marți, 6 iunie 2017

Daria Up!
Expoziție de fotografie 


Gabriela Drăgoi 


Galeria 9, Bacău 


9 iunie 2017O zi cu păsări
Parcul Etnografic Romulus Vuia 


Cluj - Napoca 


10 iunie 2017La primul centenar...
România de-altădată 


Gara de Nord 


București (XXIII)
Album nedestinat comercializării. 1972.

Imagine a Bucurețtiului din 1872.


Gara Tîrgoviștii în anul 1872
(nume luat de la șoseaua Torgoviștii, Calea Griviței de azi - n.a.) 


Gara Tîrgoviștii în anul 1880.


Gara de Nord în anul 1895.


Aripa Gării de Nord din Calea Griviței, fostă clădire a poștei.


Desființarea atelierelor București Nord. Dărîmarea coșului.


Prima cabină de centralizare electrodinamică.


Orologiul Gării de Nord.


În așteptare.


Stația București Nord - Grupa Basarab.


Noua cabină de centralizare.


Noile peroane prelungite.


Electrificare.


Sistematizarea Gării de Nord.


Complex de blocuri în jurul Gării de Nord.


Plecarea din Gara de Nord a unui tren remorcat de locomotivă electrică.


Un moment de liniște în Gara de Nord.


Gata de plecare.


Încrucișări de drumuri în Gara de Nord.


Stația Buftea, prima stație centralizată de pe rețeaua căilor ferate.


Stația Chitila. punctul de ramificație a primelor două direcții
București - Ploiești și București - Pitești.


Statuia lui Gheorghe Duca, unul dintre cei mai destoinici 
directori generali ai Căilor Ferate Române.


Statuia eroilor ceferiști din primul război mondial din
Piața Gării de Nord.


Copertina Gării de Nord spre Calea Griviței.


Amenajări în interiorul halelor metalice.


Instalația de centralizare electrodinamică din Gara de Nord.


Peronul de legătură între București Nord și București Basarab. 


Terasa restaurantului Gării de Nord.


Magazinul de artizanat al agenției O.N.T. din Gara de Nord.


Interior al salonului oficial.


Calendar
Aspectul de azi al traficului de călători în Gara de Nord.


Stația Ploiești Sud în prezent.


În fața panoului plecări-sosiri.

 


Semnale și macaze.


Tracțiunea în timpLocomotiva cu abur Seria 047 - 088.


Locomotiva cu abur Seria 1286 - 1335.


Locomotiva cu abur Pacific Seria 2201 - 2240.


Locomotiva Diesel hidraulică CoCo 1250 CP.


Locomotiva Diesel electrică CoCo 2100 CP 060 D.A.


Locomotiva electrică 060 EA.


Imagini diferitePiața Gării de Nord - Vedere parțială Bul. Dinicu Golescu.


Linii și peroane în Gara de Nord.


Echipa de olds-boys a asociației sportive C.F.R. București Gara de Nord.


Corul Regionalei de Căi Ferate care a împlinit 25 de ani de activitate.


Cale liberă.


Coperta a IV-a.