miercuri, 4 ianuarie 2017

La ceas de bilanț
România de-altădată


Arta plastică contemporană românească
Zoe Băicoianu - Avînt.
Revista Arta Plastică, Nr. 6 - 7, 1964.
Editori: Comitetul de Stat pentru Literatură și Artă, Uniunea Artiștilor Plastici.
Fotografii: Emil Dragu.
Un număr special, dedicat împlinirii a două decenii de la Eliberare (23 August 1944).
Bun prilej, și pentru noi, de a cunoaște creația din domeniul artelor plastice
din acea perioadă. In majoritate tributară realismului socialist...


Ovidiu Maitec - Proiect pentru Panteon.


Idem.


Eugen Popa - Peisaj.


Petre Balogh - Proiect de monument (Galați).


Ion Jalea - Oameni cu tauri.


Vasile Kazar - Din ciclul Petrecere III.


Emilia Niculescu-Petrovici - Spre stația de dezbenzinare.


Vasile Pintea - Eliberarea.


G. Miklossy - Partizanii.


Rodica Lazăr și Iacob Lazăr - Naționalizarea 
(frescă pentru Casa de cultură a tineretului din Raionul 23 August). 


Viktor Roman - Brigadieră.


Dumitru Ghiață - Flori de munte.


Ligia Macovei - Ilustrație la Poezii de Eminescu.


Vasile Dobrian - Se aprindeau lumini în noapte.


Marius Bunescu - București 1959.


Corneliu Baba - Autoportret. 1963.


Iosif Fekete - Oțelari.


Constantin Plăcintă - Automatizare.


Brăduț Covaliu - Studiu pentru compoziție.


Luca Adalbert - Tripticul Eliberării (Solidaritate, Insurecție, Constructie) - ulei.  


Puia Masichievici - Fete din pădure.


Boris Caragea - Chemare.


Incze Janos Des - Electricieni.


Olga Porumbaru și Gh. Șaru - Proiect de paviment pentru Piața din Suceava.


Mihai Danu - Odihnă.


Vladimir Șetran - Natură statică.


Victor Rusu - Ciobanu - Bună dimineața.


Romulus Ladea - Bucuria vieții (fragment).


Mihai Horea - Colectivistă din Ardeal.


Alma Redlinger - Calea Griviței la Podul Constanța.


Spiru Chintilă - Insurecția armată.


Lia Szasz - În pauză.


Silviu Băiaș - Anteproiect pentru decorarea pereților casei scărilor
de la Institutul de mine din Petroșeni (fragment).


Florin Rony Noel - Ilustrație pentru Nicoară Potcoavă de Mihail Sadoveanu.


Lucian Grigorescu - Muncitoare.


Dorio Lazăr - Tinerețe.


Alexandru Șainelic - Maramureșeni.


Gina Hagiu - Amiază de august.


Spiru Chintilă - Portret.


Gheorghe Coman - Tineri (fragment).


Gheorghe Șaru - Constructori (în lucru).


Val Munteanu - Ilustrație la Corbea, baladă populară romînească.


Dumitru Ghiață - Peisaj din Bucureștiul nou.


Wanda Sachelarie - Industrializare.


Tiberiu Krausz - Muncitorul Victor Cocoș de la Semănătoarea.


Dimitrie Grigoraș - Peisaj industrial.


Ion Sălișteanu - Constructori.


Aurel Ciupe - Odihnă (în lucru).


Grigore Vasile - Tinere colectiviste.


Eva Cerbu - Pescuit de noapte.


Ion Vlad - Studiu.


Eftimie Bîrleanu - Țărancă colectivistă din Năsăud.


Iulia Hălăucescu - De la Bicaz la Onești, după 20 de ani.


Liviu Florean, Ion Mitrea, Paul Sima - Mozaic pentru Cantina studențească din Cluj.


Gheorghe Iliescu - Portret.


Ion Pană - Improprietărirea.


Jeno Szervatiusz - Autoportret. 1956 (fragment). 


P. Dumitrescu - Peisaj.


Lucia Piso - Colectivistă.


Simona Vasiliu-Chintilă - Calea Griviței.


Szekely Laszlo - La pîndă.


Andrassy Zoltan - Difuzarea manifestelor.


Clarette Wachtel - Fete citind.


Toth Laszlo - Rafinărie de petrol la Onești.


Diodor Dure - Înterior de uzină.


Martin Izsak - Cap de fată.


I. Sima - Iarnă.


Oscar Han - Ștefan cel Mare.


Vasile Condurache - Colectivista Elena Condurache.


Iosif Bene - Sărbătoare (Din ciclul Satul nou și satul vechi).


Frențiu Sever - A căzut pentru libertatea noastră.


Vasile Celmare, Sever Mermeze - Răscoala lui Tudor Vladimirescu
(frescă la Casa de cultură a tineretului din Raionul Tudor Vladimirescu - fragment).


Constantin Piliuță - Oțelari de la Hunedoara.


Al. Ciucurencu - Natură statică cu cană.


Mircea Vremir - Pacea.


Vincențiu Grigorescu - Peisaj cu sonde.


Ion Vlasiu - Maternitate.


Maria Plăcintă - Mozaic (Mamaia).


Ștefan Szonyi - Sudor.


Gh. Spiridon - Bloc nou.


Ioana Kassargian - Sculptură pentru litoral.


Cornelia Daneț - Dans în Oaș.


Edith Orlowschi - Cap de femeie.


M. H. Maxy - În uzină la Reșița.


Gh. Popescu - Mozaic (Restaurantul Tomis - Mamaia).


Ion Pacea - Prietenie.


Ion Irimescu - Portret de țărancă.


Nagy Imre - Construcția Fabricii de ciment de la Bicaz.


Ana Iluț - Cărți noi.


Cornel Medrea - Victorie.


Petre Abrudan - Compoziție (schiță).


Henri Catargi - Împresii de la Onești.


Abody Nagy Bela, Petre Abrudan, Petru Feier - Frescă pentru
Casa de cultură a studenților - Cluj (fragment).


Sandor Mohi - Bicicliști.


Albert Nagy - Construcții.


Vasilica Marinescu - Repaus.


C. Pauleț - Șantier naval.


Jana Ghertler - Fata cu gîște.


Iosif Matyas - Muncitori.


Ion Bițan - Portret.


Lowith Marc Egon - Puterea muncitorească.


Artur Vetro - Mama.


Iulia Oniță - Portret de fetiță.


Maria Ciupe - Zlatna.


Carolina Fritz - Schimbul de noapte.


Mac Constantinescu - Mozaic.


Zoltan Kovacs - Frescă pentru Clubul Uzinelor Carbochim (fragment).


Mircea Velea - Electrificarea-Bicaz. 1961.


Ștefan Constantinescu - Proiect de pictură monumentală.


C. Baraschi - Eminescu.


Vasile Celmare - La îndemnul sirenei lui Roaită.


Eugen Mihăiescu - Ilustrația la Mama de Maxim Gorki.


Ludovic Boroș - Însămînțare.


Dorian Szasz - Viață nouă în Dobrogea.


Gh. Boțan - Onești.


Corina Beiu-Angheluță - Pentru pace.


Lelia Zuaf - Portretul Mariei Dogaru, deputată îm Marea Adunare Națională.


Paul Erdos - Maramureș.


Adrian Podoleanu - Rafinăria Nr. 1.


Ion Mirea - Peisaj marin.


Ștefan Barabaș - În campania de vară.


Emilia Dumitrescu - Șantierul naval Brăila.


Marcel Chirnoagă - Învingătorii (Din ciclul Împotriva fascismului).


Geza Vida - Proiect pentru Monumentul ostașului romîn.


M. Tofan - Schiță de decor pentru piesa Orfeu în infern de Tennessee Williams. 


Paul Bortnovski - Schiță de decor pentru piesa Vizita bătrînei doamne 
de E. Durrenmatt. 


Al. Brătășanu - Schiță de decor pentru piesa D'ale carnavalului de I. L. Caragiale.


Sandor Puskas - Sportivă.


P. Achițenie - Construim.


Ion Nicodim - Pîinea.


Gh. Apostu - Maternitate.


Gh. Iacob - Contractarea mieilor.


Victor Cupșa - Omagiu lui Enescu.


Ion Gheorghiu - Natură moartă.


Hora Coriolan - Peisaj de iarnă.


Octav Grigorescu - Desen.

Simeze - Alexandru Ciucurencu


1 Mai.


Peisaj.


Autoportret.


Nud cu vioară.


Natură moartă cu brîndușe.


Peisaj.


Femeie în interior.

Simeze - Gheorghe Ionescu. 


Autoportret.


Livada.


Reflexe în apă.


Peisaj urban.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu