duminică, 12 ianuarie 2020

Cînd aud cucul cîntînd
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul GiuleștiPremieră: 20 mai 1968.Articol publicat în Revista Teatrul, Nr. 7. Iulie 1968.


Pe simezele ieșene - Portret și Autoportret
Arta plastică contemporană românească 


Galeriile de Artă Ion Neagoe, Iași


ediția a II-a, 23 decembrie 2019 - 30 ianaurie 2020

Oaspeți de seamă în Cenaclu
Din istoria învățământului românesc 


Colegiul Zinca Golescu, PiteștiRelatare publicată în Sînziana, Revistă școlară și de încercări literare.
Nr. 13 - 14. Ianuarie 1972.


De Ziua Culturii Naționale
Muzeul Brăilei Carol I


15 ianuarie 2020

Salonul Național Mihai Eminescu
Palatul Parlamentului 


București


9 - 31 ianuarie 2020

Dintre comorile orădene
Cetatea Oradea 


Ordea (4)

Cetatea Oradea. Construirea bastionului Bethlen.
Ilustrată de dimensiuni mari (14,5 x 20,7 cm).
Editor: Primăria Municipiului Oradea. Anii 2000. Necirculată.


Cetatea Oradea. Asediul otoman asupra cetății - 1598.
Ilustrată de dimensiuni mari (14,5 x 20,7 cm).
Editor: Primăria Municipiului Oradea. Anii 2000. Necirculată.


Cetatea Oradea. Planul cetății dupa Di Marini - 1775.
Ilustrată de dimensiuni mari (14,5 x 20,7 cm).
Editor: Primăria Municipiului Oradea. Anii 2000. Necirculată.


Gravură Cetatea Ordea. 
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Gravură. Cetatea Oradea (1684).
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Imagini in Crinica de la Viena.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Fotografii de epocă.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Fragment din zidul vechii cetăți.
Volum: Oradea, Băile Felix și 1 Mai - Mic îndreptar turistic. 1966.


Cetatea Oradei. Vedere aeriană.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Zidurile cetății.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Zidurile cetății.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Detaliu cu bastionul aurit.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Zidurile cetății.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Bastionul Bethlen.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Interior din cetate.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Interior din cetate.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Interior din cetate.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Cetatea Oradea.  Broșură: Top 10 Oradea. 2016.


Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Detaliu din Sala cu Grifoni.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Stucaturi din Sala cu Grifoni.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Poarta de est.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Palatul Renascentist din Cetate.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Biserica din Cetatea.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Statuia Sfântului Ladislau.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Manuscrise și piatra tombală.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Georg Peuerbach - Meridianul 0 de la Oradea.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.


Volum: Oradea, Băile Felix și 1 Mai - Mic îndreptar turistic. 1966.
Editura Meridiane. Tiraj: 6150 exemplare. Fotografiile executate de studioul de artă fotografică al Combinatului poligrafic Casa Scîntei București și de secția foto Agerpres.

Broșură: Top 10 Oradea. Editura: Treira. 2016.
Broșură: Cetatea Oradea. Steaua moștenirii legendare. Septembrie 2016.
Editor: Primăria Oradea.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustratele și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !).
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !