marți, 24 iulie 2018

Interferențe plastice
Arta plastică contemporană românească 


Tiberiu Cercel 


Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, București 


5 - 28 iulie 2018

Acolo unde s-a născut Ștefan cel Mare și Sfânt
România de-altădată 


Borzești 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Biserica Borzești - vedere generală înainte de 1904.


Biserica Borzești cu contraforturile ridicate la începutul sec. al XIX-lea.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976. 


Biserica din Borzești. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.Biserica lui Ștefan cel Mare. Cod: 30. 1968.
Alt tiraj, cod: 899. Este menționat și fotograful: R. Braun. OSETCM. 1980. Necirculată. Biserica lui Ștefan cel Mare (sec. XVI). Foto: Al. Florescu. 1971.Biserica Borzești - vedere dinspre sud-vest.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Biserica Borzești - vedere dinspre sud-vest.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica din Borzești, construită de domnitorul Moldovei
Ștefan cel Mare (sec. XV).
Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica Borzești - vedere dinspre nord-vest.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Biserica Borzești - vedere dinspre vest-nord-vest.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Biserica Borzești - partea dinspre est.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Biserica din Borzești, detaliu. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.Ușa de la intrare.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Pisania de deasupra ușii de la intrare.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Susținerea cupolei. Detaliu din naos.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Fresca catapeetsmei - detaliu. Pictură veche și retușată în 1775.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Icoană veche Adormirea Maicii Domnului, retușată în 1775. Pictură pe lemn.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Icoană veche Sf. Nicolae, retușată în 1775. Pictură pe lemn.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Ușile vechi împărătești Buna Vestire.


Năframa Mîntuirorului - frescă. Detaliu.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Iisus Hristos - frescă pe peretele despărțitor, pronaos.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Vas de rezonanță (ulcior) sec. al XV-lea.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Ștefan cel Mare - tablou.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.


Ștefan cel Mare - bust din pronaos - 1952.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Crucea de piatră din curtea bisericii.
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.Biserica Borzești - vedere generală (1974).
Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.
Combinatul Petrochimic Borzești și ctitoria lui Ștefan cel Mare.
Pliant: Județul Bacău. 1982.


Rafinăria. 1963.


Instalația de purificare a acetilenei. Revista Știință și Tehnică, Nr. 7. Iulie 1964.


Fabrica pentru prepararea acidului clorhidric de la combinatul 
petrochimic Borzești, unul dintre cele mai mare de acest fel din țară.
Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). 1965.


Combinatul chimic. Prima parte a anilor '60.Articol publicat în Revista Știință și Tehnică, Nr. 6. 1965.


Combinatul chimic. Cod: 1176. Sfârșitul anilor '60.


Combinatul chimic.


Cod: 0145. 1974.


Platforma chimică de la Borzești.
Volum: România ieri, azi și mâine. 1976.


Combinatul Petrochimic din Borzești. Pliant: Județul Bacau. 1978.


Volum: Județele Patriei - Bacău. 1980.


Borzești. Termocentrala. 1962.


Volum: Județele Patriei - Bacău. 1980.Revista Știință și Tehnică, Nr. 7. Iulie 1964.


Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). Editat (în limba engleză)
de către Camera de Comerț a Republicii Populare Române. 1965.


Revista Știință și Tehnică, Nr. 6. 1965.


Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană. Volum: Monumente istorice de pe teritoriul Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 1976.
Autori: Pr. Ioan Sătulu, prof. Mihai Hrișcă.
Editura Episcopiei Romanului și Hușilor.


Volum: România ieri, azi și mâine. 1976.
Institutul Român de Relații Culturale cu Străinătatea.


Mapă-pliant: Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1976.


Pliant: Județul Bacău. Ministerul Turismului. Publiturism. 1978.


Volum: Județele Patriei - Bacău. Editura Sport-Turism. 1980.


Pliant: Județul Bacău. Ministerul Turismului - Publiturism. 1982.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !