joi, 19 iunie 2014

Din cetatea Severinului
România de-altădată


Drobeta - Turnu Severin


Colecții și Colecționari


Cartofilie

Ruinele Turnului lui Sever. 3371. Editura "Galeria de Cadouri" 
Ad. Maier & D. Stern, Bucuresti, Str. Lipscani No. 3. 
Antebelica. Necirculata.


Turnul lui Sever din Gradina Publica. Depozitul Universal Saraga Bucuresti, 
Str. Lipscani No. 1 (Intrarea prin Gang). 4851. Antebelica. Necirculata.


Ruinele cetatii lui Sever. 1958.


Turnul lui Sever. Volum: Romînia pitorească. 1958.


Turn al cetății Severinului (Monument istoric, sec. XIII).
Cod: 245. Începutul anilor '60. Necirculată.


Turnu Severin - vestigii ale evului mediu. Almanahul Turistic 1967.


Ruine ale cetății Severinului (sec. XI). Cod: 6029. 1967. 
Mai există o variantă, identică. Titulatură: Ruinele cetății Severinului.
Este menționat și autorul fotografiei: Al. Florescu. Aceeași perioadă. Necirculată. 


Ruinele Cetății Severinului. Cod: 239. 1968. Necirculată.


Cetatea medievală a Severinului (vedere generală).
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Cetatea medievală a Severinului (turnul de nord-est).
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Cetatea Severinului: zidul turnului din colțul de nord-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea medievală a Severinului. Poarta turnului de sud-est.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Drobeta-Turnu Severin. Turnul cetatii Severinului (sec. XIII). 
Cod: 5477. Foto: Gabriela Cocora. Necirculată. Anii '70.


Ruinele cetății Severinului (Monument istoric, sec. XIII).
Cod: 6029. Anii '70. Necirculată.


Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Turnul lui Sever.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Cetatea Severinului.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Cetatea Severinului: poarta dinspre sud.


Ruinele băii romane. Volum: Romînia pitorească. 1958.


Ruinele băilor romane de la Drobeta.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Ruinele băilor romane de la Drobeta - bazinele de apă rece.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Castrul Drobeta - Băile romane. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Cetatea Severinului Turnu Severin.
Mapă/Album - Monumente istorice din România. A doua parte a anilor '50.


Ruinele castrului Drubeta (sec. II e.n.). 1964.


Ruinele bisericii din cetatea Severinului (Sfîrșitul sec. XIII). 
Cod: 6030. Imagine identică cu cea precedentă. 1967. Necirculată.


Biserica medievală cu contraforturi din Parcul Muzeului Porților de Fier.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Biserica medievală cu contraforturi de lîngă castrul Drobeta.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: ruinele bisericii.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: ruinele bisericii.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: aghiasmatarul bisericii.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: statuetă găsită în biserica cetății.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: fortificația medievală din colțul de sud-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: fortificația medievală din colțul de sud-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: fortificația medievală din colțul de sud-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: monumente funerare (inscripții) încastrate în turnul
circular al fortificației medievale.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului ceramică agrafitată.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta, sediul legiunii a VII-a, durat să străjuiască malurile
Istrului și de la întemeierea căruia se vor împlini curînd 1 850 de ani.
Revista Flacăra, Nr. 20. 13 mai 1972. 


Panoramic...roman (Drubeta). Foto: M.I. Pașcu.
Almanahul Turistic 1967.


Castrul roman Drobeta.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Castrul Drobeta, una din cele mai puternice cetăți ridicate de romani
la nordul Dunării. Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973. 


Castrul Roman Drobeta sec. II - VI e.n. 1979.
Editor: Muzeul Porților de Fier.


Ruine ale castrului roman Drobeta.
Cod: 6078. Foto: C. Vladu. Anii '60 - '70. Necirculată.


Castrul roman Drobeta - vedere asupra Pretoriului.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Ruinele castrului Drobeta. Coloanele clădirii pretorului.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Castrul Drobeta.
 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. 1974.


Castrul Drobeta.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Castrul roman Drobeta (sec. II - IV pCh). Anii 2000. Necirculata.
Tipar: sc Darcom Group srl Targu-Jiu.  


Interbelică.


Ruinele podului construit de Apolodor din Damasc 
în timpul împăratului Traian. Volum: Romînia pitorească. 1958.


Ruinele podului Împăratului Traian. Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.


Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Piciorul podului lui Traian.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Ruinele podului construit de Apolodor.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969. Revista Flacăra, Nr. 20. 13 mai 1972. 


Ruinele podului lui Traian.
 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. 1974.


Urmele podului antic. Volum: Turism în toate anotimpurile. Anii '70.


Ruinele Piciorului Podului lui Traian construit între 103 - 105 e.n. la Drobeta.
Editor: Muzeul Regiunii Porților de Fier. Necirculată.


Ruinele podului lui Traian, sec. II e.n. Necirculată.
Editor: Muzeul Porților de Fier.


Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Ruinele podului lui Traian (sec. II.e.n.) Foto: Mariana și Al. Mendrea. 1983.


Ruinele Podului lui Traian. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Piciorul podului lui Traian (sec. II e.n.) Cod: 1729. 1986. Necirculată.
Editor: Muzeul Regiunii Porților de Fier prin ONT Carpați, Publiturism.


Ruinele Podului lui Traian.
Pliant: România - Muzee și monumente. 1988.


Podul lui Traian.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Turnul rotund din cadrul fortificației poligonale din sud-estu castrului Drobeta.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.Alea din Grădina Publică. Editura Milea Stănescu, Puciosa. Antebelică. Necirculată.


Vedere generala a Parcului. Depozitul Universal Saraga Bucuresti, 
Str. Lipscani No. 1 (Intrarea prin Gang). Cod: 4856. 1916.


Vedere Generală a parcului și Str. Vestei. Depozitul Universal Șaraga București, 
Str. Lipscani No. 1 (Intrarea prin Gang).  Până'n 1920. Cod: 4866. Necirculată.


Parcul Rozelor. Edit. C. Florescu, Craiova. 1947. Necirculată.


Ștampila de pe spatele ilustratei.


Monumentul eroilor. 1962.


Monumentul eroilor (1916-1918). 1964.
Imagine identică cu cea precedentă. Titulatura modificată.


Hotel Parc. Cod: 13921. Foto: Gh. Vințilă. 1970.


Vedere din parc. Cod: 6028. 1965. Necirculată.
Mai existĂ o variantă, identică. Dispare incripționarea:
"Republica Populară Romînă". Apare autorul fotografiei: Al. Florescu.


Turnu Severin: Parcul rozelor - vedere generală.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Vedere din parc. Foto: R. Braun. 1968.
Mai există o variantă, identică. Cod 1633. Necirculată.
Nu mai este trecut și autorul fotografiei.


Monumentul criptă ridicat în memoria eroilor căzuți la 1916 - 1918.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Monumentul eroilor. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Monumentul Eroilor. Cod: 6805. Foto: CPCS. Anii '70. Necirculată.


Drobeta Tr. Severin. Monumentul eroilor. Foto: Stamate Victor. 1973. 
Mai există o variantă, identică. Cod: 658. 1976. Necirculată. Alt tiraj: 1977.
Numele localității este trecut în întregime: Drobeta Turnu Severin.
Este menșionat și autorul fotografiei: V. Stamate. 


Un remarcabil monument inchinat eroilor cazuti in timpul primului razboi mondial
in lupta pentru apararea gliei stramosesti. Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973. 


T.-Severin. Vila Burileanu.
Librăria și Galanteria Arta Românească. Teodor M. Moisescu, 
T.-Severin. Interbelică. Necirculată.


Castelul de Apă. Din arhiva arhitectului Nicolae Enișteanu.
Partea a doua a anilor '60.


Castelul de Apă. Din arhiva arhitectului Nicolae Enișteanu.
Partea a doua a anilor '60.


Turnu-Severin. A doua parte a anilor '60. Necirculată.


Castelul de apă. Cod: EST 10761. Foto: C.P.C.S. Anii '80. Necirculată.


Aspect din municipiu.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Castelul de Apă.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Castelul de Apă.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Turnu Severin - centrul orașului. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Pliant: județul Mehedinti. 1979.


Vedere. 


Cod: 0051. 1982. 


Casa de pe str. Bicaz nr. 57 unde a funcționat prima școală din Tr. Severin.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Școala generală nr. 4 din Turnu Severin.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969. 


Din vechea arhitectură a orașului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Muzeul de Artă.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Muzeul de Artă - Salonul oglinzilor. Anii 2000. Necirculată.
Foto: Chirilă Enescu. Editor: Muzeul Regiunii Porților de Fier.


Parc în centrul municipiului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vedere din centru.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Aspect din municipiu.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Sediul Comitetului județean P.C.R. și al Consiliului popular județean.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Clădirea Consiliului popular județean Mehedinți.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Sediul Consiliului Popular Județean Mehedinți.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Grădina publică și clădirea Spitalului nr. 2.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Vedere din portul Turnu Severin.
Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.


Nave fluviale in portul T. Severin: plecarea in cursa. I.P.F.T. Cod: 399.
73.000 exemplare. 1965.


Carte poștală emisă cu ocazia a 75 de ani 
de la înființarea navigației fluviale române de stat. 1890-1965.


Imagine identică cu cea precedentă, intitulată: Vedere din port. 1969. 
"Dragii mei, cei care îmi sînteți dragi. Am ajuns cu bine (Sper că tu ai terminat cu 
baia între timp...ca s-o poți primi pe prietena ta Livia cu care ești atît de...intimă). 
N-am uitat în schimb spontaneitatea lui Dănuț care m-a sărutat în recreație, la școală. 
Sînt lucruri care nu se uită ușor și-ți promit că nu voi uita să-ți rămîn dator, 
cțnd nu te vei aștepta." 
Mai există o variantă, identică. Cod: 6027. 1969. Necirculată.
Este trecut si numele autorului fotografiei: Al. Florescu. 


Turnu Severin: vedere asupra portului.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Dunărea la Turnu Severin. Cod: 1698. Foto: R. Braun. 1967.


Dunărea la Turnu Severin. Foto: R. Braun. Anii '60-'70. Necirculată.Revista Flacăra, Nr. 20. 13 mai 1972. 


Drobeta Turnu Severin. Șantierul naval. Ilustrată cu marginile zimțate. 
Foto: Aurelia Cristescu. 1976. 


Portul și șantierul naval.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vedere spre insula Șimian.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vase pe Dunăre în zona municipiului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Liceul Traian.
Edit. Maurice Loewenstein, T.-Severin. Nr. 20 - 1935 Ilustrația, Gherla.
Circulată în 1942. În dreptul timbrului este trecută "notofocarea":
"Dacă scrieți numai o formulă de politeță exprimată în cinci cuvinte,
Taxa poștală e 1 Leu în loc de 3 Lei."


Liceul Traian. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Liceul Traian. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Liceul Traian.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Consemnare publicată în Ziarul Timpul de vineri, 5 februarie 1943.


Oficiul P.T.T. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Palatul Poștei și Telefoanelor. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Oficiul P.T.T.R. Cod: 236. 1968. Necirculată.
Alt tiraj, cod: 249. Este trecut și autorul fotografiei: Pretor D. 1972. 


Vedere din Parcul Traian. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Bustul Împăratului Traian. 1960. 


Exemplar, cu modificare de preț, circulat în 1961.


Statuia lui Traian. Cod: 6032. 1965.


Bustul îmăratului Traian. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Bustul Împăratului Traian din parcul Traian.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Bustul Împăratului Traian. Cod: 2794. 1977.


Bustul imparatului Traian.
Cod: 15169. Foto: Aurelia Cristescu. Anii '80.
Pe spate cineva, probabil vreun pionier, a scris:
Vrem si dorim pace la toate popoarele lumii!"


Statuia imparatului Traian. Foto: Aurelia Cristescu. 1984.


Mihai Eminescu.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Parcul muzeului. Foto: Sever Cernescu. Anii '70. Necirculată. 
Mai exista o variantă, identică. Intitulată: Parcul Muzeului Porțile de Fier. 
Autorul fotografiei este trecut "pe scurt": S. Cernescu. Cod 2375. 1971. Necirculată.


Clădirea teatrului. 1960.


Casa de cultură. Cod: 4693. 1963. Necirculată.


Imagine identică cu cea de mai sus. Dispare inscripționarea: 
"Republica Populară Romînă" 
iar titulatura este trecută pe spatele ilustratei. 1966.


Casa de cultură. Cod 8403. Prima parte a anilor 60. Necirculată.
Mai există o variantă, identică. Este menționat și autorul fotografiei: C. Vladu. 1968.
Dispare inscripționarea: "Republica Populară Română".


Clădirea Teatrului. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Palatul Culturii, edificiu de cultură din Municipiul Turnu-Severin.
Volum: Orașele României. 1970.


Teatrul. Foto: I. Petcu. Anii '70. Necirculată.


Casa de cultură. Cod: 647. Foto: Stamate Victor. O S E D T. 1973. Necirculată.
Alt tiraje, fotograful este trecut: V. Stamate. OSETCM. 1974 și 1977.


Teatrul. Foto: Gabriela Cocora. 1975.


Clădirea vechiului teatru.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Fîntîna cinetică. Foto: C.P.C.S. 1985.


Vechi și nou în municipiul Drobeta-Turnu Severin.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Fîntîna cinetică. Cod: EST 10759. Foto: C.P.C.S. Anii '80. Necirculată.


Fîntîna cinetică, de Constantin Lucaci. Cod: 19336. Foto: Gabriela Cocora.
Sfârșitul anilor '80. Necirculată.


Teatrul. Cod: 19330. Foto: Gabriela Cocora. Anii '80 - '90. Necirculată.


Teatrul.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Biblioteca județeană.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Clădirea Muzeului Porților de Fier.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Muzeul Porțile de Fier.
 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. 1974.


Colaj. Județul Mehedinți. Cod: 1228. OSETCM. 1975. Necirculată.
Imaginea din dreapta, sus: Muzeul Porțile de Fier.
Alt tiraj: 1982. Necirculată.


Muzeul Porțile de Fier. Cod: 6807. Foto: Alex Comănescu (C.P.C.S.)
Anii '70. Necirculată.


Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Muzeul Regiunii Porților de Fier (și editare)
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Porțile de Fier. Foto: Mariana și Al. Mendrea. 1983. Necirculată.


Muzeul Porțile de Fier.


Cod: 0073. 1983.


Muzeul Regiunii Porților de Fier. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Muzeul regiunii Porțile de Fier.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Muzeul Regiunii Porților de fier (și editor). Anii 2000. Necirculată.
Foto: Andrei Posmoșanu.


Sculptură în piatră din epoca romană descoperită la Drobeta.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Macheta podului lui Traian, aflată la Muzeul Porțile de Fier.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Piesă romană găsită în centrul Drobeta.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Scena inaugurării podului de la Drobeta de pe columna lui Traian din Roma.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Muzeul Regiunii Porților de Fier. 
Vase turcești (Ada-Kaleh) - sec. XIX. Foto: Publiturism (și editor; n.a.).
Cod: 0276. Anii '70-'80. Necirculată.


Muzeul Regiunii Portilor de Fier (si editor; n.a.).
Fibule Dacice de argint. Anii '80. Necirculata.


Muzeul Regiunii Porților de Fier (și editor; n.a.).
Macheta podului lui Traian. Anii '80. Necirculată.


Interior țărănesc Gârla Mare. Anii 2000. Necirculată.
Foto: Andrei Posmoșanu. Muzeul Regiunii Porților de fier.


Muzeul Regiunii Porților de Fier. Aspect din expoziția de Științe Naturale.
Anii '80. Necirculată.


Biserică în construcție.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Biserica Catolică.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Interior, Biserica Catolică.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Casa de cultură a tineretului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Monumentul gărzilor patriotice.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Obeliscul. Pliant: județul Mehedinti. 1979.


Obeliscul eroilor din 1916.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vechi și nou - zidurile cetății Severinului și Parc Hotel.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Parc Hotel. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Hotel Parc. Foto: Gabriela Cocora. 1972.


Hotel Parc. Cod: 1598/1. Ilustrată Kruger (firmă germană cu care statul român a încheiat 
un contract de colaborare). 1973. Necirculată. 
Mai există o variantă nedantelată.


Parc Hotel. 1973. Necirculată. 
Mai există o variantă, identică. Apare noua denumire a localității 
(Drobeta Tr.- Severin, iar titulatura este tradusă și în limba franceză. 1975.


Hotel Parc. Foto: C.P.C.S. Publiturism. 1976.


Hotel Parc. Cod: 7430. Foto: Al. Comănescu. Anii '70. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă. Cadru mai larg în partea de jos.


Hotel Parc. Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Drobeta Turnu Severin. Cod: 10737. Foto: Gabriela Cocora. Anii '70. Necirculată.


Hotel Parc. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Monumentul eroilor din 1916.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Turnu Severin. Broșură: Let's Go to Romania! Anii '60-'70.


Hotelul Traian.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Industrializarea socialistă a orașului a schimbat radical fața urbei prin largi 
și profunde remodelări urbanistice. Revista Flacăra, Nr. 20. 13 mai 1972. 


