marți, 1 noiembrie 2016

Cunoaşte şi salvează!
Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti


București 


2 noiembrie - 1 decembrie 2016

    Expoziţia de conservare şi restaurare organizată anul acesta se desfăşoară sub genericul Cunoaşte şi salvează!
    Acest imperativ reflectă preocuparea permanentă a specialiştilor de a cerceta, de a conserva şi restaura patrimoniul cultural-artistic, întreaga lor activitate desfăşurându-se conform principiilor restaurării ştiinţifice şi prevederilor legislaţiei existente.

Expoziţia este alcătuită din două secţiuni:

    Secţiunea I - cuprinde aproape 300 de bunuri cultural - artistice mobile de o mare varietate tipologică, etalate în Sala de expoziţii H. H. Stahl: obiecte de cult - icoane pe sticlă, cruci, pristolnice, candelă, sfeşnic; mobilier pictat - ladă de zestre, masă, strană, leagăn de copil; textile - piese de port popular femeiesc şi bărbătesc (cămăşi, ii, fote, marame, brâie, cojoace); ştergare, căpătâie, feţe de masă, covoare; obiecte de uz casnic şi gospodăresc din lemn - sărăriţe, doniţe, tipare pentru caş, linguri, pisăloage, butoiaşe ş.a.; bunuri folosite în industria casnică textilă - roată şi furci de tors, suveici, fuse; acestora li se adaugă un gherghef pe care este prezentat un felon în curs de restaurare; ceramică populară - ulcioare, farfurii, castroane, cancee, oale; unelte agricole - seceri, instrumente de protecţie pentru mâini utilizate în timpul secerişului, sapă, furcă, stropitoare, tiocuri pentru gresia de ascuţit coasa; obiecte din metal - balanţă, fier de călcat cu suport din sârmă; foarfeci pentru tuns via, foarfeci pentru tuns oile; compas, sfredele, pile, balamale, instrumente pentru apicultură - afumătoare, capcană pentru matcă; lămpi cu gaz; un obiect pe suport papetar - Harta Districtului Covurlui, 1893.
Elementul dinamic al expoziţiei este filmul ce rulează în sală pe un ecran, în care sunt prezentate selectiv aspecte ale activităţii desfăşurate de specialiştii din laboratoarele de profil ale muzeului.

   Secţiunea a II-a - cuprinde bunuri culturale mobile şi imobile aflate în Expoziţia permanentă în aer liber din Zona Sud a Muzeul Satului, inaugurată anul acesta pe data de 17 mai, când s-au împlinit de 80 de ani de la înfiinţarea instituţiei.
   Dintre obiectivele în aer liber care au fost transferate în muzeu din diverse zone ale ţării şi restaurate menţionăm: Biserica de lemn din satul Turea, Cluj, ce datează de la jumătatea secolului al XVIII-lea, case şi anexe gospodăreşti ale minorităţilor, un carusel, un salon de dans, un han, o cabană forestieră, ateliere de ceramică ş.a. Bunurile cultural-artistice mobile din obiective au fost conservate şi restaurate de specialiştii noştri.
   Câteva proiecte ale unor obiective transferate în această zonă, realizate de arh. Cristian Nanu şi prezentate în cadrul expoziţiei constituie o punte între cele două secţiuni.
   Expoziţia demonstrează încă o dată că restaurarea bunurilor cultural-artistice implică deopotrivă ştiinţă, artă şi meşteşug. A cunoaşte şi a salva zestrea materială şi spirituală a societăţii omeneşti constituie una dintre cele mai nobile misiuni, o profesie aleasă, o datorie de suflet pentru fiecare dintre noi.

Responsabil expoziţie,
dr. Iuliana Popescu, cercetător ştiinţific

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu