miercuri, 4 ianuarie 2017

Filme noi
România de-altădată


Cinemateca

Program (pliant) distribuit numai în cinematografele din București. 
Nr. 11. Noiembrie 1956.
Pentru mărire, click pe imagini.Artă textilă: Călătoria
Arta plastică contemporană românească


Mădălina Vieriu


Galeria de Artă Grand Hotel Traian, Iași


5 - 31 ianuarie 2016


   Galeria de Arta Grand Hotel Traian vă invită luna aceasta la expoziția de artă textilă Călătoria semnată de Mădălina Vieriu.
   "Continua căutare a sentimentului de siguranță a generat o investigare a potenţialului oferit de propriile „imperfecțiuni” interioare ce ne poartă într-o Calătorie perpetuă. Propriile emoții umane sunt iritante și derutante, dar perfecte prin refuzul izolării" (Madalina Vieriu).
Lucrările pot fi admirate până pe 31 ianuarie 2017.
Intrarea liberă.

Exponatul lunii
Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea


Bacău


3 - 31 ianuarie 2017


CORCODELUL MARE (Podiceps cristatus)

Descriere

  Coloritul general este brun, pe burtă mai deschis, aproape albicios. Caracteristice sunt gulerul de culoare ruginie-roşcată şi moţul de pe cap de culoare neagră.

Habitat

   Des întâlnit în habitate umede precum lacuri naturale şi artificiale, râuri cu ape lin curgătoare, lagune. Cuibăreşte în habitate cum sunt iazurile din cadrul amenajărilor piscicole sau bălţile unde nivelul apei este scăzut.

Răspândire

   Specie parţial migratoare pe teritoriul Europei şi Asiei. În România, populaţia cuibăritoare atinge aproximativ 20.000-30.000 de perechi.

Hrana

  Se hrăneşte cu peşte de talie medie şi mică (se scufundă pentru a-l prinde). În sezonul de cuibărit se poate hrăni şi cu insecte acvatice, moluşte şi crustacee.

Reproducerea

   Cuibăritul poate începe încă din lunile ianuarie - februarie, dar majoritatea exemplarelor cuibăresc în lunile martie-aprilie. Ambii parteneri se îngrijesc de amenajarea şi paza cuibului.

La ceas de bilanț
România de-altădată


Arta plastică contemporană românească
Zoe Băicoianu - Avînt.
Revista Arta Plastică, Nr. 6 - 7, 1964.
Editori: Comitetul de Stat pentru Literatură și Artă, Uniunea Artiștilor Plastici.
Fotografii: Emil Dragu.
Un număr special, dedicat împlinirii a două decenii de la Eliberare (23 August 1944).
Bun prilej, și pentru noi, de a cunoaște creația din domeniul artelor plastice
din acea perioadă. In majoritate tributară realismului socialist...


Ovidiu Maitec - Proiect pentru Panteon.


Idem.


Eugen Popa - Peisaj.


Petre Balogh - Proiect de monument (Galați).


Ion Jalea - Oameni cu tauri.


Vasile Kazar - Din ciclul Petrecere III.


Emilia Niculescu-Petrovici - Spre stația de dezbenzinare.


Vasile Pintea - Eliberarea.


G. Miklossy - Partizanii.


Rodica Lazăr și Iacob Lazăr - Naționalizarea 
(frescă pentru Casa de cultură a tineretului din Raionul 23 August). 


Viktor Roman - Brigadieră.


Dumitru Ghiață - Flori de munte.


Ligia Macovei - Ilustrație la Poezii de Eminescu.


Vasile Dobrian - Se aprindeau lumini în noapte.


Marius Bunescu - București 1959.


Corneliu Baba - Autoportret. 1963.


Iosif Fekete - Oțelari.


Constantin Plăcintă - Automatizare.


Brăduț Covaliu - Studiu pentru compoziție.


Luca Adalbert - Tripticul Eliberării (Solidaritate, Insurecție, Constructie) - ulei.  


Puia Masichievici - Fete din pădure.


Boris Caragea - Chemare.


Incze Janos Des - Electricieni.


Olga Porumbaru și Gh. Șaru - Proiect de paviment pentru Piața din Suceava.


Mihai Danu - Odihnă.


Vladimir Șetran - Natură statică.


Victor Rusu - Ciobanu - Bună dimineața.


Romulus Ladea - Bucuria vieții (fragment).


Mihai Horea - Colectivistă din Ardeal.


Alma Redlinger - Calea Griviței la Podul Constanța.


Spiru Chintilă - Insurecția armată.


Lia Szasz - În pauză.


Silviu Băiaș - Anteproiect pentru decorarea pereților casei scărilor
de la Institutul de mine din Petroșeni (fragment).


Florin Rony Noel - Ilustrație pentru Nicoară Potcoavă de Mihail Sadoveanu.


Lucian Grigorescu - Muncitoare.


Dorio Lazăr - Tinerețe.


Alexandru Șainelic - Maramureșeni.


Gina Hagiu - Amiază de august.


Spiru Chintilă - Portret.


Gheorghe Coman - Tineri (fragment).


Gheorghe Șaru - Constructori (în lucru).


Val Munteanu - Ilustrație la Corbea, baladă populară romînească.


Dumitru Ghiață - Peisaj din Bucureștiul nou.


Wanda Sachelarie - Industrializare.


Tiberiu Krausz - Muncitorul Victor Cocoș de la Semănătoarea.


Dimitrie Grigoraș - Peisaj industrial.


Ion Sălișteanu - Constructori.


Aurel Ciupe - Odihnă (în lucru).


Grigore Vasile - Tinere colectiviste.


Eva Cerbu - Pescuit de noapte.


Ion Vlad - Studiu.


Eftimie Bîrleanu - Țărancă colectivistă din Năsăud.


Iulia Hălăucescu - De la Bicaz la Onești, după 20 de ani.


Liviu Florean, Ion Mitrea, Paul Sima - Mozaic pentru Cantina studențească din Cluj.


Gheorghe Iliescu - Portret.


Ion Pană - Improprietărirea.


Jeno Szervatiusz - Autoportret. 1956 (fragment). 


P. Dumitrescu - Peisaj.


Lucia Piso - Colectivistă.


Simona Vasiliu-Chintilă - Calea Griviței.


Szekely Laszlo - La pîndă.


Andrassy Zoltan - Difuzarea manifestelor.


Clarette Wachtel - Fete citind.


Toth Laszlo - Rafinărie de petrol la Onești.


Diodor Dure - Înterior de uzină.


Martin Izsak - Cap de fată.


I. Sima - Iarnă.


Oscar Han - Ștefan cel Mare.


Vasile Condurache - Colectivista Elena Condurache.


Iosif Bene - Sărbătoare (Din ciclul Satul nou și satul vechi).


Frențiu Sever - A căzut pentru libertatea noastră.


Vasile Celmare, Sever Mermeze - Răscoala lui Tudor Vladimirescu
(frescă la Casa de cultură a tineretului din Raionul Tudor Vladimirescu - fragment).


Constantin Piliuță - Oțelari de la Hunedoara.


Al. Ciucurencu - Natură statică cu cană.


Mircea Vremir - Pacea.


Vincențiu Grigorescu - Peisaj cu sonde.


Ion Vlasiu - Maternitate.


Maria Plăcintă - Mozaic (Mamaia).


Ștefan Szonyi - Sudor.


Gh. Spiridon - Bloc nou.


Ioana Kassargian - Sculptură pentru litoral.


Cornelia Daneț - Dans în Oaș.


Edith Orlowschi - Cap de femeie.


M. H. Maxy - În uzină la Reșița.


Gh. Popescu - Mozaic (Restaurantul Tomis - Mamaia).


Ion Pacea - Prietenie.


Ion Irimescu - Portret de țărancă.


Nagy Imre - Construcția Fabricii de ciment de la Bicaz.


Ana Iluț - Cărți noi.


Cornel Medrea - Victorie.


Petre Abrudan - Compoziție (schiță).


Henri Catargi - Împresii de la Onești.


Abody Nagy Bela, Petre Abrudan, Petru Feier - Frescă pentru
Casa de cultură a studenților - Cluj (fragment).


Sandor Mohi - Bicicliști.


Albert Nagy - Construcții.


Vasilica Marinescu - Repaus.


C. Pauleț - Șantier naval.


Jana Ghertler - Fata cu gîște.


Iosif Matyas - Muncitori.


Ion Bițan - Portret.


Lowith Marc Egon - Puterea muncitorească.


Artur Vetro - Mama.


Iulia Oniță - Portret de fetiță.


Maria Ciupe - Zlatna.


Carolina Fritz - Schimbul de noapte.


Mac Constantinescu - Mozaic.


Zoltan Kovacs - Frescă pentru Clubul Uzinelor Carbochim (fragment).


Mircea Velea - Electrificarea-Bicaz. 1961.


Ștefan Constantinescu - Proiect de pictură monumentală.


C. Baraschi - Eminescu.


Vasile Celmare - La îndemnul sirenei lui Roaită.


Eugen Mihăiescu - Ilustrația la Mama de Maxim Gorki.


Ludovic Boroș - Însămînțare.


Dorian Szasz - Viață nouă în Dobrogea.


Gh. Boțan - Onești.


Corina Beiu-Angheluță - Pentru pace.


Lelia Zuaf - Portretul Mariei Dogaru, deputată îm Marea Adunare Națională.


Paul Erdos - Maramureș.


Adrian Podoleanu - Rafinăria Nr. 1.


Ion Mirea - Peisaj marin.


Ștefan Barabaș - În campania de vară.


Emilia Dumitrescu - Șantierul naval Brăila.


Marcel Chirnoagă - Învingătorii (Din ciclul Împotriva fascismului).


Geza Vida - Proiect pentru Monumentul ostașului romîn.


M. Tofan - Schiță de decor pentru piesa Orfeu în infern de Tennessee Williams. 


Paul Bortnovski - Schiță de decor pentru piesa Vizita bătrînei doamne 
de E. Durrenmatt. 


Al. Brătășanu - Schiță de decor pentru piesa D'ale carnavalului de I. L. Caragiale.


Sandor Puskas - Sportivă.


P. Achițenie - Construim.


Ion Nicodim - Pîinea.


Gh. Apostu - Maternitate.


Gh. Iacob - Contractarea mieilor.


Victor Cupșa - Omagiu lui Enescu.


Ion Gheorghiu - Natură moartă.


Hora Coriolan - Peisaj de iarnă.


Octav Grigorescu - Desen.

Simeze - Alexandru Ciucurencu


1 Mai.


Peisaj.


Autoportret.


Nud cu vioară.


Natură moartă cu brîndușe.


Peisaj.


Femeie în interior.

Simeze - Gheorghe Ionescu. 


Autoportret.


Livada.


Reflexe în apă.


Peisaj urban.