Vedere spre zona nouă.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Terasa Vatra haiducilor. Foto: Aurelia Cristescu. 1979.


Între Filiași și Turnu Severin. 1960.


Panoramă Dunărea în zona Drobeta Turnu Severin.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Panoramă Dunărea în zona Drobeta Turnu Severin.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Combinatul de industrializare a lemnului (Tr. Severin).
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.Articol publicat în Revista Flacăra, Nr. 20. 13 mai 1972. 


Colaj. Ed. Marelui Magazin și Librăria. Victor P. Măldărescu, T. Severin. 1929.


Colaj. Cod: 11552. 1969. Necirculata.


Colaj. Față de imaginea de mai sus, apare și o nouă realizare arhitectonică.
Prea erau vechi toate...1969.


Colaj. Cod: 7985. 1970. Necirculată.


Colaj. 1971. 


Colaj. Cod: 617. 1973.
Ruinele piciorului podului lui Traian; Stema municipiului Drobeta-Tr. Severin;
Parcul muzeului Porțile de Fier - Bustul lui Apolodor din Damasc; 
Bustul lui Traian; Monumentul eroilor.
Alt tiraj, mici modificari în explicații: 
Ruinele podului lui Traian; Parcul muzeului Porțile de Fier - 
Bustul lui Apolodor din Damasc; Bustul lui Traian, Monumentul eroilor. 1976.
Alt tiraj, cod: 617. 1977.


Drobeta-Turnu Severin. Colaj. Aspecte din alimentati publica. 
Terasa La Vatra Haiducilor, Padurea Crihale; Cafe-bar de zi Ada Kaleh, Str. 6 Martie nr. 3; 
Terasa restaurantului Drobeta, Str. Smochinului nr. 2. 
Ilustrată RECOM. 1977. 


Colaj. Cod: 2793. 1977. Necirculată.
Bustul regelui dac Decebal; Ruinele podului lui Traian; Bustul lui Traian. 


Drobeta Turnu Severin. Colaj. Anii '70-'80. Necirculată.
Teatrul; Ruinele podului lui Traian; Hotel Parc;
Ruinele turnului cetății Severinului; Combinatul de prelucrare a lemnului.


Drobeta-Turnu Severin. Colaj. Cod: 2768. Foto: V. Stamate. 1981.
Vedere generală; Muzeul zonei Porțile de Fier, Oficiul P.T.T.R.; 
Monumentul gărzilor patriotice; Sediul Consiliului popular județean. 


Colaj. Cod: 2585. 1981. Necirculată.
Casa de cultură a sindicatelor; Complexul comercial Modern; 
Vedere generală; Bustul lui Traian.Volum: Al. Vlahuta - Rominia pitoreasca. Editura Tineretului. 1958.


Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. Editura Meridiane. 1962.
Tiraj: 6690 exemplare. Fotografiile executate de Studioul de arta 
fotografica al Combinatului poligrafic Casa Scinteii.


Almanahul Turistic 1967.


Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.
În limba germană.


Broșură: Let's Go to Romania! În limba engleză. Anii '60-'70.


Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. Editat de Revista Muzeelor. 1969.


Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. Editura Meridiane. 1969.
Fotografiile executate de studioul de artă fotografică al Combinatului
poligrafic Casa Scînteii și de Dumitru Bondoc.
Cu mulțumiri deosebite Dnei Dorotea Momir pentru donație.Volum: Vasile Cucu - Orașele României. Editura Științifică. 1970.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. Editura Meridiane. 1970.
Fotografiile executate de I. Vladu, Gh. Comănescu, Gabriela Cocora
(Studioul de artă fotografică al Combinatului poligrafic Casa Scînteii),
București și Victor Adrian.


Revista Flacăra, Nr. 20. 13 mai 1972. 


Volum: Turism cu manualul de istorie. Editura pentru Turism. 1973. 


 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. Ministerul Turismului. 1974.


Volum: Turism in toate anotimpurile. Anii '70.


Pliant: județul Mehedinți. Ministerul Turismului. Publiturism. 1979.


Pliant: Județul Mehedinți. Publiturism. Anii '80.


 Album: Drobeta-Turnu Severin. Editura Sport-Turism. 1986.


Pliant: România - Muzee și monumente. 1988.
ONT Carpați - Publiturism. În limba franceză.
Biserica Catolică.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 

***Am reprodus întocmai inscripționările de pe ilustrate.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc. nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !