duminică, 16 februarie 2020

Pe când aveam cu ce ne lăuda...
România de-altădată 


Târgul Internațional București 


prima ediție, 13 octombrie 1970
F.M.U.A.B. - strung carusel pentru diametrul 1 250 mm.
Lucrări de construcție la hale noi pe terenurile viitoarei expoziții.

Timpuri noi - motocompresor M.C. - 5.


Uzinele Semănătoarea, combina autopropulsată C-2 Gloria, 
în primj-plan, dispozitiv de recoltat păioase.
Timpuri noi - electrocompresor 2 E. C. - 10.Articole publicate în Revista Flacăra, Nr. 35. 29 august 1970.


În loc de a da cifre despre simensiunile tîrgului vă repet o replică a unui vizitator:
"Dacă știam cum stau lucrurile, veneam cu hrană rece".

Exponatele noastre - exponatele unei economii mature, ale unei industrii cu prestigiu
cîștigat, ale unei industrii cu o producție capabilă să asigure un export intens și de calitate.


În fața surprizelor mașinilor, a tehnicii, oamenii "mari" au redevenit copii:
curioși, sfioși, naivi de bunăvoie și chiar cu bucurie. E firesc "jucăriile" acestea,
de o factură cu totul specială, le vor îmbunătăți viața.


În 1970, Jules Verne, dacă ar trăi, ar fi obligat să se socotească un om realizat
la propriu. Universul lui științifico-fantastic a devenit palpabil.


Organizînd tîrgul, românii s-au dovedit propagandiști ai revoluției
științifico-tehnice, propagandiști ai colaborarii pentru progres, pentru relații pașnice.  


Dialogul om-tehnică a fost purtat cu mii de reprezentanți și dintr-o parte și 
din cealaltă. Tîrgul a avut, ceea ce se cheamă priză la mase.


Discuții animate, cu dicționarul poliglot și cu ciorna contractului pe masă.
Separeurile cu măsuțe joase și scaune comode au făcut ca tîrgul să nu fie
doar un loc de expoziție, ci și un loc de activitate, de muncă.


În București, în octombrie, au fost "zile de tîrg". Imaginea aceasta ca și celelalte 
vi le oferim pentru amintiew.Articol (Mașina, negustorul și noi), semnat de Nelu ionescu, fotografii Elena Ghera, 
publicat în Almanah Flacăra '71. Decembrie 1970.

"orașul dintre vii”
România de-altădată 


Huși


Colecții și Colecționari - Cartofilie

Vedere asupra orașului. Pliant: Județul Vaslui. 1976.


Husi. Cod: 9933. Foto: A. Iancu. Anii '70-'80.


Vedere din centru. Pliant: Județul Vaslui. 1976.


Banca de stat. 1965 (încă R.P.R.)


Vedere din Huși. Foto: M. Volbură. 1969.


Banca Națională. Cod: 1292. 1980. Necirculată.


Catedrala din Huși. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Biserica episcopiei. Pliant: Județul Vaslui. 1976.


Huși. Muzeul orășenesc. Pliant. Județul Vaslui. 1979.


Colaj. Cod: 1364. Editor: OSETCM. 1982. Necirculată.
Imaginea din dreapta, jos: Huși - Muzeul Dimitrie Cantemir.


Exemplar anulat prin ștampilare.


Muzeul din Huși. Aspecte din Secția de artă populară.
Anii '70 - '80. Necirculată.


Muzeul din Huși. Diorama din Secția de științe naturale.
Anii '70 - '80. Necirculată.


Consiliul popular. Cod: 118. 1969.


Construcții noi. Pliant. Județul Vaslui. 1979.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.Articol publicat în Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Huși. Colaj. Cod: 727. 1973.
ONT Filiala; Statuia lui M. Kogalniceanu; Consiliul Popular;
Sediul Băncii Naționale.


Huși. Colaj. Cod: 772. OSETCM. 1976. Necirculată.
Consiliul Popular; Banca Națională.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție in limba germană. 


Pliant: Județul Vaslui. Ministerul Turismului - Publiturism. 1976.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Pliant. Județul Vaslui. Ministerul Turismului. Publiturism. 1979.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !).
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !