joi, 4 martie 2021

"În punctul cel mai sudic al țării"

 


România de-altădată 


Zimnicea


Colecții și Colecționari 


Cartofilie

Podul Gărla Pasere.
Cod: 1034. Editura P. Constantinescu, Zimnicea. 1913.
Grupaj publicat în volumul: 4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. 1977.


Căminul cultural. Cod: 46. 1969.
Mai există o variantă, identică.  Cod: 518.  1972.
Are trecut și autorul fotografiei: Dumitru F. Dumitru.


Județul Teleorman. Colaj. Cod: 1384. OSETCM. 1974.
Imaginea din centru, jos: Zimnicea. Căminul cultural.


Casa de Cultură. Pliant: Județul Teleorman. 1986.


Monumentul Eroului Necunoscut din parcul orașului.
Pliant: Județul Teleorman. 1975.


Monumentul eroilor din parcul orașului. Pliant: Județul Teleorman. 1982.


Monumentul Eroilor. Pliant: Județul Teleorman. 1986.
Imagine identică cu cea precedentă, cadru mai apropiat.


Edificiul Consiliului Popular. Pliant: Județul Teleorman. 1986.


Vedere din oraș. Pliant: Județul Teleorman. 1986.


Bulevardul portului. Pliant: Județul Teleorman. 1982.


Ștrandul de la Dunăre. Pliant: Județul Teleorman. 1982.
Idem. Ștrand la Dunăre. Pliant: Județul Teleorman. 1986.


4 martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Editura Junimea, Iași. 1977.


Pliant: Județul Teleorman. Ministerul Turismului - Publiturism. 1982.


Pliant: Județul Teleorman. ONT Carpați - Publiturism. 1986.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări și corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

Din cronica unui cutremur

 


De pe ecranele cinematografelor de-odinioară


Tudor Stavru
sursa foto: dobrogea-133ani.blogspot.com
Consemnare publicată în volumul Secunde tragice, zile eroice.
Editura Junimea, Iași. 1977.

Cu vaporul, șalupe sau pontoane plutitoare...

 


Din istoria turismului românesc
Punctul turistic Roșu. Ilustrată din colecția personală.


Consemnare publicată în Scînteia tineretului de vineri, 3 august 1973.

Sărbătoare princiară...la Arezzo

 


Prezențe românești peste hotare 


Teatrul Național ClujScenă din spectacolul Instantanee, în interpetarea trupei 
    Schwarze Theater din Mainz (R.F.G.)
Bulevard, în interpretarea trupei Carrousel din Amsterdam.
Scenă din Școala văduvelor de J. Cocteau, în interpretarea
trupei Theatre de la Tempete din Paris.Scenă din Broaștele de Gregor Strnisa, 
în interpretarea Academiei de artă dramatică din Liubliana.


Articol publicat în Caiet, Nr. 56. Teatrul Național București.
Stagiunea 1980 - 1981.