luni, 4 februarie 2019

Din istoria maximafiliei românești
Expoziția Internațională de Maximafilie Balcanmax 


Brașov 


ediția a II-a, 28 septembrie 1986
Articol publicat în Buletin informativ al A.F. R. - Filiala Județeană Vrancea - 
Gruparea de Maximafilie Tematică.
Nr. 6 - 8. 1987.
Arta plastică contemporană 


Galeria Hollosy, Baia Mare 


5 februarie 2019
    Galeria Hollosy va găzdui expoziția ce cuprinde lucrări semnate de artiști membri UAP din Ucraina și Filiala Baia Mare.
    Vernisajul va avea loc marti, 5 februarie 2019, ora 18:00, la Colonia Pictorilor, str. Victoriei, nr. 21, Baia Mare.
Vă așteptăm cu drag!

Artă și meșteșug în miniatură
Muzeul Județean Olt 


Slatina 


4 februarie 2019

   Mâine, 4 februarie 2019, de la ora 11:00, vă așteptăm la o nouă expoziție a Asociației Muzeul Jucăriilor. Artă și meșteșug în miniatură este o expoziție organizată în colaborare cu Muzeul Județean Olt din Slatina ce cuprinde o selecție de păpuși în costume populare din România și întreaga lume. La aceste aproape 400 de piese din colecția Asociație Muzeul Jucăriilor se adaugă numeroase exponate din patrimoniul secției de Etnografie a Muzeului Județean Olt.
   Păpușile folclorice reproduc fidel costumele populare tradiționale din toate zonele țării și sunt realizate manual la scară miniaturală: țesături, broderii, accesorii. Ele ilustrează specificul antropologic, obiceiuri, aspecte ale vieții sociale, autenticitatea zonelor pe care le reprezintă.     Aceste colecții de păpuși decorative au fost realizate în cadrul cooperativelor Arta Crișanei – Oradea, Arta textilă – Cluj Napoca, Arta lemnului – București și Hațegana – Hațeg.
    În completarea păpușilor din România au fost adăugate și multe alte păpuși realizate în anii 1950-1970 în țări europene( Franța, Italia, Germania, Spania, Portugalia, Anglia) dar și în țări din afara Europei( Japonia, China, Israel).
    Această expoziție a fost posibilă datorită domnului director al Muzeului Județean Olt , dr. Laurențiu Guţică-Florescu și colectivului secției Etnografie, în frunte cu doamna Claudia Balaș, care a muncit în acest weekend pentru a finaliza această expoziție.
    Rezultatul îl puteți vedea începând de mâine, 4 februarie, ora 11:00, la instituţia culturală din Slatina, cu sediul în strada Ana Ipătescu, nr. 1.
    Această expoziție reprezintă al treilea popas al colecției noastre de păpuși în costume populare, după Brăila și Galați, fiind mult îmbunătățită față de edițiile anterioare, expoziția de la Slatina devenind astfel cea mai mare de acest fel organizată până acum în România.

Trei surori
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Național I. L. Caragiale
Maria Botta.
Scenă din actul I.Tanți Cocea și Maria Botta.


Mircea Constantinescu și C. Antoniu.


Premieră: 27 ianuarie 1950.
Scenă din actul I.


Scenă din actul I.Articole publicate în Revista Teatrul și Muzică, nr. 7. Iulie 1954.
Pe copertă: Maria Botta, Elvira Godeanu și Aura Buzescu.

La un an de la înființare
România de-altădată 


Ansamblul Sfatului Popular al Capitalei

Echipa de dansuri naționale a Sfatului Popular al Capitalei.
N. Sever.Articol publicat în Revista Teatru și Muzică, nr. 7. Iulie 1954.

Pe simezele ploieștene - Culoare, natură, sentimente
Arta plastică contemporană românească 


Maria Jardă 


Muzeul de Artă Ploiești 


7 - 20 februarie 2019Dintre comorile Capitalei
Muzeul Curtea Veche 


București (43) 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie


Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.
Idem. Curtea Veche: vestigiile Palatului Voievodal unde s-a aflat cea dintîi reședință 
domnească din București. Volum: București - Ghid turistic. 1980.Strada Soarelui în 1967, adăpostind sub casele ei vestigiile Cetăților 
și ale Palatului Voievodal. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Piața de Flori ridicată peste zidul de est al incintei Curții Vechi.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Casele din str. 30 Decembrie nr. 29-31, ridicate în sec. al XIX-lea peste
latura de est a Palatului Voievodal. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Lucrări de degajare a vestigiilor Palatului Voievodal efectuate 
în perioada 1967-1970. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Planul construcțiilor Curții Domnești la sfîrșitul sec. al XVIII-lea.


Vase din sec. XV - XVIII în timpul descoperirii lor pe șantierul Curtea Veche.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Zidul de cărămidă al cetățuii și cel din bolovani de piatră al cetății lui Vlad Țepeș.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Fundații de zid la Palatul voievodal (Sec. al XVII-lea). Volum: Curtea Veche. 1981.


Fundațiile Cetății din sec. al XIV-lea suprapuse de zidurile Palatului Voievodal.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Voievodul Vlad Țepeș (1456 - 1462; 1476) ctitorul cetății București.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Hrisovul din 20 septembrie 1459 care cuprinde cea mai veche 
atestare a numelui București. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Zidul din bolovani de piatră al Cetății București. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Latura de vest al Cetății Bucureștiului. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Mircea Vodă Ciobanul (1545 - 1554; 1558 - 1559) ctitorul Palatului Voievodal.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Traveea de nord a subsolurilor Palatului Voievodal. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Detalii de construcție din sec. al XVI-lea.


Subsolurile Palatului Voievodal în timpul lucrărilor de restaurare.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Amenajări muzeistice în subsolurile Palatului Voievodal.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Subsolurile Palatului Voievodal dezvăluiesc vizitatorului ziduri și bolși ridicate 
cu iscusință de meșterii zidari ai veacurilor trecute. 
Volum: București - Ghid turistic. 1980.


Boltă dip avella la Muzeul Curtea Veche. Volum: Curtea Veche. 1981.


Mihai Viteazul (1593 - 1601) realizatorul Unirii sub un singur sceptru
a Țării Românești, Transilvaniei și Moldovei. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973. 


Vedere a orașului București la 1688, avînd ca element central Curtea Domnească.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.
Idem: Bucureștii la 1688. Stampă famtezistă de Jacobus Haarewyn
(Biblioteca Academiei R.S.R., Cabinetul de stampe).
Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. 1976.


Peretele de nord al sălii tronului construit în sec. al XVII-lea.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Zidul sălii tronului de la Palatul voievodal. Volum: Curtea Veche. 1981.


Zidurile paraclisului Sf. Ioan Botezătorul și ale sălii tronului.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Mari ctitori ai Curții Domnești din sec. al XVII-lea.
Matei Basarab (1632 - 1654), Grigore Ghica (1660 - 1664; 1672 - 1674),
Șerban Cantacuzino (1678 - 1688), Constantin Brîncoveanu (1688 - 1714).
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Fundațiile caselor ridicate în timpul domniei lui Gheorghe Duca (1674 - 1678).
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Vestigiile caselor din secolul al XVI-lea de la Curtea Veche.
Volum: Curtea Veche. 1981.


Zid din sec. al XVII-lea înglobat într-o casă din sec. al XIX-lea.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Prinderea lui Nicolae Vodă Mavrocordat de către trupele habsburgice la
Curtea Domnească în 1716. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Casă construită la jumătatea sec. al XVIII-lea și folosită drept Tribunal
criminalicesc al Țării Românești. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Coloane din piatră de la Palatul Domnesc refolosite în sec. al XIX-lea.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Coloană de piatră de la Palatul voievodal. Volum: Curtea Veche. 1981.


Cameră boltită din Palatul voievodal. Volum: Curtea Veche. 1981.


Amprenta bolții originale pe peretele de est al sălii cu lunete.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973. 


Ancadrament de ușă făcut din piatră în prima jumătate
a sec. al XVIII-lea. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.
Idem: Palatul Voievodal. Ancadrament din piatră (prima jumătate a sec. XVIII).
Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. 1976.


Ancadrament din piatră la o fereastră a Palatului voievodal (Sec. al XVIII-lea).
Volum: Curtea Veche. 1981.


Coloana de la logia Palatului Voievodal. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Ansamblul arhitectural Curtea Veche (săpături arheologice 1967 - 1974).
Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. 1976.


Ansamblul arhitectural Curtea Veche. Vedere exterioară.
(Săpături arheologice 1967 - 1974). Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. 1976.


Coloană brîncovenească a loggiei Palatului Voievodal (Fațada complexului arhitectural).
Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. 1976.


Coloană de la loggia Palatului voievodal. Volum: Curtea Veche. 1981.


Inaugurarea Muzeului Curtea Veche la 27 ianuarie 1972.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Circuitul muzeistic. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Intrarea trupelor prințului de Saxa Coburg în București - Noiembrie 1789.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Subsolul Cafenelei vechi din str. Covaci 16 construit după vinderea 
Curții Domnești. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Ansamblul arhitectonic de la Mihai Vodă cuprinde și construcții ale Curții Noi.
Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.
Idem: Luigi Mayer, Podul Mihai Vodă în 1793. Gravură de Watts 
(Din R. Ainslie, Views în the Ottoman dominions in Europe, 1810).
Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. 1976.


Fundațiile bisericii Sf. Anton distrusă în timpul marelui incendiu 
din 23 martie 1847. Volum: Muzeul Curtea Veche. 1973.


Muzeul Curtea Veche. Cod: 998. Foto: V. Stamate. OSETCM. 1974. Necirculată.


Colaj. Cod: 1403. 1974.
Imaginea din dreapta, jos: Curtea Veche - Palatul voievodal.


Muzeul Curtea Veche. Cod: 1102. Foto: V. Stamate. 1980.


Zidul estic al Palatului voievodal (Sec. al XVII-lea). Volum: Curtea Veche. 1981.


Muzeul Curtea Veche. Volum: Ferestrele patriei. Editura: Ion Creangă. 1983.


Muzeul Curtea Veche. Palatul voievodal (sec. XVI).
Foto: Hedy Loffler. Anii '80. Necirculată.


Zidul de sud al Palatului voievodal restaurat. Volum: Curtea Veche. 1981.


 Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București.
Muzeul Curtea Veche. Vestigiile Palatului domnesc de la Curtea Veche. 
Monument istoric. Anii '80 - '90. Necirculată.


Fațada Muzeului Curtea Veche. Volum: Curtea Veche. 1981.


Palatul Voievodal de la Curtea Veche.
Volum: București. Arhitectură și culoare. 1989.


Loggia și grădina Palatului voievodal. Volum: Curtea Veche. 1981.


Colaj. Curtea Veche - reședința lui Vlad Țepeș de la București, secolul XV. 
Construcție din cărămidă și piatră (suprafața: 5000 mp).
Text în limba franceză. 
Editat de Partener Plus srl. Anii 2000. Necirculată.Autori: Panait I. Panait, Aristide Ștefănescu.
Editor: Muzeul de istorie a municipiului București. 1973.


Carte dăruită de unul dintre autori (Panait I. Panait), conform dedicației.
P. C. Preot Petre Alexandru.


Volum: Cetatea de scaun a Bucureștilor. Editura Albatros. 1976.
Cu mulțumiri deosebite Dnei Dorotea Momir pentru donație.


Volum: București - Ghid turistic. Editura Sport-Turism. 1980.Volum: Curtea Veche. Editura Sport-Turism. 1981.


Volum: București. Arhitectură și culoare. 1989.
Gheorghe Leahu. Editura Sport - Turism.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !