marți, 29 iulie 2014

O viata
Complexul National Muzeal ASTRA


Vasile Adamescu


Casa Hermes, Sibiu


8 august - 8 septembrie 2014

   Expoziṭia de ceramică figurativă dedicată publicului nevăzător, Vasile Adamescu. O viaṭă organizată de Complexul Naṭional Muzeal ASTRA se va desfăşura la parterul Casei Hermes, Piaṭa Mică, nr. 11, Sibiu, în perioada 8 august- 7 septembrie 2014. Vernisajul va avea loc în data de 8 august, ora 14,00.

   Evenimentul se doreşte a fi un omagiu adus Domnului Vasile Adamescu, în vârstă de 70 ani (diagnosticat cu surdocecitate) nevăzător şi surd complet din fragedă copilărie.    
   Demutizat ulterior, este singurul din ṭară şi printre puṭinii 20 din întreaga lume care reuşeşte, printr-un efort uriaş să comunice verbal. Absolvent al Facultăṭii Babeş Bolyai, cunoscător a cinci limbi străine, psihopedagog de o viaṭă la Liceul de Nevăzători din Cluj-Napoca, acest deosebit om, unic în ṭara noastră, fin artist, de o rară sensibilitate, erudit şi pasionat profesor şi-a pus viaṭa în slujba copiilor deficienṭi de vedere şi auz, fiindu-le atât sprijin moral, cât şi dascăl de-a lungul celor aproape 30 de ani.
Vă invităm la o expoziṭie emoṭionantă, tactilă, altfel.