vineri, 25 octombrie 2019

Pictori români prezintă Bulgaria
Arta plastică contemporană românească 


București 


13 ianuarie 1948
În clișeu: d. dr. Petru Groza primește lămuriri din partea tov. M. H. Maxy.
Alături de d-sa d. Ganev, ministrul Republicii Populare Bulgare în România.
***Articol publicat în Ziarul Scînteia, Nr. 1020. Joi, 15 ianuarie 1948.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu