marți, 10 iulie 2018

Aici, la răscrucea din Obor, cu toată viteza!
București (XXXVII)


Pasajul Bucur - Obor 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Pasajul rutier Obor are nu numai un rost functional, ci este și o podoabă edilitară.
Inginerii Siranuș Vasilache și Constantin Gheorghe de la Proiect-București,
sub gtija cărora s-a înmănucheat munca a zeci de alți proiectanți.
***Articol publicat în Revista România pitorească, nr. 7. Iulie 1979. 


Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au inaugurat
noul și modernul obiectiv edilitar al Bucureștiului - pasajul rutier Bucur-Obor.
Almanah Scînteia 1980. Decembrie 1979.


Aspect de la inaugurarea pasajului Bucur-Obor.
(Patria, cabinetul de lucru al președintelui). Almanah Flacăra 1980. Decembrie 1979.


Pasajul Bucur-Obor - inaugurat în 1979 - asigură o circulație fluentă într-o mare 
răspîntie din nord-estul orasului. Volum: București - Ghid turistic. 1980.


Monumentul 1907 evocă în bronz ăi piatră marea răscoală țărănească din primăvara 
anului 1907. Volum: București - Ghid turistic. 1980.


Zona pasajului Bucur Obor. Foto: V. Stamate. Cod: 3809. 1982.


Piața Obor - locul de întîlnire al unor importante artere bucureștene.
Volum: București. 1983.


Înnoiri edilitare în zona Obor. Volum: Ferestrele patriei. Editura: Ion Creangă. 1983.


Pasajul Bucur-Obor. Cod: 21035. Anii '80 - '90. Necirculată.


Revista România pitorească, nr. 7. Iulie 1979.


Almanah Scînteia 1980. Decembrie 1979.


Volum: București - Ghid turistic. Editura Sport-Turism, 1980.


Volum: București. 1983.
Editor: P.C.R. - Comitetul Municipal București.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu