joi, 27 august 2020

Pe simezele Capitalei - Ascensiuni și tensiuni cromatice
Arta plastică contemporană românească 


Daniel Crăciun 


Biblioteca Metropolitană, București 


26 august 2020 
Amintiri și evocări
Din istoria învățământului românesc 


Colegiul Național Gheorghe Lazăr (7)
Promoția lui Emil Boldan (1928) avîndu-l în mijloc pe directorul 
Gh. Alexandrescu (Jujucă) și pe profesorul de franceză Aurel Dinu.


Capitol publicat în monografia O vatră de lumină.
120 de ani de prezență în cultura românească a Liceului Gheorghe Lazăr. 1981.