miercuri, 26 octombrie 2016

O personalitate a Țării Năsăudului
Dumitru Nacu


Muzeul Grăniceresc Năsăudean


28 octombrie 2016Din străvechea Mesopotamie
De prin lume adunate...


Irak


Colecții și Colecționari


Cartofilie
Bagdad. Faris Al-Arabie. Anii '70. Necirculată.


Bagdad. Monumentul Soldatului Necunoscut.
Sculptură de Khalid Al-Rhai. Anii '70. Necirculată.


Bagdad. Moscheea Al-Khalifs. Anii '70. Necirculată.


Colaj. Inscripționare numai în arabă.


Bagdad. Imam Al-Kadhumain. 1180. Anii '70. Necirculată.


Inscripționare numai în arabă. 


Bagdad. Piața Mathaf, noaptea. Inscripționare numai în arabă.


Bagdad. Palestine Meridien Hotel. Anii '70. Necirculată.


Bagdad. Palestine Meridien Hotel, noaptea. Anii '70. Necirculată.


Orașul antic Al-Khedair - Kerbala. Anii '70. Necirculată.


Orașul Hatra. Ninive. Anii '70. Necirculată.

Pe simezele ieșene
Arta plastică contemporană românească


Bogdan Bârleanu


Galeriile Theodor Pallady, Iași


30 octombrie 2016


Dintre comorile muzeelor orădene
România de-altădată


Oradea (2)Muzeul Țării Crișurilor
Ghidul Muzeului Țării Crișurilor. Ediția a III-a. 1977.
Editor Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor.
Ghidul din 1984 (vezi mai jos) a intrat primul în colecție.
În continuare vă prezint numai imaginile diferite față de ediția enunțată.


Științele NaturiiNothosaurus procerus (Schroeder). Reptilă marină de vîrstă triasică.
a cărei resturi au fost descoperite la Peștiș (jud. Bihor).


Aspect din sala de paleontologie.


Buha (Buba buba L.) una dintre speciile caracteristice ale zonei montane bihorene.


Aspect din expoziție: Avifauna specifică zonei montane și colinare.


Materiale din colecția oologică - exemplare caracteristice continentului african.


Păsări de cîmpie în expozița secției.


Arheologie - Istorie"Askosuri" din lut - epoca bronzului, descoperite la Sălacea.


Ceașcă dacică din lut, secolul II î.e.n., descoperită la Tășad.


Ulcior dacic, din lut, secolul II î.e.n. descoperit la Berindia.


Cană din argint, lucrată într-un atelier romano-bizantin, secolul 4-5 e.n.
descoperită la Tăuteu.


Thalia? detaliu de pe acerași cană.


Vedere a expoziției prefeudale.


Cană lucrată din ou de struț, montată în argint aurit, sec. XVIII.


Cupă din scoică Nauthilus montată în argint, sec. XVII-lea.


Cană din fildeș cu basoreliefuri mitologice, sec. XVII-lea.


Pagină de titlu a revistei Familia din anul 1871 cu primul articol redactat
în limba română despre Karl Marx.


Manifestația antirevizionistă, antifascistă și antirăzboinică de la 
Oradea în anul 1937.


Căminul muncitoresc construit în anul 1927, din contribuția muncitorilor orădeni.


Bustul lui Nicolae Iorga - de Rodica Stanca Pamfil.


Etnografie - Artă PopularăIngenios executat, admirabil prin sculpturalitatea sa cricul de căruță
provine din satul Vărzari de jos (mijlocul sec. XIX).


Cu silueta elegantă și sobrietatea motivelor acest ulcior a fost
mlădiat de către unul dintre ultimii olari din Săliște de Valcău - 
Bursașiu Ilie.


Ceramică specifică tradiționalelor centre de olărit din Bihor.


Suită de costume populare românești și maghiare din Valea Crișului Negru
(aspect din expoziție).


Executate din globuri segmentate de sticlă, sau bani de argint, podoabele femeiești
accentuiază aspectul pitoresc al costumului popular bihorean.


Interiorul țărănesc de Pietroasa este o adevărată sinteză a genurilor creației
populare din Bihor (reconstituire în expoziția de bază).


Mobilier țărănesc (sec. XIX) și țesături de lînă - două remarcabile
genuri de creație ale oamenilor de pe Crișuri.


ArtaLe Gout Gerard Fernand (1856 - 1924) - Vedere dintr-un port breton.


Lucian Grigorescu (1894 - 1965) - Peisaj.Ghidul Muzeului Țării Crișurilor. Ediția a III-a. 1984.
Editor Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor.


Științele Naturii


Planul de vizitare a expoziției de științe naturale.
Resturile de mamut (Mammuthus primigenius), descopirte (corect: "descoperite") 
la Șicula în albia Crișului Alb. 
Corcodel mare (Podiceps cristatus) la cuib. Vitrina cu asociațiile caracteristicie
(corect: "caracteristice") apelor deschie din zona de cîmpie.

Arheologie - Istorie


Planul de vizitare a expoziției de istorie.
Vas de lut. Epoca bronzului, cultura otomani (circa 1400 î.e.n.)
Explicația din ghidul datat 1977:
Cană de lut din epoca bronzului, cultura Otomani - descoperită la 
Valea lui Mihai.Vitrină de expoziție, ilustrînd ecoul Unirii Principatelor în Transilvania.


Finalul scrisorii lui Bartok Bela către profesorul beiușean Ioan Bușiță.


Muncitorii orădeni sărbătoresc ziua de 1 Mai (1912).


Panou din expoziție înfățișînd Marea Adunare Națională de la Alba Iulia - 
1 Decembrie 1918.


Vitrină din expoziție ilustrînd momentul proclamării Republicii (30 Decembrie 1947).


Vitrină în care este prezentat momentul alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu
în funcția de președinte al Republicii Socialiste România (28 martie 1974).


Etnografie - Artă Populară


Planul de vizitare al expoziției de etnografie - artă populară.


Mobilier țărănesc (sec. XIX) și șesături de lînă - două remarcabile genuri
ale creației oamenilor de pe Crișuri (aspect din expoziție).
Ceramică tradițională din zona Beiușului (Leheceni, Criștiorul de Jos, Cărpinet).


Piese de ceramică albă confecționate la Vadu Crișului.


Suită de costume populare tradiționale din bazinul Crișului Negru (aspect din expoziție).

ArtaPlanul de vizitare a expoziției de artă.


Școala lui Boticelli (sfîrșitul sec. XV începutul sec. XVI). Fecioara cu pruncul.


Anonim flamand sec. XVI - Madona cu pruncul.


Le Gout Gerard Fernand (1856 - 1924). Vedere dintr-un port breton.


Gheorghe Petrașcu (1872 - 1949). Natură moartă.


Theodor Pallasy (1871 - 1956). Natură moartă.


Lucian Grigorescu (1894 - 1965). Autoportret.


Galeria de ArtăGaleria de Artă. Ghid. 1973.
Autor: Alexandru Avram.

 

Muzeul Județean Bihor. Anii '70. Necirculată.
Șirato Francisc (1877-1953) - Flori.


Muzeul Județean Bihor - Oradea (și editor). Necirculată.
Cupă de fildeș (sec. XIX).