miercuri, 15 aprilie 2020

Revistele de avangardă și teatrul (1919 - 1944)
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară

Stephan Roll (Gh. Dinu), desen de Marcel Iancu
(din Unu, București, Nr. 13, mai 1929).


Capitol publicat în Istoria teatrului în România, vol. III (1919 - 1944), 1973.