duminică, 1 martie 2020

"Marea sărbătoare a poporului român"
România de-altădată


23 august 1970
Marea sărbătoare, sub semnul optimismului, al încrederii în viitorul de aur al țării.Tribuna oficială în timpul paradei militare și demonstrației 
oamenilor muncii din Capitală.


Demonstranții își exprimă întreaga lor bucurie și recunoștință față de partid,
față de conducerea sa în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea lor
de a transpune în viață mărețul program de desăvîrșire a orînduirii socialiste. 


Defilează armata - scut de oțel cuceririlor revoluționare ale poporului.


Secvențe ale demonstrației oamenilor muncii din Brașov...


...și Ploiești. Asemenea constructorilor de tractoare din orașul de sub poalele Tîmpei
și petrochimiștilor ploieșteni, în toate orașele mai importante ale țării clasa muncitoare
a raportat cu mîndrie succesele de seamă obținute în cinstea marii sărbători.


Tinerețe și optimism - simbolurile României socialiste.


În șiruru strînse, trec prin fața tribunelor gărzile muncitorești.


Articol publicat în Revista Flacăra, Nr. 35. 29 august 1970.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu