vineri, 13 martie 2015

Marsul pentru viata
Fiecare viata este un dar


Galati


21 martie 2015
   Dragilor, vă așteptăm și anul acesta alături de noi la Marșul pentru Viața, în Galați, care se va desfășura sâmbătă, 21 martie 2015 în toate marile orașe ale țării și Republica Moldova.      
   Tema anului acesta este Fiecare viață este un dar. 
   Motivația marșului este de a face un apel la conștiința fiecărei persoane de a nu ucide în pântece cea mai mare minune a lumii, cel mai frumos dar al lui Dumnezeu: pruncul.
***Ortodoxia Tinerilor


Lansare de carte


Ioana Bâldea Constantinescu


Libraria Humanitas, Cismigiu, Bucuresti


19 martie 2015
    Joi, 19 martie, ora 19.00, Librăria Humanitas de la Cişmigiu va fi gazda lansării romanului Dincolo de portocali de Ioana Bâldea Constantinescu. La eveniment, vor participa alături de autoare Marius Tudosiei, jurnalist, prezentator TV, om de marketing şi băcan, Radu Paraschivescu, scriitor şi editor şi Lidia Bodea, director general Editura Humanitas.
    Un tânăr scriitor, personaj-cheie și maestru de ceremonii retras din propriu-i spectacol, se hotărăște să dispară pentru o vreme și lasă astfel în urmă un enigmatic manuscris, ajuns, deloc întâmplător, în posesia fratelui său. Pornind pe firul fragil al recuperării acestei absențe, Ioana Bâldea Constantinescu reușește în Dincolo de portocali un excelent roman de debut în care, din timpuri și spații diferite, din memorie sau din imaginație, fiecare personaj, fiecare întâmplare, fiecare detaliu devin indicii esențiale pentru regăsirea fratelui pierdut: o poveste de dragoste a zilelor noastre, iubirea imposibilă dintre o prințesă creștină și un cuceritor maur în decorul Seviliei de secol VIII, o miss Havisham reinventată, aventurile unui țar pasionat de gastronomie și plecat în lume pe un vapor-restaurant, peisaje exotice, combinații rafinate de gusturi și arome. Și, ascunsă bine printre paginile cărții, o grădină cu nouă rânduri de portocali, sfidând granița dintre realitate și ficțiune, numai bună pentru ca, la rându-i, cititorul să se ascundă în ea.
***Mihai Stan

Realităţi istorice şi demografice în spaţiul românesc
Diaspora romana


Academia de Stiinte a Moldovei, Chisinau, Republica Moldova


24 martie 2015
    Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca și Universitatea Bucureşti organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema Realităţi istorice şi demografice în spaţiul românesc cu prilejul aniversării Zilei Unirii Basarabiei cu România.
   În cadrul aceste manifestări ştiinţifice vor fi puse în discuţie subiecte de demografie istorică cât şi tema provocărilor demografice ale lumii contemporane. În cadrul conferinţei axată pe schimbul de experienţă din cele 3 centre de cercetare ştiinţifică a populaţiei din Chişinău, Bucureşti, Cluj-Napoca, vor fi supuse dezbaterilor următoarele probleme: obiectul de studiu al demografiei istorice – populaţiile din trecut, metodologii şi surse de cercetare a populaţiei, studiile de demografie istorică românească, demografia istorică şi repercusiunile ei asupra studiilor de istorie economică, socială, politică, migraţii, relaţii internaţionale, sănătatea publică, asigurări, climă, etc., problema demografică la etapa actuală.
   Pe parcursul conferinţei ştiinţifice internaţionale va fi evocată și memoria savantului Paul Dimitriu, unul dintre primii istorici de la Chişinău care a valorificat documente medievale şi moderne cu referire la primele statistici ale populaţiei româneşti din spaţiul dintre Prut şi Nistru.

Participanți din Republica Moldova:

Institutul de Istorie al AŞM:
- acad. Demir Dragnev;
- dr. hab. Nicolae Enciu;
- conf. dr. Constantin Ungureanu;
- conf. dr. Valentin Constantinov;
- cercetator ştiițific Tudor Ciobanu
Secţia de Demografie, Institutul de Ştiinţe Econimice al AŞM:
- prof. univ.dr. Olga Gagauz.

În cadrul evenimentului, ICR Chișinău susține prezența a doi specialiști români:
- cercetător ştiinţific grad I Luminița Dumănescu, Director executiv – Centrul de Studiere a Populației, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
- prof. univ. dr. Şarolta Solcan, Laboratorul de demografie istorică, Universitatea Bucureşti.

   În deschiderea manifestării urmează să prezinte un cuvânt de salut E.S. Marius Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Republica Moldova dl. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei și acad. Valeriu Matei, directorul ICR Chișinău.
   Evenimentul va avea loc va avea loc marți, 24 martie 2015, ora 10.00
Academia de Ştiinţe a Moldovei (Sala Aurie)
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1)
***ICR Chisinau

Expozitia de sculptura: Obiectul - Organ
Arta plastica contemporana romaneasca


Elena Ilash


Muzeul de Arta Cluj - Napoca


17 - 29 martie 2015


   Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de cultură aflată în subordinea administrativă a Consiliului Judeţean Cluj, vă invită marţi, 17 martie 2015, de la ora 18:00, la vernisajul expoziţiei de sculptură, Obiectul-organ, a artistei Elena Ilash.
   Absolventă şi doctorandă a Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Elena Ilash este o artistă cu o activitate expoziţională naţională şi internaţională deosebit de relevantă pentru sensul estetic contemporan al ideii de identitate. Lucrările artistei au fost incluse în expoziţii bienale sau trienale definitorii pentru fenomenul artistic contemporan din România, cum sunt Trienala de tapiserie, sculptură şi artele focului Ce mai face Penelopa? (ediţiile I-III) sau Bienala de sculptură şi artele focului Vârsta de bronz (ediţiile I-III) de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. 
    Începând din 1999 până în prezent, Elena Ilash a realizat expoziţii în importante centre artistice internaţionale, precum Ravenna, Schrems, Skopje, Bratislava sau Paris.
    Expoziţia Obiectul-organ cuprinde lucrări realizate în intervalul 2013-2015, surprinzătoare din punct de vedere cromatic, şi având, totodată, remarcabile calităţi grafice. Elena Ilash demonstrează o capacitate aparte de conturare a formelor sculpturale gracile, exploatând poetica golului şi a elansărilor suple, care încorporează sensuri esenţiale pentru mesajul său artistic. 
    În expoziţia Obiectul-organ, Elena Ilash porneşte de la sensurile ideii de "locuire” care presupune o anumită dependenţă de un spaţiu, de un corp sau include chiar sentimentul de apartenenţă faţă de un topos originar. Cu toate acestea, lucrările nu sunt neapărat dependente de contextele expoziţionale, ci, dimpotrivă, au capacitatea de a resemnifica spaţiul pe care îl populează, sugerând, prin aparenţa lor viscerală, prezenţa unor persoane caracterizate exclusiv prin anumite funcţii utilitare. Indiferent dacă vorbim despre organe-scaun, organe-armă, corpuri-suspendate sau obiecte-organe în general, lucrările ultimilor ani ai creaţiei Elenei Ilash pun în evidenţă un câmp al investigaţiei artistice cu multiple deschideri antropologice şi sociale. Intens problematizantă în privinţa apartenenţei la o comunitate sau la dialectica public-privat, creaţia sa chestionează însăşi condiţiile de formare a identităţilor individuale.

Petre Antonescu si arhitectura Bucuresteana
Muzeul Municipiului Bucuresti


Sidonia Teodorescu


19 martie 2015
    În 2015 se vor împlini 50 de ani de la moartea lui Petre Antonescu. Născut la Râmnicu Sărat în 1873, Petre Antonescu a părăsit în 1893, studiile juridice începute la Bucureşti, pentru a studia arhitectura la Şcoala de Arte Frumoase din Paris, unde obţine diploma în anul 1899, an în care se întoarce în ţară. Arhitect remarcabil, Petre Antonescu s-a distins alături de înaintașul său, Ion Mincu, în afirmarea existenţei unei arhitecturi românești şi în promovarea stilului neoromânesc. A fost profesor la Școala de Arhitectură din București, unde timp de 38 de ani a predat cursul de Istoria Arhitecturii, a activat în domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice și ca practician în arhitectură. A fost președintele Societăţii Arhitecţilor Români în 1912 şi între 1919 - 1921 şi academician începând cu anul 1945.
    Dintre numeroasele sale opere, amintim câteva, reprezentative pentru arhitectura românească - în Bucureşti: Palatul Primăriei Capitalei, fosta Banca Marmorosch-Blank de pe strada Doamnei, Aşezămintele Brătianu din strada Biserica Amzei nr. 1-5, casa Oprea Soare din str. Apolodor nr. 1, Palatul Facultăţii de Drept, Casa de Cultură a Studenţilor, Palatul Kretzulescu (azi sediu al Ministerului Educaţiei Naţionale), Palatul Societăţii Politehnica din Calea Victoriei nr. 118 (astăzi sediul AGIR), Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Arcul de Triumf de la Şosea, construit provizoriu din lemn și stucatură, în anul 1922, și ridicat în forma de azi, pe o structură de beton armat, în anul 1936, iar în ţară: Palatul Administrativ din Craiova, Catedrala din Galaţi unde colaborează cu Ştefan Burcuş, Clădirea Navigaţiei Fluviale din Galaţi, Cazinoul și Hotelul Palace din Sinaia, Palatele de Justiţie din Botoșani și Buzău.
     Sidonia Teodorescu este doctor în arhitectură, lector universitar la Facultatea de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret, autoare a tezei de doctorat Arhitectul Ion D. Berindey, studiu monografic şi autoarea lucrării Ion D. Berindey, în curs de apariţie la Editura Vremea, colecţia Planeta Bucureşti, seria Mari arhitecţi bucureşteni.
    Este membru al Ordinului Arhitecţilor din România, al Uniunii Arhitecţilor din România, al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române.
   De câţiva ani, este redactor al revistei Bucureştiul meu drag şi este implicată în proiectul de cercetare sprijinit de Uniunea Arhitecţilor din România - Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI).
     Intrarea 7 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiilor organizate la Palatul Suţu.

Următoarea conferinţă de joi:

26 martie 2015 – Locuirea la margine de Bucureşti – între problema socială şi problema spaţială cu Robert Stoiculescu

2 aprilie 2015 – Fotograful Andreas Daniel Reiser cu Emanuel Bădescu

16 aprilie 2015 – Răstimpul înnoirii cu Narcisa Ştiucă

Trecut şi Prezent în Poliţia Clujeană
Muzeul Etnografic al Transilvaniei


Cluj - Napoca


23 - 27 martie 2015
   Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj organizează în perioada 23-27 martie 2015, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, o expoziţie tematică sub denumirea Trecut şi Prezent în Poliţia Clujeană.
   Expoziţia va avea loc în cadrul secţiei Pavilionare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, din Cluj-Napoca, intrarea fiind liberă, între orele 09:00-16:00, pentru grupurile de elevi organizate, însoţite de un profesor.
    Din motive organizatorice, vă rugăm să anunţaţi în prelabil vizitarea expoziţiei de către grupurile de elevi la numărul de telefon: 0264-592.344.
    Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 25 martie a.c., la ora 15:00, în această zi, în curtea interioară a muzeului urmând a fi prezentate tehnica şi dotarea structurilor de poliţie Rutieră, Criminalistică şi Acţiuni Speciale.

Armonii pascale
Prezente romanesti peste hotare


Daniela Nane, Ioana Maria Lupascu


Teatrul National Mihai Eminescu, Chisinau, Republica Moldova


29 martie 2015

   Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chişinău invită iubitorii de poezie şi muzică la spectacolul poetico-muzical Armonii pascale în interpretarea actriței Daniela Nane, acompaniată de pianista Ioana Maria Lupașcu.
   Evenimentul va avea loc duminică, 29 martie 2015, ora 16.00, în sala Valeriu Cupcea a Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău.
   Actrița Daniela Nane, una dintre cele mai importante voci ale teatrului românesc, o artistă cu o prezență scenică fermecătoare, vă invită să pătrundeți în universul poeziei creștine.    
   Spectacolele vor fi întregite de inspiratele interpretări muzicale semnate de pianista Ioana Maria Lupașcu, solistă a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești.
   Turneul Armonii pascale mijlocește șapte întâlniri în care versurile unor poeţi ca: Mihai Eminescu, Radu Gyr, Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru, Arsenie Boca, Nichifor Crainic, ş.a., se împletesc cu armoniile imaginate de: Astor Piazzolla, Constantin Silvestri, George Enescu, Paul Constantinescu.
***ICR Chisinau

Pelerinaje la Locurile Sfinte
Muzeul Tarii Fagarasului Valer Literat


Fagaras


16 martie 2015

    Expoziția se dorește a fi deopotrivă o prezentare de imagini foto și repere cartografice despre locurile sfinte – îndeosebi Țara Sfântă și Muntele Athos – dar și o invitație la pelerinaj, la un pelerinaj spiritual.
   Pelerinajul geografic este împlinirea simbolică, în fapte, a unei călătorii interioare care asumă și integrează semnificațiile și semnele pelerinajului exterior. Se poate face una dintre aceste călătorii fără împlinirea celeilalte, dar ideală este experierea lor împreună...

Vă așteptăm cu drag!
***Muzeul Tarii Fagarasului Valer Literat

Farfurioare...
Colectii si Colectionari


Cu aproape doua luni in urma, pe cand ma aflam peste Ocean,
cineva foarte drag inimii si sufletului meu,
cu nespusa generozitate,
mi-a trimis un pachet.
Pe langa carti postale antebelice si cu o adevarata colectie
de farfurioare...
Ar fi putut sa le puna la vanzare, in "auction" sau  "yard sale".
A preferat sa-mi faca o surpriza deosebita, mai ales ca au o destinatie speciala:
sporirea "tezaurului" de mici minunatii cu care-si bucura privirea si trairea
sotia mea...
Asadar, din acest colt de pagina, toate multumirile si gandurile bune 
pentru Dna Mihaela Mihailescu. 
Daca vreti, este si o alta forma de a-i ura inca o data
La Multi Ani!
La implinirea unei rotunde si frumoase varste...Din Turcia; cupru.


Canada.


Germania (producator: R.S.)


Grecia.


Produs Sascha B.


Handmade: Dakas Keramik.
Archangelos. Rhodos, Grecia.


Taiwan. Pictura pe bambus.


Taiwan. Pictura pe bambus.


Taiwan. Pictura pe bambus.Anglia. Johnson Bros.


Anglia. Johnson Bros.


Marcata GB.


Tuscan Fine English Bone China.
Made in England. Dogwood.


Japonia.


Ceramica Sevilla. Spania.


Kabuki. Sigma. Japonia.


Royal Copenhagen. Danemarca.


Royal Copenhagen. Danemarca.


Royal Copenhagen. Danemarca.


Royal Copenhagen. Danemarca.


Copenhagen Porcelain. Danemarca.


Royal Copenhagen. Danemarca.


Olanda.


Pietrele, semipretioase, sunt veritabile.


Viena. Austria.
Tirschenreuth. Germania.


Made in Japan.


Pictata pe bambus.


Japonia. The Art of Chokin. 
Suflata cu aur de 24 de carate.


Japonia. The Art of Chokin. 
Suflata cu aur de 24 de carate.


Japonia. The Art of Chokin. 
Suflata cu aur de 24 de carate.

***Cateva exemplare sunt stranse ca urmare a eforturilor proprii;
nu le-am mentionat ca atare caci are o foarte mica importanta.
Va asigur ca in realitate aceste "marturii" sunt mult mai frumoase;
obiectivul foto s-a dovedit neputincios in aceasta privinta... 


Dorurile noastre toatePrezente romanesti peste hotare


Institutul Cultural Roman Mihai Eminescu


Palatul Cultural, Chisinau


27 martie 2015
   Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în parteneriat cu Compania Publică TeleRadio Moldova, organizează pe data de 27 martie 2015, ora 19.00, la Palatul Naţional, concertul extraordinar de muzică populară Dorurile noastre toate.
    Concertul încununează seria de manifestări organizate de ICR Chişinău pentru a marca cei 97 de ani de la Unirea Basarabiei.
    Evenimentul va aduce pe cea mai mare scenă din Chişinău doi dintre cei mai iubiţi interpreţi de muzică din România: naistul Gheorghe Zamfir şi cântăreaţa Sofia Vicoveanca.
    Concertul va fi susţinut de Orchestra Naţională de muzică populară Lăutarii condusă de maestrul Nicolae Botgros.

Liniaritati - Expozitie de grafica
Arta plastica contemporana romaneasca


Lidia Crainic


Muzeul National Brukenthal, Sibiu


13 martie - 26 iunie 2015

Vernisaj: 13 martie 2015, ora 13:00
Curator: Daniela Moroşan
Curator colaborator: Dr. Iulia Mesea

   Lidia Crainic a descoperit posibilităţi de exprimare artistică în mai multe medii şi tehnici artistice. Creaţia sa cuprinde tapiserie, frescă monumentală, pictură, gravură, ilustraţie de carte, design, grafică, şi lucrări în tehnici mixte. Expoziţia organizată anul acesta la Muzeul Naţional Brukenthal valorifică gravuri semnate Lidia Crainic.
   Originară din Bucovina, absolventă a Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj Napoca, artista s-a stabilit la Sibiu la începutul anilor 60, unde, în paralel cu activitatea de designer la Arta Sibiului, a fost membru activ în cadrul Uniunii Artiştilor Plastici, filială pe care a condus-o în calitate de preşedinte între anii 1987-1989. S-a stabilit în Germania la începutul anilor 90 şi a continuat să lucreze ca designer, activitatea sa artistică fiind cunoscută prin numeroasele participări expoziţionale.
   Prima expoziţie personală a Lidiei Crainic a avut loc în anul 1981, la Sibiu, următoarele la Bucureşti, apoi, din 2003, la Siegen, Görlitz, Burbach, Attendorn şi Hamburg. Artista s-a aflat printre expozanţii la manifestările de grup din anii 70, în numeroase oraşe din România, precum şi la Dresda şi Offenbach am Main, apoi după anul 2000, la Siegen, Bremen, Rio de Janeiro, Havana, Madrid, Santiago de Chile, Ciudad de Mexico, Buenos Aires etc.
   Lucrările sale sunt prezente în mai multe colecţii muzeale, la Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie Bucureşti, Muzeul de Artă Iaşi, Muzeul din Râmnicul Vâlcea, la Galeria de Artă din Siegen, precum şi în colecţii particulare din SUA, Canada, Australia, România, Ungaria, Germania, Austria, Grecia.
   Grafica Lidiei Crainic e guvernată de rafinament şi eleganţă. Descoperim în lucrările ei plăcerea de a exploata linia şi valenţele ei, traseele delicate şi infinite pe care ea le poate marca. Artista îi respectă potenţialitatea, forţa şi eleganţa, îi exploatează calităţile matematice, o face dinamică, sprinţar uneori, îi dă viaţă şi, înţelegându-i resorturile interioare, o transpune în forme esenţializate vegetale, în formele naturii, în forme construite de mintea şi mâna omului.
***Text oferit de curatorul expoziției

Virtutile - desen si obiect
Arta plastica contemporana romaneasca


Ovidiu Simionescu


Muzeul National al Taranului Roman, Bucuresti


25 martie - 19 aprilie 2015

    Muzeul Național al Țăranului Român vă invită la expoziția Virtuțile – desen și obiect a artistului Ovidiu Simionescu, în cadrul seriei Portret / Atelier, la Sala Irina Nicolau, vernisaj 25 martie 2015, ora 18:00.
    Expoziția va fi deschisă în perioada 25 martie – 19 aprilie 2015, de marți până duminică, orele 10:00 – 18:00, intrarea liberă

cruce copil / cruce floare / cruce zbor / cruce stâlp / semn – virtute / străvezime – văzduh

    Întâlnirea cu Ovidiu Simionescu obligă la un dialog al tăcerii conținute în forța obiectului, desenului, sculpturii, pe care le face cu discreția și modestia unui inițiat adevărat.
Este o plimbare tăcută prin lumea simbolurilor, transformate în semne personale, recăpătând identitatea începuturilor, o stare poetică dublată de o bună cunoaștere, aceea în adâncimea lucrurilor, stărilor .
    Dacă putem vorbi de un corp viu al obiectelor, acesta este și cel al crucilor lui Ovidiu Simionescu. Ele pulsează, irump cu o putere discretă dezvăluind în același timp tensiunea luminoasă a semnului. Obiectul devenit însemn îți dezvăluie un adevăr simplu: transformă materia în prezență și leagă omul de imaginea și trăirea hristică.
   Crucile sunt transfigurate și amprentate, precum primul semn ale lumii creștine — vehicul pentru mântuire, pline de o iradiere care umple și păstrează sensul credinței. Indiferent de mărime, prin semne discret incizate sau reliefate, ele trimit într-o manieră esențializată la trupul lui Hristos.

Curator: Lila Passima
Partener: Librăria Bizantină

Victime si Eroi
Centrul Cultural Armean


Bucuresti


15 martie 2015

***Clubul Armenilor din Romania

Forme și funcții ale grotescului în proza românească
Lansare de carte


Gabriela Petrache


Palas Mall, Iasi


13 martie 2015
    Astăzi, 13 martie, începând cu ora 16.00, sunteți așteptați la Sala de Lectură (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin) unde are loc lansarea cărții Forme și funcții ale grotescului în proza românească (Editura Universitas XXI, 2014). Autor: Gabriela Petrache. Coordonator: prof. univ. dr. Elvira Sorohan. Prezintă: prof. univ. dr. Constantin Dram (Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași).
Eveniment înscris în agenda Librex Iasi 2015.

***Biblioteca Judeteana Iasi