marți, 10 iulie 2018

Pe simezele orădene - Oglinzi oglindite
Arta plastică contemporană românească 


Galeria de Artă Reperaj, Oradea 


13 iulie - 19 august 2018
   Vineri, 13 iulie 2018, ora 17:00, la Galeria de Artă - Reperaj. Cetate, corpul C, Oradea, se va deschide expoziția de artă vizuală Oglinzi oglindite. Vernisează Erwin Kessler, curator și critic de artă. Expoziția este organizată de UAPR Filiala Oradea, Muzeul Țării Crișurilor și Muzeul de Artă Recentă (MARe) București.
Expun artiștii:
Filiala Oradea: Vioara Bara, Tudor Frâncu, Gabriela Diana Bohnsted Gavrilaș, Tiberiu Fekete, Dorel Găina, Ingo Glass, Noemi Jannko Szep, Gyorgy Jovian, Darius Martin, Laura Martin, Ioan Augustin Pop, Gheorghe Tirla, Horea Sălăgean, Laszlo Ujvarossy.
Muzeul de Artă Recentă (MARe) București: George Anghelescu, Ana Bănică, Ioana Bătrânu, Michele Bressan, Nicolae Comănescu, Cristina David, Suzana Dan, Dumitru Gorzo, Gili Mocanu, Anca Mureșan, Regele Ionescu, Ștefan Ungureanu, Ecaterina Vrana, Marian Zidaru.

Filmul românesc în competiții internaționale (1965)
De pe ecranele cinematografelor de-odinioară 


Cinemateca
Secvență din filmul Pădurea spînzuraților.Secvență din filmul De-aș fi...Harap Alb.Articol publicat în Almanahul femeii 1966. Decembrie 1965.

Voluptatea onoarei
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Lucia Sturdza Bulandra

Program, Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, București.
Premieră: 24 octombrie 1980.
Spectacol vizionat, cu Luli, pe 7 noiembrie 1982.


Pirandello: valori culturale și artisticeGînduri despre teatrul lui Pirandello


Aici, la răscrucea din Obor, cu toată viteza!
București (XXXVII)


Pasajul Bucur - Obor 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Pasajul rutier Obor are nu numai un rost functional, ci este și o podoabă edilitară.
Inginerii Siranuș Vasilache și Constantin Gheorghe de la Proiect-București,
sub gtija cărora s-a înmănucheat munca a zeci de alți proiectanți.
***Articol publicat în Revista România pitorească, nr. 7. Iulie 1979. 


Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au inaugurat
noul și modernul obiectiv edilitar al Bucureștiului - pasajul rutier Bucur-Obor.
Almanah Scînteia 1980. Decembrie 1979.


Aspect de la inaugurarea pasajului Bucur-Obor.
(Patria, cabinetul de lucru al președintelui). Almanah Flacăra 1980. Decembrie 1979.


Pasajul Bucur-Obor - inaugurat în 1979 - asigură o circulație fluentă într-o mare 
răspîntie din nord-estul orasului. Volum: București - Ghid turistic. 1980.


Monumentul 1907 evocă în bronz ăi piatră marea răscoală țărănească din primăvara 
anului 1907. Volum: București - Ghid turistic. 1980.


Zona pasajului Bucur Obor. Foto: V. Stamate. Cod: 3809. 1982.


Piața Obor - locul de întîlnire al unor importante artere bucureștene.
Volum: București. 1983.


Înnoiri edilitare în zona Obor. Volum: Ferestrele patriei. Editura: Ion Creangă. 1983.


Pasajul Bucur-Obor. Cod: 21035. Anii '80 - '90. Necirculată.


Revista România pitorească, nr. 7. Iulie 1979.


Almanah Scînteia 1980. Decembrie 1979.


Volum: București - Ghid turistic. Editura Sport-Turism, 1980.


Volum: București. 1983.
Editor: P.C.R. - Comitetul Municipal București.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !