de Studii Neoelene. 
   Lucrările sale dedicate unor chestiuni de filologie, istorie, civilizație greacă veche, bizantină și postbizantină, precum și elenismului din țările române au fost tipărite în România, Grecia, Cipru, Franța, Cehia, Letonia, Ucraina și Georgia. A publicat traduceri din autori antici (Aristofan, Plutarh, Iamblichos, Seneca, Plinius Maior) şi moderni (Iannis Ritsos, Nikos Engonopoulos, Andreas Empirikos, Hristos Iannaras etc.). Este fondatorul şi redactorul-şef al primei reviste româneşti de studii neoelene, Neograeca Bucurestiensia. La Editura Humanitas, a publicat volumele Mihai Viteazul, erou al eposului grec (2008), Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat – rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII (2011), Bucureștiul fanariot. Biserici, ceremonii, războaie (2015), Bucureștiul fanariot. Administrație, meșteșuguri, negoț (2017). În duminica de Florii a anului 2018 a fost înnobilat la Constantinopol de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care i-a acordat titlul bizantin de archón hypomnematógraphos.
Un eveniment realizat în parteneriat cu Fundatia Calea Victoriei
Degustare de braga asigurată de Bogdania.
***