sâmbătă, 1 iulie 2017

Bilanț, la început de stagiune

De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul de Comedie

Caiet - program nr. 12, Teatrul de Comedie, București.
Stagiunea 1978 (15 septembrie) - 1979.


 În strînsă prietenie: activiști politici și culturali din Valea Jiului și
membrii colectivului Teatrului de Comedie.


Cîntă pentru mineri Stela Popescu.


O lampă de miner dăruită artiștilor bucureșteni e cercetată cu interes de
Liliana Țicău, Ion Popescu Udriște și Stela Popescu.


În fața minei, actorii alături de conducători și tehnicieni ai întreprinderii.

Caldă întîlnire la mina Petrila. În prezidiu, alături de gazde, Ion Lucian,
Iurie Darie, George Mihăiță, Dan Tufaru.


Autografe...autografe (Dem. Savu și o tînătă admiratoare care, de sigur (!),
n-a vrut să piardă prilejul de a obține iscălitura Căpitanului Val-Vîrtej).


La deschiderea expoziției inaugurale. Teodor Rusu, secretar al Comitetului
municipal de partid Petroșani, un priceput și entuziast animator al vieții 
culturale, în mijlocul unui grup de actori ai Teatrului de Comedie și ai
Teatrului de Stat Valea Jiului din localitate.
Aspect din lectura piesei Operațiunea SANA...


...urmărită cu interes de asistență.
Extrase din presăCritica despre...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu