sâmbătă, 24 decembrie 2016

Mituri și legende - pictură pe sticlă
Nadejda-Luminița Nicolescu


Colecții și Colecționari


Cartofilie
Basm.


Hiperion.


Legenda licuricilor.


Legenda Rinului.


Legenda Vrîncioaiei.


Legenda Genovevei de Brabant.


Cezara.


Frumoasa din Pădurea Adormită.


Rusalka.


Miorița.


Letopiseț.


Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte.


Ochii mamei - basm popular japonez.


The Last Judgement (Judecata de Apoi; n.a.). Coperta I-a.
Mapă-set. Cărți poștale necirculate. Anii '90.
Editura: ICAR, București.

Filme noi
România de-altădată


Cinemateca

Program (pliant) distribuit numai în cinematografele din București. 1961.
Pentru mărire, click pe imagini.

Dragoste la țarăDe pe scenele teatrului românesc de-odinioară


Ansamblul de Cîntece și Dansuri Ciocîrlia
Program-pliant, Ansamblul de Cîntece și Dansuri Ciocîrlia
al Ministerului Afacerilor Interne, Secția Teatru, București.
Anii '50 - '60. 
La ceas aniversarRomânia de-altădată


Carol al II-lea


Majestatea Sa Regele Carol II
Regele Ferdinand întregitorul de neam și de țară cu primul născut 
Principele Carol, astăzi Majestatea SaRegele tuturor Românilor, a cărui 
domnie înțeleaptă și roditoare a intrat în cel de-al optulea an de cârmuire
și pentru care țara se roagă și se bucură din tot sufletul pentruca Dumnezeu
să-L ocrotească și să-i dea domnie lungă. 


Unchiul și Nepotul. Regele Carol I întemeietorul regatului României
putătorul coroanei de oțel din tunurile luate la Plevna, avea o mare dragoste
pentru nepotul Său a cărui istețime și agerime de minte de pe atunci uimise
întreaga Curte Regală. Sfaturile Unchiului și Marelui Rege și azi stau 
nepieritoare la Curtea noastră Regală.


Întâiul născut: bucuria neamului românesc.


În costum de oltean cu suman, ițari și opinci.


Micul vânător: armat și cu sabie și cu pușcă.


Tânăr prinț surâzător și cu frumoase plete blonde.


În școala militară: drepți pentru rugăciune.


Salutând pe Regele Carol I și pe Ferdinand I.


În pădurea din Sinaia în anul 1909. 


Tânăr sublocotenent de vânători în anul 1909.


În Moldova pe front stând de vorbă cu soldații.


M. S. Regele dând mâna cu cel mai mic cercetaș.


M. S. Regele salutând străjerii la 8 Iunie.


Puternică iubire părintească. M. S. Regele Carol II cu Măria Sa
Marele Voevod Mihai înainte de a urca pe Tronul Romăniei.
Ca orice tată iubitor își ține în brațe Copilul-Rege și-i spune 
cuvinte dulci de leagăn și dragoste.


Tatăl și Fiul. Îmbrățișare de dragoste. În acelaș timp o grijă depsebită
pentru pregătirea sufletească și trupească a tânărului vlăstar regal. Priviți
isbitoarea asemănare a Voevodului cu M. S. Regele când era mic. 


Fotografii publicate în numărul special al Revistei Albina,
Nr. 40, 15 Octomvrie 1937.