luni, 2 martie 2020

Exponatul lunii martie
Muzeul Județean Teleorman 


Alexandria


1 - 31 martie 2020
    Pentru perioada 1 – 31 martie 2020, Muzeul Județean Teleorman propune publicului vizitator un obiect ce face parte din patrimoniul instituției noastre, colecția artă. Este vorba de Tabloul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, realizat de pictorul Anton Ventzel (1858-1917) în anul 1908.
   Lucrarea este o reproducere după tabloul oficial al pictorului Carol Pop de Szathmari, care fusese numit din 16 octombrie 1863 de domnitorul Cuza, pictor şi fotograf al Curţii.
   Tabloul realizat de Anton Ventzel are dimensiunile de 133,5 cm lungime și 85 cm lățime. Este semnat de pictor în partea stângă-jos, cu cerneală roșie. Față de lucrarea originală, există diferențe doar la nivelul detaliilor: masa este acoperită cu o pânză albă pe care sunt patru cărți (în tabloul original masa e acoperită cu o țesătură verde, pe care sunt două documente și două cărți, deasupra cărora se află chipiul cu egretă), jilțul lipsește, domnitorul ține în mână un document, pe jumătate răsucit, tip sul (în tabloul original mâna stângă este ținută pe garda sabiei), peste tunică Cuza are o mantie lungă prinsă cu un lanț frumos ornamentat (în tabloul original domnitorul poartă uniforma de general de dorobanți călări, mai multe ordine străine, conferite cu diferite ocazii:). Tabloul are o ramă aurie cu ornamente vegetale.
    Tabloul pictat de Anton (Tony) Ventzel a fost, probabil, comandat de oficialii orașului Alexandria pentru decorarea sălii de recepție a noii Primării, construcție care se finalizase în 1908. În monografia orașului din anul 1935 găsim scris următorul fapt: Primăria are o frumoasă sală de recepție în stil rococo, împodobită de o galerie de tablouri pictate de maeștrii alexăndreni Tudor și Ventzel. Tabloul a aparținut Primăriei, mai târziu Sfatului Popular Raion Alexandria care l-a inventariat cu nr. 864, pentru ca, în final, în condiții necunoscute, să intre în patrimoniul Muzeului Județean Teleorman.
    Anton (Tony) Ventzel a fost un pictor de origine austriacă care a pictat portrete, peisaje și flori. A avut expoziții în Craiova, la Ateneul Român în 1912 etc. A pictat peisaje rurale din localitatea Brezoi, în stilul lui Nicolae Grigorescu.
***Muzeul Județean Teleorman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu