joi, 9 martie 2017

Satele României (3)
România de-altădată


Rășinari


Colecții și Colecționari 


CartofilieVedere panoramică. Cod: 322. 1969.


Vedere generală a comunei. Cod: 0107. Foto: Horst Wachter. 1981. Necirculată.
Editor: Transilvania Publicitate (cu ocazia centenarului Octavian Goga).


Rășinari. Volum: Sibiu - Mic îndreptar turistic. 1962.


În comuna Rășinari. Album: Regiunea Brașov.   
Foto: Aurel Mihailopol. 1965/1966.


Biserica din Rășinari. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Biserica ortodoxă. Cod: 217. Foto: G. Bușoiu. Anii '70. Necirculată.


Casa natală a lui O. Goga. 1965.
"Iți scriu exact din locul de pe verso. Și-mi aduc aminte de vorba lui O. Goga:
<Salutare măi bădie!/Un amic cu p...vie>. P.S. Să ferească sfînta soartă/
De amici cu p...moartă!"
Destinatar: tov. dir. Gen. înalt P.S. ing. Mihai Ionescu.


Casa memorială O. Goga. Cod: 10785. Anii '60 - '70. Foto: Al. Florescu. Necirculată.


Casa memorială Octavian Goga.
Cod: 0109. Foto: Alex. Ghițiu (colecția M. Oprișiu). 1981. Necirculată.
Editor: Transilvania Publicitate (cu ocazia centenarului Octavian Goga).


Juliana Fabritius Dancu - Uliță din Rășinari, jud. Sibiu (acuarelă, 1967).
Cod: 0212. Transilvania Publicitate. Necirculată. 


Căminul cultural cu bustul poetului Octavian Goga. Cod: 0106. 1981. Necirculată.
Editor: Transilvania Publicitate (cu ocazia centenarului Octavian Goga).


Caminul cultural. Cod: 0110. Foto: Horst Wachter. 1981. Necirculată.
Editor: Transilvania Publicitate (cu ocazia centenarului Octavian Goga).


Rășinari, muzeu etnografic. Pliant: Județul Sibiu. 1977.
Idem, 1979. 


Rășinari. Revista: Holidays în Romania, Nr. 11. Noiembrie 1973.Foto: Ion Predoșanu. Revista Flacăra, Nr. 45. 15 noiembrie 1975.


Rășinari. Cabana Curmătura Stezii. Foto: D. F. Dumitru. 1973.


Județul Sibiu. Colaj. Cod: 1929. 1975. Necirculată.
Imaginea din dreapta, sus: Cabana Curmătura. Rășinari.

Centrul Rășinariului văzut de pe dealul Coștița.


Ulița Sibiului.Case de tip urban în arhitectura Rășinariului la începutul secolului XX.


Rîul Caselor șerpuiește de-a lungul întregului sat.


Interior cu ustensile de bucătărie.


Uliță în pantă cu case mai noi.


Interior tipic rășinărean.


Arhitectură veche și nouă.
Ceramică și mobilier pictat în interioare din Rășinari.


Piese de mobilă pictată, de la mijlocul secolului trecut: ușă de dulap 


și ladă cu ascunzătoare. Muzeul etnografic din Rășinari.Căminul cultural construit în 1929 găzduiește săli de spectacole, bibliotecă,
săli de repetiții pentru numeroase manifestări artistice.O parte a corului din Rășinari înființat în 1884. Dirijorul de azi - Ioan Iliuț.


Port popular - Muzeul etnografic din Rășinari.


Se culeg strugurii de pe lîngă casă.


Unealtă pentru zdrobirea fructelor, aflată azi la Muzeul Tehnicii Populare
din Dumbrava Sibiului.


Cu oile la pășune.


Șezătoare la Muzeul etnografic din localitate.


Faze din prelucrarea lînii.Casă veche între Uliți.


Ioan Omotă, mare meșter al cojoacelor care au dus faima Rășinariului departe în lume.


Maria și Ioan Omotă, vestiți creatori populari din Rășinari,


și o creație a lor modernă care valorifică magistral tradiția populară.


Maria Omotă inițiează în păstrarea tradițiilor pe elevii clasei de cojocărit


și țesut a Școlii populare de artă.Biserica Sf. Paraschiva, construită între anii 1725 - 1758, a fost locul unor interesante
evenimente politice. Din pictura meșterilor Popa Grigorie, Ioan Zugrav reproducem
Raiul și Roata vieții, ambele pe fațada sudică a bisericii.


Case la țară - operă a pictorului naiv Vasile Frunzete.


Tablourile sale sunt cunoscute în țară și peste hotare.

Copiii rășinenilor în vizită la Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului.
În Rășinari, pe Ulița popilor, la numărul 778, este casa în care s-a născut,
la 20 martie 1881, Octavian Goga.


Poetul fotografiat de E. Fischer în anul 1907 la Sibiu.


Scrisoare din tinerețea poetului


și masa de lucru de la Rășinari.


Interior din casa natală.


O scrisoare din 12/25 septembrie 1909 a lui Ion Luca Caragiale.


Poetul în anul 1919.


Rășinari - "Sat din margine de codru/Revărsat sfios în vale"...
pomenit prima dată în documente în anul 1204.


Coperte de cărți.


O efigie din bronz a poetului, realizată de Weinberger, în 1920.


Scrisoare a lui George Enescu din 4 iunie 1932.


Dormitorul din casa părintească a lui O. Goga.


Casa natală: obiecte și mobilier.
Bunicul lui Octavian Goga l-a adăpostit, în această cameră și în acest pat,
pe Mihai Eminescu.


Făntîna din curte.


Scările spre cerdacul casei din față.


Mobilier pictat și


ceramica care au aparținut părinților lui Octavian Goga.


Cheile casei.


Poetul în 1925.


Masa din salon (și coperta a IV-a a albumului).


Perspectiva spre sud a Uliței popilor, cu brazii care străjuiesc casa natală.


Poezie din 4 decembrie 1920.


Un prețios document fotografic - Miron Cristea (care a devenit mai apoi
primul Patriarh al României), compozitorul Tiberiu Bredieanu, Octavian Goga
și Constantin Stere.


Prețioase opere de artă populară adunate de strămoșii lui Octavian Goga.


Ceramică, țesături, obiecte de lemn ți mobilier pictat în casa poetului.


Filă din caietul de poezii al poetului.


Fotografie din anul 1934, realizată cu 4 ani înaintea stingerii sale din viață
(7 mai 1938).


Articol publicat în Revista Flacăra, Nr. 45. 15 noiembrie 1975.


Ana Omotă.


Mariana Omotă.
Fragment de articol (Sibiencele, păstrătoareale unor vechi tradiții)
 publicat în Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


***Volum: Sibiu - Mic îndreptar turistic. Editura: Meridiane. 1962.
Fotografiile executate de Studioul de artă fotografică al Combinatului Poligrafic
Casa Scînteii și I. Fischer - Sibiu.


Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană. 


Album: Regiunea Brașov.   
Foto: Aurel Mihailopol (EFIAP). Text: Sînziana Pop. Editura Meridiane. 
Dat la cules: 04 08 1966. Tiraj: 5160 exemplare. Apărut: 1967.


Revista Flacăra, Nr. 45. 15 noiembrie 1975.


Pliant: Județul Sibiu. Publiturism. 1977.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Pliant: Județul Sibiu. Publiturism. 1979.

Celelalte două albume din seria Satele României le găsiți aici:

Sibiel - Imi pasa


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !