duminică, 30 aprilie 2017

Hortus Deliciarum
Prezențe românești peste hotare 


Rodica-Ioana Ghilea, Victoria Zidaru, Simeon Zidaru 


Five Plus Art Gallery, Viena, Austria 


3 - 30 mai 2017


Printre comorile muzeelor Capitalei
România de-altădată 


Muzeul de Artă al României, București 


Colecții și Colecționari 


CartofilieGaleria NaționalăGaleria Națională. Sala de pictură clasică și sculptură românească.


Galeria Națională. Rotonda.


Galeria Națională. Sala de pictură veche și sculptură românească.


Mihail Topler (sec. XVIII - începutul sec. XIX). Portret de femeie.


Iosif Schoeft (1775 - 1860). Portret de bărbat.


Eustathie (începutul sec. XIX). Portret de femeie.


Anton Chladek (1794 - 1882). Portret de femeie.


Nicolae Levaditti (1802 - 1860). Portret de bărbat.


Nicolae Barabas (1810 - 1898). Țărani din Transilvania mergând la târg.


Ion Negulici (1812 - 1851). Portret de bărbat.


Constantin Rosenthal (1820 - 1851). 
România scuturînduse de lanțuri pe Câmpia Libertății.


Carol Popp Szatmari (1812 - 1885). La târg.


Gheorghe Tăttărescu (1818 - 1894). Portretul lui Nicolae Bălcescu.


Theodor Aman (1831 - 1891). Bătălie împotriva turcilor lângă Giurgiu. 


Theodor Aman (1831 - 1891). Joc popular.


Theodor Aman (1831 - 1891). Sinaia în 1888.


Theodor Aman (1831 - 1891). Boieri surprinși la ospăț de ostașii lui Vlad Țepeș.


Th. Aman (1831-1891). Boierii surprinși la ospăț de trimișii lui Vlad Țepeș 
(Ulei pe pînză, 1,505 x 2,366, Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). 
Anii '50-'60. Necirculată.


Theodor Aman (1831 - 1891). Țigăncușă.


Theodor Aman (1831 - 1891) - Țigancă.
Muxeul de Artă al R.P.R. Prima parte a anilor '60.


Th. Aman - Țigancă.
(Muxeul de Artă al R.P.R.) Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907).
Țărancă cu ulcior (pictură în ulei. Muzeul de Artă al R.P.R.).
Librăria Noastră. 1953.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907) - Țărancă cu ulciorul.
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria Națională.
Prima parte a anilor 60. Necirculată.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Țărăncuță voioasă.


N. Grigorescu (1838-1907). Țărancă voioasă (Ulei pe pînză 1,345 x 0,660, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


N. Grigorescu - Țărancă voioasă. (Muzeul de Artă al R.P.R.).
Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907).  Țărancă din Rucăr.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Bărbat întins la pământ.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Tinere torcând la poartă.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Grigorescu. Fete lucrînd în poartă. Anii '70. Necirculată.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Cusătoreasă.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Țărancă cu maramă.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Car tras de patru boi.


C. D. Stahi (1844 - 1920). Pe drumul acoperit de zăpadă.


Sava Henția (1848 - 1904). Femeie cu scrisoare.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Portret de fată.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Drum pe coline.


I. Andreescu (1850-1882). Drum pe coline. (Ulei pe pînză, 0,950 x 1,450, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Autoportret.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Stănci.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Bărbat călare în amurg.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Pădure iarna.


Emanoil P. Bardasare (1850 - 1935). Tânără citind.


Ștefan Luchian (1868 - 1916). Bătrân.


Ștefan Luchian (1868 - 1916). Spălătoreasă.


Ștefan Luchian (1868 - 1916). Împărțitul porumbului.


Octav Băncilă (1872 - 1944). 1907.


Octav Băncilă (1872 - 1944). Muncitor odihninduse.


Ștefan Popescu (1871 - 1948). Prînzul secerătorilor.


Gheorghe Petrașcu (1872 - 1949). Case.


Camil Ressu (n. 1880). Țărani în repaus.


J. Al. Steriadi (n. 1881). Chivuțe.


J. Al. Steriadi (n. 1881). Hamali în port.


Ștefan Dumitrescu (1886 - 1933). Morții din Cașin.


Ștefan Barabaș (n. 1914). Aplicând pentru Școala de Arte.


Gheorghe Șaru (n. 1920). Spre abataj.


Paul Atanasiu (n. 1922). Divizia Tudor Vladimirescu în luptă la Debrețin.


Carol Popp Szatmari (1812 - 1885). Stradă la Câmpulung.


Gheorghe Panaiteanu Bardasare (1816 - 1900). 
Lupta moldovenilor împotriva cavalerilor teutoni.


Alexandru Kogălniceanu (1828 - 1856). Portret de femeie.


Theodor Aman (1831 - 1891). Petrecere.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Cap de țărancă.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Tânăr țăran.


Nicolae Vermont (1866 - 1932). La odihnă.


Ștefan Luchian (1868 - 1916). 1907.


Octav Băncilă (1872 - 1944). 1907 (schiță).


J. Al. Steriadi (n. 1881). Mamă.


Bela Szabo (n. 1905). Râul Someș vara.


Ligia Macovei (n. 1916). Femei din Lydice.


Ion Georgescu (1856 - 1898). Actorul Pascali.


Dumitru Paciurea (1873 - 1932). Pictorul Luchian.


Oscar Spathe (1875 - 1944). Scriitorul I. L. Caragiale.


Mihai Onofrei (n. 1896). Montarea căii ferate.


Constantin Baraschi (n. 1902). Maxim Gorki.


Boris Caragea (n. 1906). Reîntâlnire.


Lelia Zuaf (m. 1923). Sudor.


Imagini apărute în publicația 
Arts în the Rumanian Peoples Republic. Nr. 5, 1952.Secția de Artă Română Modernă și Contemporană
Eugen Popa - Toamnă pe valea Mureșului.
Al. Ciucurencu. Peisaj de iarnă.


Mariana Petrascu. Bistrița în fața fabricii de celuloză.R. Ladea. Fată din popor.
C. Baba. Țărani.
Articol publicat în Contemporanul, nr. 34. 29 august 1958.


Muzeul de Artă al R.P.R. Dimitrie Paciurea (1875-1932) - Gigantul. 1958.


Gigantul de Dimitrie Paciurea (Muzeul de Artă al R.P.R.)
Album: România. Comerțul exterior (1944-1964). 1965.
Articol (Palatul Artei) publicat în Almanahul Femeii 1963. Decembrie 1962.


 M.H. Maxy (n. 1895). Biliard (Ulei pe pînză, 0,590 x 0,725, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


O. Băncilă (1872-1944). Pax. (Ulei pe pînză, 1,515 x 1,055, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


Th. Pallady (1871-1956). Natură statică cu pești. (Ulei pe pînză, 1,050 x 1,420, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


C. Baba (n. 1906). Țărani (Ulei pe pînză, 1,830 x 2,420, Muzeul de artă al R.P.R. 
Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


I. Iser (1881-1958). Tătăroaică în albastru. (Ulei pe pînză, 0,997 x 0,820, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


Al. Ciucurencu (n. 1903). Ana Ipătescu (Ulei pe pînză, 1,800 x 1,400, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


Gh. Petrașcu (1872-1949). Interior (Ulei pe pînză, 0,625 x 0,535, 
Muzeul de artă al R.P.R. Galeria națională). Anii '50-'60. Necirculată.


G. Miklossy - Grivița 1933 (Muzeul de artă al R.P.R. Galeria Națională).
Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Muzeul de Artă al R.P.R. Galeria Națională. N. Grigorescu (1838-1907)
 - Țărancă din Muscel. 1962. Necirculată.
Idem, felicitare. Fără vreo inscripționare. Necirculată. 
Idem, fără menționrea muzeului. 1980.


C. D. Rosenthal - Romînia revoluționară (Muzeul de Artă al R. P. R.).
Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907). Care cu boi la Orății.
(Ulei pe pînză 0,970 x 1,300, Muzeul de artă al R.P.R. Galeria Națională).
Carte poștală - felicitare. 1965.


Muzeul de Artă al R.P.R. Galeria Națională. N. Grigorescu (1838-1907) - 
Printre dealuri și muncele. Prima parte a anilor '60. Necirculată.
O alta variantă, identică. Fara mențiunea: "Galeria Națională".
Aceeași perioadă. Necirculată.
Mai există o variantă, identica. Apare inscripționarea:
Muzeul de Artă al R. S. România. Cod: 859. 1973. OSETCM. Necirculată.


Muzeul de Artă al R.P.R. Galeria Națională. 
Th. Pallady (1871-1956) - Flori. 1962.


St. Luchian (1868 - 1916) - Anemone. (Muzeul de Arta al R.P.R.). 1961.


Pliant. Muzeul Republicii Socialiste România. În limba franceză. Anii '60 - '70.Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Ioan Andreescu - Ulcică cu flori. Anii' 60-'70. Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.
Ioan Andreescu - Pomi înfloriți. Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Ștefan Luchian - Garoafe. Anii' 60-'70. Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.
Șt. Luchian (1868-1916) - Albăstrele. Cod: 1380. 1967.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.
Ștefan Luchian - Safta florăreasa. Necirculată.


Ștefan Luchian (1868 - 1916). Lica cu portocala.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.


Constantin Lecca (1807 - 1887). Uciderea lui Mihai Viteazul.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.


Muzeul de artă al R. S. România. Ștefan Luchian (1868 - 1916). Garoafe.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.
Theodor Pallady - Pălăria și umbrela artistului. Necirculată.


Muzeul de artă al R. S. România. Theodor Pallady (1871 - 1956).
Natură statică cu cană ți evantai. Necirculată.


Muzeul de artă al R. S. România. Dumitru Ghiață.
Natură statică cu crăițe. Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.
Dimitrie Ghiață - Flori de pădure. Necirculată.


Muzeul de artă al R. S. România. Cod: 867. 1973.
Theodor Aman (1831-1891). Vlad Țepes și solii turci.


Muzeul de artă al R. S. România. Cod: 857. OSETCM. 1973. Necirculată.
Theodor Aman (1831-1891). Petrecere cu lăutari.


Muzeul de artă al R. S. România. Cod: 863. OSETCM. 1973. Necirculată.
Theodor Aman (1831-1891). Petrecere.


Muzeul de artă al R. S. România. Cod: 860. OSETCM. 1973. Necirculată.
Rosenthal Constantin Daniel (1820 - 1851). Anica Manu cu copilul.


Nicolae Grigorescu (1838-1907) - Ciobănaș. Necirculată.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.


Nicolae Grigorescu (1838-1907) - Atacul de la Smîrdan. Necirculată.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.


Jean Al. Steriadi (1880-1956) - Corăbii în portul Brăila.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.


Nicolae Grigorescu - Portret de fată. Necirculată.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Muzeul Colecțiilor de artă -
- Colecția K. H. Zambaccian.


Muzeul de artă al R. S. România. Necirculată. 
Nicolae Grigorescu (1838-1907). Fata cu basma galbenă. 


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Grigorescu. Andreescu la Barbizon. Anii '70. Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Grigorescu. Luminiș. Anii '70. Necirculată.


Ion Andreescu (1850 - 1882). Pădure.
Muzeul de Artă al R. S. România (și editor). Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Dimitrie Ghiață. Flori de pădure. Anii '70 - '80. Necirculată. 


Nicolae Grigorescu (1838 - 1907).
Un colț din atelierul meu, ulei pe pînză (42,0 x 29,0 cm),
semnatura în maro, dreapta jos: Grigorescu.
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.  Anii '80. Necirculată.


Muzeul de Artă al R.S.R. Alexandru Phoebus (1899-1954) - Oamenii muncii. 
Anii '80. Necirculată.


Șirato. Mini-pliant. Anii '70 - '80.
Popas.


Întoarcerea de la tirg (Studiu).


Fată lucrînd filet.


Siestă.


Bluză albă.


Dealul alb.


În fața oglinzii.


Piața episcopiei Sighișoara.


Vas cu flori.


Cărciumărese.


Fetiță în galben.


Trandafiri roșii.


Francisc Șirato (1877 - 1953). Flori galbene.
Muzeul Național de Artă. Necirculată.


Ștefan Ionescu - Valbudea.  Mini-pliant. Anii '70 - '80.
Mihai Nebunul. 


Mihai Nebunul (detaliu). 


Mihai Nebunul (detaliu). 


Pictorul Eugen Ionescu.


Mihail Kogălniceanu.


Nud de femeie.


Nud de femeie (detaliu).


Speriatul.


Speriatul (detaliu).


Copil dormind.


Copil dormind (detaliu).


Vulcan (fațada Băncii Naționale a României).


Cornel Medrea. Mini-pliant. Anii '70 - '80.
Ghimpele (femeia cu ghimpe).Dansatoare în Ansamblul U.T.M.
Muzeul Național de Artă (și editor). Necirculată.
Ioan Andreescu (1850 - 1882). Femeie în albastru - ulei pe pînză.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Editor neprecizat. 1985.
Ioan Andreescu (1850 - 1882). Trandafiri.


Muzeul Național de Artă. Necirculată.
Ioan Andreescu (1850 - 1882). Natură statică cu ghiocei.


Mihail Teițanu (1833-1942): Femeia cu mască. Ulei pe pânză.
Galeria de Arta Românească Modernă.
 Muzeul Național de Artă al României. Cod: FP-12. 
SAV COM Art Collection. Anii 2000. Necirculată.