vineri, 30 august 2019

De Ziua Limbii Române
Iași 


31 august 2019
    Sâmbătă, 31 August, ora 18:00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt ne vom întalni cu poeții: Valeriu Stancu, Emilian Marcu, Daniela Irina Stadniciuc, Ștefan Tudor Baciu, Nicolae Spătaru (Rep. Moldova), Radmila Popovici (Rep. Moldova) pentru a sărbători împreună 
Ziua Limbii Române, dar și pentru a încheia cu un recital extraordinar a doua ediție a proiectului Iașul, acasă pentru cei plecați. Sărbătoarea diasporei.
Moderatorul întâlnirii va fi poetul și jurnalistul Adi Cristi.
  După recitalul de poezie vom putea asculta cântece interpretate de Corul Marii Uniri din Iași.
Vă așteptăm sâmbătă, la ora 18:00, pe pietonal!

Vinovatul
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul C. I. Nottara
Premieră: 2 aprilie 1972.
Cronică publicată în Revista Flacăra, Nr. 19. 6 mai 1972.


Pe simezele ieșene - Călătorii afective
Arta plastică contemporană românească 


Rodica Postolache 


Galeria de Artă Nicolae Tonitza, Iași 


1 - 10 septembrie 2019
Vernisaj: 2 septembrie 2019, ora 18:00.

Când arbitrul permite "cotonogeala"...
Din istoria fotbalului românesc
O intervenție sigură a lui Sadowski, sub privirea atentă a lui Pall.
Mirashi, înaintașul albanez care a înscris unicul punct al partidei
(în minutul 63 - n.a.), în plină cursă, urmărit de Vass.
Un duel aerian Petchowski-Parapani, în care balonul nu mai e în joc,
în schimb jucătorii își caută "cotonoagele".


Dacă nu știți, vă spun eu. Meciul s-a disputat pe stadionul Giulești, pe 2 mai 1948.
În cadrul Campionatului Balcanic și al Europei Centrale.


Articol publicat în Revista Realitatea Ilustrată, Nr. 13. 9 mai 1948.
Exponatul lunii septembrie
Muzeul Județean Teleorman 


Alexandria 


1 - 30 septembrie 2019


   Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, vă invită luni, 2 septembrie a.c., ora 11:00, la deschiderea Exponatului Lunii Septembrie.
   Pentru perioada 1 – 30 septembrie 2019, Muzeul Judeţean Teleorman vine în faţa publicului cu o Scrisoare datând din 5 Septembrie 1919.
   Scrisoarea, păstrată în Colecția Documente a Muzeului Județean Teleorman, donație a lui M. Dulcă, este scrisă de alexăndreanul care semnează Alecu, fără însă a-i cunoaște identitatea, la fel și în cazul adresantului numit Mitică. Nici acesta nu poate fi identificat din cauză că scrisoarea nu are plic.
    Textul este scris pe patru coloane ale unei coli A 4, pliată în două. În prima parte a scrisorii se găsesc informații privind activitatea publicistică a autorului și o recenzie a vieții culturale din orașul Alexandria văzută prin activitatea Asociației Culturale condusă de Corneliu Banu.
    În a doua parte, expeditorul nu uită să facă o prezentare detaliată a vieții de zi cu zi din Alexandria, însemnând prețurile la pâine, băutură (țuică și vin), legume și fructe, îmbrăcăminte și încălțăminte. Aceste detalii sunt date în contextul primului an de libertate 1918-1919, comparându-se cu anii anteriori de foamete și lipsuri din cauza războiului și ocupației germane.

Cecilia Cuţescu Storck. Grafică de călătorie – prin Lisabona, Toledo, Fiesole, Assisi, Balcic sau Istanbul
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck 


București 


6 septembrie 2019 - 19 ianuarie 2020
    Muzeul Municipiului București invită publicul să participe la vernisajul expoziției tematice Cecilia Cuţescu Storck. Grafică de călătorie – prin Lisabona, Toledo, Fiesole, Assisi, Balcic sau Istanbul, eveniment care va avea loc pe data de 6 septembrie, ora 18:00. Participanții vor avea ocazia de a face ei înșiși o călătorie prin mirificul peisaj mediteraneean, privindu-l prin ochii pictoriței Cecilia Cuţescu Storck, cea care, atunci când finaliza o serie de lucrări invita, în prima jumătate a secolului XX, reprezentanții lumii artistice în propriul său atelier în care organiza periodic o mini-expoziție. Muzeul Municipiului București dorește să reia această tradiție și îi invită pe iubitorii artelor plastice să admire lucrările acestei pictorițe chiar în atelierul său din incinta Muzeului Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck (str. Vasile Alecsandri, nr. 16).


Pe simezele Capitalei - Salonul de Toamnă
Arta plastică contemporană românească  


Cercul Militar Național, București 


3 - 16 septembrie 2019

Ce-am avut...și nu mai avem...
România de-altădată 


Din istoria industriei românești 


Uzina Rulmentul Brașov 

Sala de ansamblare a fabricii Rulmentul. 
Volum: Brașov - Orașe si priveliști. 1962.


Secția de polizare a bilelor de la fabrica Rulmentul Brașov.
Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). 1965.


Uzina Rulmentul din Brașov. Almanah Magazin 1970. Decembrie 1969.


Calitatea inelelor de rulmenți depinde de "micron, gram, secundă" 
și de dotarea secției de tratare completă. În ultimă instanță, gramele și secundele se insumează în stive suplimentare de rulmenți.Sortarea bilelor se face cu aparate de înaltă tehnicitate.


- La micron?
- Da, la micron.
Articol (semnat de A. Sergiu) publicat în Revista Flacăra, Nr. 19. 6 mai 1972.
Foto: S. Steiner.  


La Rulmentul-Brașov, cincinalul va fi încheiat, potrivit datelor la zi ale întrecerii,
în 4 ani și 165 de zile. Revista Flacăra, Nr. 14. 12 aprilie 1975.

Articol publicat în Revista Flacăra, Nr. 49. 13 decembrie 1975.


Volum: Brașov - Orașe și priveliști. 
Fotografiile au fost realizate de H. Loffler (E.F.I.A.P.), C. Nestor, 
S. Mendrea (A.F.I.A.P.) și F. Hausleitner de la Studioul de artă fotografică 
a Combinatului poligrafic Casa Scînteii. Prefață: Petre Salcudeanu. 
Editura Meridiane. 1962.


Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). Editat (în limba engleză)
de către Camera de Comerț a Republicii Populare Române. 1965.


Almanah Magazin 1970. Decembrie 1969.


Revista Flacăra, Nr. 19. 6 mai 1972.


Revista Flacăra, Nr. 49. 13 decembrie 1975.

***Am respectat întocmai inscripționările din sursele folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări și corectări sunt utile și le voi avea în vedere
 cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

Bărbatul da, femeia nu
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Regina Maria

Lucia Sturdza Bulandra.


Cronică publicată în Ziarul Vremea, Nr. 333. 15 aprilie 1934.


Pe simezele Mogoșoaiei - Sat și ortodoxie
Arta plastică contemporană românească 


Christian Paraschiv 


Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 


24 august - 27 septembrie 2019

Grafician, pictor, sculptor, jurnalist și dramaturg, critic de artă
Din istoria caricaturii românești 


Ion Valentin Anestin (1900 - 1963)

Paul Wegener (Vremea, București, 5 aprilie 1928).
Volum: Istoria teatrului în România, vol. III (1919 - 1944), 1973.

Sub pseudonimul I. Val


Maior Barbara de G. B. Shaw, Teatrul Național din București
(Vremea, București, 21 noiembrie 1929).


Periferie de Fr. Langer, Teatrul Maria Ventura)
(Vremea, București, 24 octombrie 1929).
Caricaturi reproduse în Istoria teatrului în România, vol. III (1919 - 1944), 1973. 


Consemnare publicată în Spectator, supliment de umor și caricatură 
editat de Teatrul Mic, iulie 1989. 

Învierea lui Ion N. Ion


...îl dăruise Domnul cu o putere de nimic nu-i rezistă


și înoit la straie, în apartamentu lui aproape propriu, Ion I. Ion
primi strălucitul aspe care îl felicită în numele a lor săi aducîndu-i plocon
un cozonac și un meșter la mâncatul acestei bunătăți.Eșind din casă se pomeni cu toți mahării cari îi oferiră făgăduitele mașini
(la cari renunțaseră din prima lor zi de fericire).
- Scanare în două părți - Ajuns la gară, își luă rămas bun dela experții cari plecau pentru totdeauna și primi
puhoiurile de trenuri cu delegații autohtoni sosiți definitiv.
- Scanare în două părți - 


Ion I. Ion și frații lui căută zadarnic urmă de picior străin în tot cuprinsul locului.


De dimineață plin de durere conduse toba pe dealul Belului.


Dar Azorică cuprins de furie la vederea pisicei vecinului, trezi
pe Ion I. Ion la realitate.

***Desene publicate în Ziarul Vremea, Nr. 333. 15 aprilie 1934.


Idem, asigură prezentarea grafică și alte desene din interiorul publicației.


G. M. Zamfirescu.
Desen publicat în programul spectacolului de balet Nastasia,
Teatrul de Operă și Balet, București. 1965.


Desen apărut în Caiet Nr. 66, Teatrul Național București.
Stagiunea 1983 - 1984.


Desene publicate în Spectator cu Umor, Caiet al Teatrului Mic, Nr. 4. Aprilie 1988.


Cronică și desen publicate în Ziarul Timpul de sâmbătă, 1 octombrie 1938.


Coperta pliantului-program. Teatrul Național, Sala Studio, București.
21 - 23 martie 1939.Restituiri publicate în Almanahul Revistei Teatrul Gong '88. Decembrie 1987.


***Mai multe despre acest artist puteți afla și de aici:  Wikipedia